Nguyên đại tá công an chê đợt "phê và tự phê"

Ông Lê Hồng Hà, nguyên đại tá công an, nay là nhà phân tích thời sự bình luận về quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình các cá nhân trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng CSVN mới đây.

Nói chuyện với BBC Tiếng Việt, ông Lê Hồng Hà, người từng là nguyên Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, đánh giá rằng đợt phê và tự phê rầm rộ vừa rồi là "không có giá trị gì lắm đối với tình hình đất nước và sự tiến triển đất nước".

Theo ông, Việt Nam hiện "đang quằn quại trong hai mâu thuẫn", mà mâu thuẫn đầu tiên là "rơi vào tổng khủng hoảng toàn diện" do đường lối sai lầm của Đảng Cộng sản, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối Mác - Lênin, "một đường lối phản phát triển, sai lầm".

Ông Lê Hồng Hà nói rằng cần giải thoát đất nước ra khỏi đường lối sai lầm này, điều người ta đã trông đợi từ Đại hội Đảng XI nhưng đã Đảng đã không làm.

Mâu thuẫn thứ hai, theo nhận định của phân tích gia Lê Hồng Hà, là "thái độ bành trướng, muốn thôn tính Việt Nam của Trung Quốc" nhưng giới lãnh đạo Việt Nam lại tỏ ra thỏa hiệp, bạc nhược, "thoái lui và gần như đầu hàng".

Tuy nhiên, ông Hà nói cuộc kiểm điểm và tự kiểm điểm của Đảng Cộng sản vừa qua đã không đề cập tới các vấn đề trên mà chỉ bàn chuyện "xây dựng Đảng, cán bộ suy thoái, đề bạt cán bộ, sắp xếp cán bộ", điều mà ông đánh giá là "chẳng giải quyết cái gì cho đất nước".

Nguồn: bbc.co.uk

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn