Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) & Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

Address: dlp.vasfcesr@gmail.com and cesr.trustee1@yahoo.com

Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn, thành viên Quỹ học bổng cho người Mỹ gốc Việt Trung tâm Khuyến khích Tự lập, là người hàng chục năm nay vẫn kiên trì một đường lối cứu trợ vô vụ lợi và phi chính trị đối với người nghèo ở Việt Nam bằng mọi cách, cũng như ra sức khuyến khích con em người Việt trong nước cố gắng vượt mọi khó khăn nhằm phát huy tài năng để nhận được học bổng sang Mỹ du học.

BVN vừa tiếp được hai bản tin do ông Phùng Liên Đoàn gửi đến nhiều địa chỉ, nói rõ kết quả kế hoạch phối hợp cộng hưởng với những người và hội đoàn cùng chí hướng trong năm 2012 để chung tay cứu trợ và du học trong năm 2012 và 2013, xin đăng lại dưới đây để bạn đọc xa gần được biết.

Bauxite Việt Nam

Ngày 24 tháng 12, 2012

Thưa quí vị,

Chúng tôi cảm ơn quí vị đã nộp đơn theo lời mời của chúng tôi viết ngày 31 tháng 8, năm 2012. Trong thư đó chúng tôi mời quí vị làm việc giúp đỡ người Việt thiếu may mắn để cộng hưởng số tiền từ 1.000 USD tới 10.000 USD khi chúng tôi đóng góp, bằng cách vận động có thêm tiền và thêm người hoạt động từ thiện nhiều hơn là trong năm 2012.

Trong thư này chúng tôi tóm tắt cách duyệt xét các đơn đồng ý cộng hưởng và cách chúng tôi chọn lựa những đối tượng được coi là có thể làm việc hiệu quả giúp ích người Việt thiếu may mắn.

Trước hết xin quí vị thông cảm chúng tôi chỉ là những công dân bình thường, may mắn là đã tránh được những tang thương của chiến tranh, đã làm việc và dành dụm từng đồng để nay dùng vào việc này thay vì để lại cho con cái vì chúng cũng đã may mắn được ăn học và làm việc tự nuôi thân. Chúng tôi không thể làm hết mọi việc, và cũng như mọi người, chúng tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo và khách quan.

Chúng tôi đã thách đố sự cộng hưởng của 49 hội đoàn từ thiện trong số 68 đơn, với một số tiền tổng cộng là 376.200 USD

Có tất cả là 68 đơn đề nghị cộng hưởng và chúng tôi đã chọn 49 đơn (72%) để gửi số tiền 376.200 USD. Như vậy là ngoài việc làm hằng năm của quí vị, lời hứa cộng hưởng của quí vị đã làm tăng sự giúp đỡ trong năm 2013 cho người Việt kém may mắn là gấp đôi gấp ba số tiền chúng tôi đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi tiền này trước ngày 31/12/2012 hoặc bằng ngân phiếu hoặc bằng điện. Đối với các hội tại Việt Nam không có địa chỉ rõ ràng, chúng tôi sẽ gửi qua một hội bạn.

Sắp loại các đơn đồng ý cộng hưởng

Các đơn gửi tới chúng tôi đồng ý cộng hưởng có thể liệt vào các loại sau:

1. Các hoạt động giúp người Việt và cộng đồng Việt trên đất Mỹ và Canada.

2. Các hoạt động giúp người Việt bị nạn tại Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan, Nga, và các nơi khác trên thế giới.

3. Các hoạt động giúp nạn nhân bị buôn bán hoặc có thể bị buôn bán làm nô lệ tình dục.

4. Các hoạt động giúp người nghèo và người bệnh.

5. Các hoạt động xây trường, đào tạo nghề, hoặc phát học bổng.

6. Các hoạt động giúp người nghèo sản xuất, buôn bán tự lập.

7. Các hoạt động giúp đào giếng hoặc lọc nước sạch, làm vệ sinh môi trường, hoặc làm tường làm mái cho học sinh hoặc người bệnh.

8. Các hoạt động lập nền tảng cho một xã hội công dân, hòa giải hòa hợp, công bình, dân chủ, văn minh.

Điểm mạnh và điểm yếu của các đơn

Điểm mạnh của các đơn là dễ nhận ra: Mọi hoạt động của người Việt từ thiện đều chứng tỏ tấm lòng không ích kỷ, đem thì giờ và tiền bạc của mình và quyên được nơi bạn bè để giúp cho những người Việt kém may mắn, dù là những người xa lạ. Những công tác này là việc mà lãnh đạo chân chính ai cũng làm và lãnh đạo trở thành vĩ nhân nếu biết dùng tài nguyên quốc gia và thì giờ tại chức để làm thật nhiều những việc đó cho lâu dài bền vững. Chỉ có vậy trong nhiều năm bền bỉ liên tiếp thì ta mới có thể đạt được trình độ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, văn minh” như ta thường tung hô.

Các điểm yếu của nhiều đơn gồm:

· Không thực hiện được sự cộng hưởng năm trước và cũng không báo cáo.

· Tuyên bố “hội được điều kiện cộng hưởng” nhưng không diễn tả bằng cách nào có thể tuyên bố như vậy. Rất nhiều đơn lặng lẽ bỏ qua điều kiện là phải tìm được TIỀN THÊM và NHIỀU người tình nguyện HƠN năm trước để tương xứng với số tiền thách đố.

· Dùng người được giúp đỡ hoặc quan chức viết thư ủng hộ, cho như vậy hội được đòi hỏi là phải có người “đáng kính trong cộng đồng” đề cử.

· Dùng một hội viên trong Hội Đồng Quản Trị làm người đề cử mà không biết rằng như vậy là có mâu thuẫn lợi ích.

· Viết một thư mẫu cho “người đáng kính” điền vào.

· Không cho việc trả lương cho nhân viên là phí tổn “G&A” (phí tổn của hạ tầng cơ sở), một việc mà đơn cam đoan là đã có sẵn hạ tầng cơ sở.

· Không có dấu hiệu gì là đã cố gắng làm việc chung với một hội đoàn khác để cùng thực hiện mục đích nhưng ít tốn kém hơn.

Các trường hợp bác đơn

Chúng tôi phải chọn lựa người/hội cộng hưởng với chúng tôi, bởi vì chúng tôi không thể làm với tất cả mọi người nộp đơn. Mặc dầu chúng tôi vẫn có ngoại lệ, việc chúng tôi bác một đơn nào đó có thể vì một hay nhiều lý do sau:

1. Các hoạt động có vẻ liên quan tới chính trị, hoặc có thể suy diễn là có tánh cách chính trị, làm lu mờ mục đích không chính trị của chúng tôi đã nêu rõ ràng.

2. Các hoạt động có liên quan tới chính phủ, hoặc do cán bộ của chính phủ điều khiển. Gửi tiền trực tiếp cho họ thay vì gửi cho người dân có thể làm lu mờ mục đích của chúng tôi đã nêu rõ ràng.

3. Các hoạt động tại ngay địa bàn của Trung tâm Khuyến khích Tự lập (TTKKTL) và cũng làm giống như hoạt động của TTKKTL (Nhưng nếu hoạt động giống như TTKKTL tại một địa bàn khác thì không hề bị bác đơn).

4. Đơn nộp trễ, hình thức không theo chỉ dẫn, hoặc nội dung có vẻ bày vẽ, không thực tế, hoặc không đồng nhất từ mục này tới mục khác.

5. Có chương trình to lớn không cần thêm gì nơi chúng tôi.

6. Không cộng hưởng số tiền được nhận cuối năm 2011.

7. Không dùng tiền thách đố và cộng hưởng làm những việc đã đề nghị.

Cách chúng tôi định đoạt số tiền thách đố

Chúng tôi hứa là sẽ đóng góp từ 1.000 USD tới 10.000 USD. Chúng tôi dùng các phương cách sau định đoạt số tiền thách đố khi một hội/ nhóm người đã được lựa chọn:

1. Hội/ người được lựa chọn có sức tìm được TIỀN thêm và người thiện nguyện THÊM so với năm ngoái không?

2. Hội/ người được lựa chọn có sức bành trướng công tác lâu dài mà không cần tới số tiền chúng tôi thách đố không?

3. Việc được lựa chọn này giúp được bao nhiêu người?

4. Những người được giúp đó có thể được người khác, hội khác giúp không?

5. Những người được giúp đỡ có thể giúp đỡ người khác trong tương lai không?

Những việc làm tiếp

Chúng tôi đã trả lời cho mỗi hội/người nạp đơn.

Nếu quí vị không được chọn lựa, chúng tôi viết lý do để quí vị làm đơn và công việc tốt hơn cho lần sau nếu còn muốn nộp đơn. Xin quí vị hiểu là chúng tôi có thể sai lầm, nhưng cho tới năm sau, chúng tôi không muốn có cãi cọ bất đồng với bất cứ ai.

Nếu quí vị được chọn lựa, chúng tôi có vài điều kiện đơn giản và vài đề nghị. Mục đích của chúng tôi là kiểm soát các điều kiện và giúp cho quí vị lớn mạnh và làm việc có hiệu quả hơn để người dân được nhờ. Các điều kiện rất giản dị phải nộp sớm để ăn nhập vào công tác ngay từ đầu năm.

Quí vị có thể được mạng VA-NGO giúp

Mạng lưới của Liên hiệp các tổ chức phi chính phủ của người Mỹ gốc Việt là va-ngo.org. Thành viên của mạng này làm việc từ thiện như hầu hết quí vị. Chúng tôi mong quí vị khảo sát mạng này (rất đơn giản vì là tự nguyện), gia nhập làm hội viên, và tham dự các buổi tập huấn. Đặc biệt chúng tôi mong các hội thuần túy dân sự trong nước bắt tay với một hội ngoài nước để chung sức làm tốt hơn cho người Việt thiếu may mắn.

Giúp đỡ từ Trung tâm Khuyến khích Tự lập (TTKKTL) tại Huế

Chúng tôi thành lập và quản lý TTKKTL từ năm 1999 tại Huế. Cho tới nay chúng tôi đã giúp được hơn 20 ngàn gia đình sản xuất buôn bán tự lập. Ngoài ra chúng tôi cũng xây trường học, bắt nước sạch cho nhiều làng xã; và trao học bổng, tặng áo ấm, dạy bơi cho nhiều ngàn học sinh. Chúng tôi đã cộng tác với nhiều hội đoàn làm việc tại Huế, như Friends of Hue Foundation, Pacific Links Foundation, COVN, and East Meets West Foundation.

Chúng tôi rất mừng là hơn 50% các hội đoàn từ thiện đã có công tác tại Huế. Điều này chứng tỏ người dân và chính quyền Huế đã biết đón chào các hội từ thiện phi chính phủ hơn là các vùng khác. Điều này cũng chứng tỏ tấm lòng yêu quê hương của những người gốc Thừa Thiên-Huế sống rải rác khắp nơi nhưng luôn luôn tụ hội để chia sẻ tình yêu Huế. Cũng vì Thừa Thiên-Huế được chiếu cố nhiều như vậy, chúng tôi không thể giúp hội nào làm các việc y chang việc chúng tôi làm ngay tại Huế. Nhưng chúng tôi cộng tác với những công việc khác nhau, và với hoạt động y chang nhưng ở địa bàn khác. Như vậy là lợi cho người dân có nhu cầu.

Xin liên lạc với TTKKTL tại Huế qua ông giám đốc Phan Văn Hải, vanhaiphan@gmail.com.

Cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn quí vị đã liên lạc trong chương trình “thách đố - cộng hưởng”. Chúng tôi kính trọng và ủng hộ các việc làm nhân đạo của quí vị.

Xin quí vị đã nhận thách đố - cộng hưởng đừng quên là quí vị cần gây quỹ và tìm thêm cộng tác nhiều hơn là năm ngoái, ít nhất là tương đương với số tiền chúng tôi đóng góp. Và cũng xin quí vị nhắc người địa phương là họ cần cộng hưởng các việc làm giúp người dân của quí vị, cùng là nhắc nhở người được giúp là cần phải giúp đỡ người khác khi có thể.

“Nhiễu điều phủ lấy giá hương; Người trong một nước phải thương nhau cùng!”

“Lá lành đùm lá rách; Con chị cõng con em!”

Kính thư,

Phùng Liên Đoàn, PhD, PE; thành viên Hội Đồng Quản Trị VASF và CESR

Phụ Lục

Tên và địa chỉ đã đồng ý cộng hưởng việc giúp người Việt kém may mắn

(Chú ý: Chúng tôi đã không nêu tên và địa chỉ của các hội hoặc không đủ điều kiện cộng hưởng, hoặc có tính cách chính trị, hoặc có vẻ là một bộ phận của Chính phủ)

Hội đồng ý cộng hưởng

Tên và địa chỉ liên lạc

Việc làm từ thiện giúp

người Việt kém may mắn

1. Asian American Center of Santa Clara County (AASC)

1735 N. First Street Suite 255 San Jose, CA 95112

MyLinh Pham, mylinhpham1105@yahoo.com

Tel: (408) 347-1151; M: (408) 529-1742

Anti-gang program and parents/ community gang prevention forum in San Jose area. Serve 500 youths exhibiting high-risk behaviors and youths committing intentional acts of violence

2. AssociationVietnamienne Entraide Et Solidarite

(AVNES)

15 Court de Julliotes,#106 94700 Maisons-Alfort

France. Giang Marc, info@avnes.org;

Micro loan, biogas, sawdust hog house

3. BPSOS – Atlanta - Community Clinic

4052 Spalding Hollow, Peachtree Conner, GA 30092

Dr. Dich Nguyen dichnguyen@comcast.net

404-918-8202

Medical screening, diagnostic/lab tests, prescription, and health education for low income Vietnamese community in the greater Atlanta area

4. BPSOS – Atlanta - Mentoring Asian Youth Project

6107 Oakbrook Pkwy, Norcross, GA 30093

Trinh Pham

trinh.pham@bpsos.org; 770-458-6700

Helping at-risk youth in the greater Atlanta community

5. BPSOS – Bangkok - RCS Initiative

160/593 Silom Road, Suriyawong, Bangruk, Bangkok, 10500

Atty. Lan Nguyen lan.nguyen@bpsos.org

Tel: 66-84 764 1911

Help for Vietnamese refugees in Thailand in cooperation with Thai humanitarian organization RCS and UN

6. BPSOS - California

7431 Bolsa Ave., Ste. 220, Westminster, CA 92683

Tiffany Nguyen Budzinski, tiffany.nguyen@bpsos.org; Tel: 704-248-7431

Citizenship instruction program and ESL classes for the VN community in Orange County.

7. Church ATIP-NV

Address sensitive

Help efforts to fight human trafficking to China and Taiwan

8. Church ATIP-SV

Address sensitive

Help efforts to fight human trafficking to Cambodia, Malaysia, Taiwan, South Korea

9. BPSOS - Houston

11360 Bellaire Blvd, Suite 910, Houston, TX 77072

Vinh Ho vinh.ho@bpsos.org

Tel: 281-530-6888; M: 832-300-5547

Provide job skill development for Communities Against Domestic Violent Program

10. Disallowed due to possibility of being mis-understood as political

Name and address sensitive

To support torture victims in Bangkok

11.CAMSA – Malaysia

No. 34 Jalan SS 20/26 Damansara Utama Petaling Jaya 47400 Selangor, Malaysia

Daniel Lo, Country Manager

daniel.lo@bpsos.org; Tel: +60122186051

Legal and physical assistance for Vietnamese laborers and trafficked women in Malaysia

12. CAMSA Hội người di cư và di công tại Đài Loan

4F, No. 186, Sec. 1, Zhongshan Rd

Shulin District, New Taipei City 238, Taiwan

Phù Ngọc Thanh camsa.taiwan@gmail.com

Tel: 886 2 2682-0679

Networking Vietnamese brides and trafficked laborers to provide support to those in need

13. CAMSA in Taiwan Vietnamese Canadian Centre

Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA

Dr. Can D. Le, ldcan2006@gmail.com el: (613) 230-8282

Operated under Taipei Women’s Rescue Foundation (TWRF):Justine Wang

2505 E Arkansas Ln.Ste 119

Arlington Tx. Michael Dao,CPA , Founder

(817) 501-8345 gop1bantay@yahoo.com

In VN: 118/83/C3 Bach Dang str, Ward 24, Dist Binh Thanh, HCMC; Phó Thị Phương Anh

Tel 09 1969 1922

Working with professionals to assist victims of trafficking, men and women

14. Community Builder Group – Teresa Charities in USA

Góp Một Bàn Tay

Free English and Computer classes to the poor in Vietnam: Thanh Hoa, Hue, Ben Tre

15. Disallowed due to possibility of being mis-understood as political

Name and address sensitive

Help for victims of land disappropriation

16. Diasporic Vietnamese Artists Network (DVAN)

1 Aztec Street, San Francisco, CA 94110

www.dvanonline.com

Isabelle Thuy Pelaud. isabellepelaud@gmail.com

Tel: 415-608-7855

Publish an anthology of women artists in VN diasporas.

17. Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức – (Mổ Mắt cho người nghèo)

322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Quách Nguyễn Lan Chi, tranquachi@yahoo.com

ĐT: (84-4) 6299 7130. - Fax: (84-4) 3931 8608

M: 0933 163 988 :

Eye surgeries for 700 poor patients in Vietnam

18. Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức – (Mổ Tim cho trẻ em nghèo)

322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Heart surgeries for 40 children in VN

19

Disallowed due to large size and top standing among all organizations

Name and address sensitive

Breath of Life (BOL) program to provide continued positive airway pressure (CPAP) machines to hospitals to care for sick newborn in VN

20. Disallowed due to non-compliant application

Name and address sensitive

Teach English, give scholarship, and open learning center in VN.

21. Enfants et Développement

214/27H Dien Bien Phu, Binh Thanh Dist, HCMC

Vincent DOUBRERE, vincent.doubrere@enfantsetdeveloppement.org

Tel: 08-35147263

Mobile: 0126 554 90 84

Promote access to the existing health, education, family welfare services. Provide tools and information necessary for people in district 8 of HCM city to solve their own problems

22. Disallowed due to being understood as affiliated with the goverment

Name and address sensitive

Teach life skills to grade school students with stress gender equality. Very impressive.

23.Friends of Hue Foundation (FHF)

PO Box 1823

San Jose, CA 95109

Thien Nhien Luong, pres; luongnhi@yahoo.com

Jenny Do, chair; JennyDolaw@yahoo.com

408-915-9299

Campaign to raise fund to maintain the shelter and vocational training facilities for abandoned children in Hue

24. Giving It Back To Kids

122 Luong Nhu Hoc street, Hoa Cuong Bac ward, Hai Chau district, Da Nang, VN

Robert robert@givingitbacktokids.org

Tel: 84.511.3622.337

Mobile: 1714.423.3515

Help pregnant girls and single moms to pursue education and to lead a self reliant life

25. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDM)

1724 Crystal Ridge Court, Riverside, CA 92506

Tel: 951.784.7406, Fax: 951.784.7409

4343 Market Street, Riverside, CA 92501

Vien D. Doan, D.O. drdoan@gsmdm.org

Healthcare and facilities in Cao Bang

Train snf provide life changing surgicalcare

26. Disallowed due to duplication of TTKKTL at the same location

Name and address sensitive

Provide microloans, scholarships. Help and train poor and handicapped people in frog breeding.

27. Hội Tương thân Tương trợ &Tổ Công tác Tự nguyện Bát tràng

Làng Bát tràng Xã Bát tràng Huyện Gia lâm, Hà nội, VN

Lê Văn Dũng ; levandung3010@yahoo.com.

Mobile: 0122 891 2723

Build toilets for 19 clans in Bat Trang.

Build public toilets.

Cleanup river banks

Micro-loans

28.Disallowed due to appearance of being affiliated with the government

Name and address sensitive

Build fence, gate, and play yard for a primary school

29. Disallowed due to appearance of being affiliated with the government

Name and address sensitive

Earth worm breeding

30. Disallowed due to appearance of being affiliated with the government

Name and address sensitive

Training for a self assessment group formed by private citizens to inspect work of contractors working on government projects

31. Institute for Civic Education in VietNam (ICEVN)

9888 Bissonnet St. Suite 660

Houston, TX 77036

Truong Duy Nong, truongnong@icenv.org

Phone: (713) 271-2728

Provide on-line courses and workshops on leadership, entrepreneurship, and civic education for students, teachers, and young professionals residing in Vietnam.

32. Disallowed due to understanding as political

Name and address sensitive

Assistance to political prisoners

33. Kids Without Borders

Sơn Michael Phạm smp@kidswithnoborders.org

P.O. Box 24,Bellevue, WA 98009

(423) 836-5354; M 206-484-4830

Support and build capacity for Teach Me to Fish program to help underserved children to be self reliant

34. KhoaHocNet

Phuong Ton; tonwordpress@gmail.com

88212 Ravensburg

Wangenerstr. 153/8 - Germany

Scholarships to poor college and high school students in Vietnam

35. Know One Teach One (KOTO Vietnam)

KOTO Saigon Training Centre

829 Huynh Tan Phat Street, District 7, HCMC

Tel: 84 8 3773 8577; kotosaigon@koto.com.au

Cameron Hancock, Welfare Dir, KOTO Intnl

 
   

cameron.hancock@koto.com.au

Sponsor trainees from disadvantaged backgrounds for the 24 month hospitality training, life skills;English language at KOTO restaurants in Hanoi and Saigon.

36. Mai Tâm Shelter

23 đường 15, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Tel: +84 8 62833010; maitamcenter@yahoo.com

Dr. Robert E. Morris,morriskwt@yahoo.com

Fr. John Phuong Dinh Toai, jtoaimi@yahoo.com

Tel: +84 8 39330183; M: +84 908603503

Clinical, nutritional, educational, child protection, socio-psychological help for Orphans and Vulnerable Children affected by HIV/AIDS) and their mothers.

37. Martino-Orphans

Giáo xứ Quần Lạc, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Viet Nam

Linh mục Giuse Phạm Đức Tiến martinoorphan@gmail.com; ĐT: 094 441 4027

Provide support on education for 40 children 10-18 years old at the orphanage and production farm. Purchase furniture for classroom and center.

38. National Organization of Vietnamese American Leaders (NOVAL-DFW)

2107 Sherry Street, Arlington, TX 76010

Dan M. Trần, dtran@alltaxllc.com

817-459-0771

Support “500 in 5” to empower 500 future leaders in community organizing, political engagement, and economic development.

39. Nhân Ái Clinic

Lê Qúy Ngưu và Trần Thị Như Đức,

12 Nguyễn Duy Trinh, Thành phố Huế.

lequynguu2004@yahoo.com

DT: 0127 800 1337 M: 098 405 744

Provide free medical treatment to the poor, mostly by acupuncture and traditional medicine Needs medical equipments and clinic furniture

40. OneVietnam Network

2200 Powell Street, Suite 900

Emeryville, CA 94608

Gwen Uyen Nguyen, Development Director

unguyen@onevietnam.org; (415) 448-6674

www.onevietnam.org

Support on-line matching grant program to allow donors to create matching grant to their favorite charity and then track the grant’s progress live on-line.

41. Disallowed due to understanding as low priority

Name and address sensitive

Using DNA to connect long separated people

42. Pacific Links Foundation

Sobrato Center for Nonprofits, 534 Valley Way, Milpitas, CA 95035

Diep Vuong dnvuong@pacificlinks.org

Tel: 510-435-3035; M: 415-305-7126

To increase the availability and quality of reintegration assistance for returning survival of human trafficking

43. . Disallowed due to possibility if being mis-understood as political

Name and address sensitive

Assistance to prisoners of conscience

44. Project Vietnam Foundation

11100 Warner avenue suite 116,

Fountain Valley, CA 92708

Dr.Quynh Kieu, qkieu@projectvietnam.org

(714)641-0850, M (714)724-0850

Support a model project for Clean Water created with local materials and sustainable by local residents and Health Education in Yen Bai province

45. Red Dream project

Hanoi, Vietnam

Viviana Lopes vmglopes@gmail.com

Mobile: 01242058409

Continue to support native and foreign professionals in Hanoi help Ta Phin House for Red Dao. Endeavor to provide items for sustainable bio-dynamic farming and market

46. Scout Council - Vietnam

Phạm Thanh Hiệp

10/9 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, HCMC

thanhhiepscout@gmail.com; Ph: 84 8903915160

Revive the Scout organization and train new leaders in the northern and Tay Nguyen areas.

47. Disallowed due to questionable technology

Name and address sensitive

biomass gasification to reduce offgas pollution at brick-making communities

48. Sunflower Mission

P.O. Box 1385, Stafford, TX 77497

Quyen Ma Hasenmyer

quyen@sunflowermission.org ;Tel: 713-478-9240

Build 10 classrooms & give 1000 scholarships per year

49. The Compassion Flower (TCF) Hoa Nhân Ái

Bích- Ngoc Nguyễn, Treasurer and co-founder

712 Hight Point Loop; San Ramon, CA 94582

nbn.tcf@gmail.com; tcf.ngo@gmail.com

Support underprivileged students in remote villages of Central Viet Nam. Also help trafficked survivors, the sick and the poor

50. Tịnh Đức Nursing Home

Thích Nữ Diệu Thành

Tổ 3 Dân phố, Khu vực I, Phường Thủy Xuân, Huế,

ĐT: 54.3836083; chuatinhduc.hue@gmail.com

Help support 30 elderly people. Build the kitchen using gas. Provide heaters for the old.

51. Disallowed due to non compliant application

Name and address sensitive

Translate and reproduce books for 10 orphanages.

52. TranNhanTong Academy

98 Chest­nut str #1, Bea­con Hill, Boston, MA 02108

Nguyễn Anh Tuấn / Nguyễn Thúy Hà

tuan_nguyen@hks.harvard.edu / ha.nguyen@openminds.vn

8572468189; 84 902288999 (Mr. Tuấn)

+84 983841999 (Ms. Hà)

Promote world peace and peace for Vietnam through reconciliation and cooperation

53. Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế ( TTKKTL

9/76 Hùng Vương – TP Huế, Việt Nam

Phan Văn Hải, vanhaiphan@gmail.com

DT: (84) (054) 3 846 145; HP (84-914019797)

Provide green/clean environment and self reliance to the Thuy Xuan kindergarten by planting tree/bushes around the school and grow vegetable garden for foods

54. Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục

HT số 22 Bưu điện Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Kim Thoa

tsgtgd@gmail.com; DT: 0916 373 780

Provide some basic books to remote and poor area in VN. Conduct Reading Movement

55. Viet Dreams

P.O. Box 360624 Milpitas, CA 95036

Khac-Quan Nguyen

KhacQuan@VietDreams.org; Tel: 408-410-4920

Provide water filtration systems and maintenance for schools and orphanages in Da Nang and Kontum

56. Viet Hope, Inc.

423 Brooklyn Ave., #199, Boston, MA 02215

Lynn Huynh

lynn@viethope.org; Tel: (617) 285 2185

Provide scholarships for university students and maintain a Youth Development Program and VN

57. Viet Kids

17130 San Mateo Street, Unit B12

Fountain Valley, CA 92708

helpthevietkids@gmail.com

Nguyễn Hữu Bảo Quốc; ĐT: 714-442-4993

Provide scholarships for poor and handicapped children in VN

58. Vietnam Health, Education and Literature Projects (VNHELP)

500 E. Calaveras Blvd, # 235, Milpitas, CA 95035

Thu Anh Do, Executive Director

thu@vnhelp.org; Tel (408) 586 – 8100

Continue motorbike vocational training program to help young men become skilled motorbike mechanics and find steady employment.

59. Vietnamese American Cancer Foundation

17150 Newhope Street, Ste. #502, Fountain Valley, CA 92708

Becky Nguyen, Exec Dir.; beckynguyen@vacf.org

Tel: 714.751.5805; M: 714.392.3836

To provide temporary, emergency financial assistance to disadvantaged cancer patients in Orange County community.

Develop “Ask the Doctor” website

60. Disallowed due to non-compliant application

Name and address sensitive

Teaching English through the Internet to refugees in Thailand and people inside Vietnam

61. Vietnamese American Foundation (VAF)

1117 Herkimer, Houston, TX 77008

Nguyễn Đạc Thành, tdn.vaf@gmail.com

Find and return remains of former VNCH officers who died in captivity. Renovate Bien Hoa Cemetery and Memorial

62.Vietnamese American NGO Network

(VA-NGO)

VA-NGO.net

Dr Quynh Kieu, pres., Cathy Lam, principal contact

cathylam@va-ngo.org

(714-330-3589)

Network Vietnamese American NGOs to be connected and efficient. Campaign to raise funds for VA-NGO Health Education Initiative program in VN

63. Disallowed due to understanding of using grant money as G&A activities

Name and address sensitive

Develop future leaders in the Vietnamese community in Canada in 7 major cities

64. Disallowed due to non-compliant application.

Name and address sensitive

To support disadvantaged youths to attend VN-focused summer camp.

65. Vietnamese Friendship Association

7101 Martin Luther King Jr. Way South, Suite #212, Seattle, WA 98118

Office Tel: 206-760-1573

Vu Le vu.le@vfaseattle.org; 206-802-5500

James Hong james.hong@vfaseattle.org

253-234-4393

Support Community Action Research and Empowerment (CARE) Project to develop a new generation of Vietnamese youth to participate in the mainstream. Provide information about the community in King County, WA

66. Disallowed due to non-compliant application

Name and address sensitive

Support Sunday tutoring of Math and English for the youths from low income families in the community.

67. Wildflower Home

Michael and Elizabeth Thaibinh

228 Moo 4, Ban Pa Bong

T. Maekhue, A. Doi Saket,

Chiang Mai 50220 Thailand

elizabeth_michael@wildflowerhome.net

Support Vietnamese refugees in Chiang Mai, Thailand with food, shelter, clothing and health care. Provide education & job assistance.

68. Disallowed due to possibility if being mis-understood as political

Name and address sensitive

Assist certain refugees and their friends inside VN to do learn and practice features of a civil society.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn