24/03/2012

Xin hãy bảo vệ mẹ con bé Phú

Phương Bích

Tôi vừa nhận được tin nhắn của Nga Thụy, người phụ nữ cùng tôi lên tặng hoa cho Bùi Hằng ngày 8/3, rằng theo lời hàng xóm, trong khi cô ấy đi vắng, công an đã đến rào cửa thoát hiểm nhà cô ấy. Trước đó đã có nhiều truyền đơn rải trước cửa nhà với lời đe dọa sẽ giết hai mẹ con nhà Nga Thuy.

Tin nhắn này được Nga Thụy gửi cho rất nhiều bạn bè, người quen và đã được loan tải rộng rãi trên facebook.

Việc công an đến rào cửa thoát hiểm của nhà dân sao lại có thể ngang nhiên đến như vậy. Xin mọi người hãy giúp đỡ mẹ con bé Phú. Xin hãy loan tải rộng rãi thông tin này,và hãy kiểm chứng nếu có thể việc làm trên của công an Hà Nam.

P. B.

Nguồn: chimkiwi.blogspot.com