16/05/2012

Thêm một số trao đổi giữa GS Jonathan Kydd và GS Phạm Quang Tuấn xung quanh việc British University Vietnam và Ecopark


Thư phản hồi đợt đầu (11/05/2012)

Cuối giờ ngày 15/05/2012, GS Phạm Quang Tuấn nhận được một bức thư từ GS Jonathan Kydd với nội dung như sau:

Thứ Ba, Ngày 15 Tháng Ba Năm 2012

Kính gửi: PGS Pham Quang Tuan
Viện Đại học New South Wales, Sydney, Australia
Phone: +61-2-93855267


Thưa PGS Pham Quang Tuan,

Về việc: Viện Đại học Anh ở Việt Nam (British University Vietnam, BUV)

Tham chiếu bức thư của ông gửi đề ngày 08/05/2012, tôi có thể xác định lại điểm mà ngài Viện Phó đã khẳng định trước đây: là Viện Đại học London coi các vấn đề được nêu một cách rất nghiêm túc. Lời khẳng định của ngài Viện Phó muốn [mọi người] lưu tâm đến Nội quy Chính sách của Viện có thể tham khảo ở trang nhà của Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London. BUV hiện tại chỉ mới là một ứng viên để xin được Công nhận mà thôi.

Trong đơn nộp vào vị trí ứng viên [để xin được công nhận] này thì cần phải cung cấp cụ thể về cơ sở trường ốc dành cho sinh viên học tập. Nếu BUV dự định muốn có thêm một cơ sở nào khác cho sinh viên trong Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London, ngoài các chi tiết đã cung cấp trong đơn đã nộp thì cần phải có một sự đồng ý trước của Viện đại học, trước khi bảo lưu tình trạng ứng viên [đang xin cấp xét].

BUV hiện chưa có đề đạt nào với Viện Đại học [London] về những thay đổi hoặc thêm trường ốc. Nếu có thì việc cấp xét vẫn diễn ra theo lộ trình thường quy.

Tôi hy vọng lời phúc đáp này giúp làm rõ thêm tình trạng hiện nay.

Trân trọng,

GS Jonathan Kydd [ký]
Khoa trưởng, Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London


Sau khi nhận thư, qua trao đổi ngắn với các đồng tác giả ký đơn lần đầu, GS Phạm Quang Tuấn đã gửi cho GS Kydd thư phản hồi với lời yêu cầu làm rõ thêm vấn đề:


Thưa GS Kydd,

Xin cám ông đã gửi thư. Tôi trân trọng lời giải thích rõ ràng [của ông] về một điểm rất quan trọng. Trong thư ông có đề cập rằng "Nếu BUV dự  định muốn có thêm một cơ sở nào khác cho sinh viên trong Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London, ngoài chi tiết đã cung cấp trong đơn đã nộp thì cần phải có một sự đồng ý trước của Viện đại học trước khi duy trì tình trạng ứng viên [đang xin cấp xét].BUV hiện chưa có đề đạt nào với Viện Đại học [London] về những thay đổi hoặc thêm trường ốc." 

Vậy tôi xin hỏi vị trí thực sự mà BUV đã xác định trong đơn xin làm ứng viên [để được công nhận] của Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London là ở đâu? Có phải ở Ecopark không?

Kính thư,

Phạm Quang Tuấn

Ngay lập tức, GS Kydd trả lời:

Ông Tuan Pham thân mến,
Liên quan đến câu cuối cùng trong thư của ông, tôi có thể khẳng định rằng [địa điểm] đó không phải là Ecopark.

Trân trọng,

GS Jonathan Kydd

Các bản gốc tiếng Anh

1- From Prof Kydd

Tuesday 15 May 2012

Associate Professor Pham Quang Tuan,
University of New South Wales, Sydney, Australia
Phone: +61-2-93855267


Dear Associate Professor Pham Quang Tuan, 
RE:  The British University Vietnam 
With reference to your letter dated the 8th May, 2012, I am able to reiterate the point made in the Vice- Chancellor’s earlier statement: that the University of London takes the issues raised very seriously. The Vice Chancellor’s statement drew attention to the Institutions Policy Framework, which can be found on the website of the University of London International Programmes.  In this regard, the British University Vietnam (BUV) is not a Recognised Centre of the University of London International Programmes as defined by the Institutions Policy Framework.  The BUV is presently only a candidate for a Recognised status.
The application for candidacy specifies the premises at which support for students is provided. If the BUV intends to support University of London International Programmes students at any other site in addition to that which they have already indicated then the University’s prior agreement must be obtained in order to maintain candidacy.
The BUV has not submitted to the University a request for changed or additional premises. If such a change is requested it will be considered in the normal way.
I hope that this correspondence is helpful in clarifying the current position. 
Yours faithfully,
Sìgned

Professor Jonathan Kydd,
Dean, University of London International Programmes


2- From Prof Tuan Pham
Dear Professor Kydd,
Thank you for your letter. I would appreciate clarification about one important point. In the letter you mentioned that " If the BUV intends to support University of London International Programmes students at any other site in addition to that which they have already indicated then the University’s prior agreement must be obtained in order to maintain candidacy. The BUV has not submitted to the University a request for changed or additional premises".
So what is the actual site that the BUV has specified in its application for candidacy to the University of London International Programmes? Is it Ecopark?
Best regards,
Tuan Pham

3- From Prof Kydd
Dear Tuan Pham:
With reference to the last sentence in your email I can confirm that it is not the Ecopark.
Best wsishes:
Professor Jonathan Kydd