DANH SÁCH KÝ TÊN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC, ĐỢT 11

814. Hoàng Trung, nhà thơ, nhà thư pháp, Quảng Trị

815. Nguyễn Đan Quế, bác sĩ, TP HCM

816. Lê Khánh Hùng, TS, Hà Nội

817. Phí Thị Lan Hương, sinh viên, Hà Nội

818. Trần Minh Khôi, Hoa Kỳ

819. Đỗ Thành Long, giáo viên, TP HCM

820. Nguyễn Vũ Nhân, kỹ sư, TP HCM

821. Nguyễn Thị Hoa, buôn bán, Hà Tĩnh

822. Hồ Quang Huy, kỹ sư đường sắt, Nha Trang

823. Nguyễn Thị Hoa Mơ, kinh doanh, Nha Trang

824. Nguyễn Thị Hòa, giáo viên, Nha Trang

825. Nguyễn Đức Cường, kinh doanh, Nha Trang

826. Bùi Xuân Tú, giáo viên, TP Nam Định

827. Ho Oanh, kỹ sư, Hoa Kỳ

828. Bui Ngoc Chinh, kinh doanh, Cộng hòa Czech

829. Tran Thi Thanh Thuy, kinh doanh, CHLB Đức

830. Tạ Đăng Toàn, kỹ sư, Hà Nội

831. Nguyễn Tường Thụy, cựu chiến binh, Hà Nội

832. Nguyễn Đăng Lương, TS, Phần Lan

833. Nguyễn Tuyết Nhung, cán bộ Phát triển, Hà Nội

834. Nguyễn Đức Thắng, kỹ sư, Hà Nội

835. Trần Hưng, nghề mài kéo, TP HCM

836. Nguyễn Liên Phương, bác sĩ, TP HCM

837. Nguyễn Thượng Long, Hà Nội

838. Nguyễn Trọng Đại, giảng viên, Pháp

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn