16/05/2012

Danh sách ký Lời kêu gọi về dự án Ecopark tại Hưng Yên, Việt Nam gửi British University Vietnam và Tập đoàn Savills (đợt 3)

 
88 Nguyen Nguyet, nurse, Baden Württemberg, Germany
89 Phan Thi Hoang Oanh, PhD, Ho Chi Minh City, Vietnam
90 Vo Cong Đam, Dong Thap, Vietnam
91 Dao Dong Nhut, architect, Winter Park, Florida, USA
92 To Oanh, Bac Giang, Vietnam
93 Do Ngoc Long, independent researcher & writing consultant, New York, NY-USA
94 Tran Duc Loc, Hanoi, Vietnam
95 Nguyen Thanh Phong, Kanagawa, Japan
96 Phung Le Ha Tho, Long Xuyen City, An Giang province, Vietnam
97 Nguyen Van Si, Bao Loc, Lam Dong, VietNam
98 Nguyen-Thinh Le, Lecturer, Clausthal University of Technology, Germany
99 Nguyen Vu Dan, mechanical engineer, HCMC, Vietnam
100 Nguyen Thi Khanh Tram, researcher, HCMC, Vietnam
101 Tran Hai, civil engineer, HCMC, Vietnam
102 Nguyen Trong Hoang, medical practitioner, Paris, France
103 Phan Tinh, Senior Design Engineer, UK Power Networks, London, UK
104 Pierre Darriulat, Professor of Astrophysics, VATLY/INST, Hanoi, Vietnam
105 Phan The Van, Medical Practitioner, Ho Chi Minh City, Vietnam
106 Nguyen Luong Quang, PhD, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
107 Terry Tran Van, Wembley Downs WA, USA
108 Hoang Anh Vu, Engineer, Jakarta, Indonesia
109 Nguyen Hung Quoc, Melbourne, Australia
110 Nguyen Thinh, pharmacist, Orlando, Florida, USA
111 Nguyen Khoa, civil engineer, Vietnam
112 Jolie Chu, DDS, Houston, TX, USA
113 Vu Duc Khanh, barrister, Ottawa, Canada
114 Hoang Duong Tuan, professor, University of Technology, Sydney, Australia
115 Joseph Vo, San Jose CA, USA
116 Le Minh Hieu, HCMC, Vietnam
117 Le Trung Kien, IT engineer, Ha Noi, Vietnam
118 Tran Minh Xuan, teacher (ret) & writer, Elk Grove, California, USA
119 Hoang Duong Tuan, professor, University of Technology, Sydney, Australia
120 Truong Thanh Hoang, electrical engineer, HCMC, Vietnam
121 Phan Dac Lu, HCMC, Vietnam
122 Do Ngoc Quy, M.I.T., Consultant, Melbourne, Australia
123 Dinh Xuan Quan, consulting economist, California, USA
124 Tran Khang Thuy, HCMC University of Economics, Vietnam
125 Pham Tu Thanh Thien, journalist (ret), Paris, France
126 Lê Quang Long, Auckland, New Zealand
127 Le Hieu Đang, Lawyer, HCMC, Vietnam
128 Hoang Hung, poet, HCMC, Vietnam

Lời kêu gọi về dự án Ecopark tại Hưng Yên, Việt Nam gửi British University Vietnam và Tập đoàn Savills

 Danh sách ký đợt 2

Thư phản hồi của British Universities

 Thêm một số trao đổi giữa GS Jonathan Kydd và GS Phạm Quang Tuấn xung quanh việc British University Vietnam và Ecopark