11/12/2012

Đi biểu tình

Tống Văn Công

Do mắc việc ở đồn công an, không đến được, xin

gửi tặng những người đi biểu tình ngày 9-12-2012

 

Biển, Đảo ngoài kia giặc chiếm rồi!

Trong này tham nhũng – giặc song đôi!

Cháu con nghe tiếng Vua Hùng gọi,

Tay nắm tay đi giữ Biển Trời.

9-12-2012

T. V. C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN