27/10/2012

Tình thế cấp thiết

Nghiện Sơn

Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam số 15/1999/QH10 quy định ở điều 16:

Tình thế cấp thiết

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.

2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, thật quá rõ ràng,những cảnh sát giao thông hoặc những cảnh sát thuộc khối nghiệp vụ khác mà đang góp phần đảm bảo giao thông, gây nhiều những vụ việc nghiêm trọng xâm hại nặng nề đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân trong thời gian vừa qua, dẫu những công dân đó có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa hề gây hậu quả nghiêm trọng cho Nhà nước và xã hội, đều là hành vi vi phạm pháp luật, phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dù họ được cho là đang thi hành công vụ, theo điều này của Bộ luật Hình sự hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

N.S.

(Đăng trong traonha wordpress.com)

* * *

Về Thông báo của UBND Thành phố Hà Nội

   Chỉ cần là người có chút ít kiến thức sơ đẳng về pháp luật thì cũng hiểu ngay được rằng: một bản thông báo của  cơ quan Nhà nước ở bất cứ cấp bộ nào cũng đều không mang tính cưỡng chế chung như của một văn bản quy phạm pháp luật. Điều đó có nghĩa là: người dân không phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện, hoặc không thực hiện đúng những gì có ghi trong thông báo ấy.

   Tôi không nghĩ rằng ở một thành phố lớn như thành phố Hà Nội, lại là Thủ đô của một Nhà nước mà nguyên tắc pháp chế được ghi trong Hiến pháp - là một Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa - lại không có một đội ngũ viên chức có đầy đủ kiến thức pháp luật, để nhận biết một sai sót nghiêm trọng như vậy trong công việc quản lý xã hội.

   Chắc rằng bạn đã nhiều và rất nhiều lần nhìn thấy và đã đọc những tờ Thông báo đủ các loại,của mọi loại cơ quan,đoàn thể, xí nghiệp.v.v. mang những nội dung  khác nhau, hoặc những Tờ rơi mọi kiểu dáng, bạn có nghĩ là mình (và nhiều người khác nữa) bị bắt buộc phải hành xử theo những  quy tắc xử sự được ghi trong đó hay không? Chắc hẳn là không!

   Bởi vậy, Thông báo cấm biểu tình mà UBND Thành phố Hà Nội công bố, dẫu có hay không có chữ ký của ai đi chăng nữa,cũng không có giá trị bắt buộc đối với người công dân của Thủ đô một Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa.

N.S.

(Đăng trong traonha wordpress.com)

Tác giả gửi trực tiếp cho BVM

clip_image001