28/03/2012

maps.google.com vẫn ghi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc

Bauxite Việt Nam

Một độc giả gửi cho Bauxite Việt Nam bức ảnh sau đây cho thấy khung địa chỉ tìm kiếm của maps.google.com vẫn còn ghi quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) là của Trung Quốc.

clip_image002

Đối với quần đảo Trường Sa (Spratly Islands), maps.google.com cũng ứng xử tương tự:

clip_image004

Bauxite Việt Nam đề nghị cư dân mạng mạnh mẽ phản đối maps.google.com, để thúc đẩy trang mạng này sửa chữa triệt để hơn nữa, xoá hẳn tên Trung Quốc như là quốc gia có chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không chỉ trên bản đồ như đã làm, mà cả trong khung tìm kiếm nữa.

BVN