Quan điểm của nhóm Nghiên cứu Chủ quyền Biển Đảo thuộc chương trình “Minh triết làm chủ Biển Đông” về những hành động bá quyền độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Trước tình hình Trung Quốc mưu đồ bá quyền lấn chiếm Biển Đông, Trung tâm Minh triết đã tìm thấy một dự báo chiến lược thiên tài của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585):

Biển Đông vạn dặm giang tay giữ

Đất Việt muôn năm vững thanh bình.

Nguyên văn :

Vạn lý Đông minh quy bả ác

Ức niên Nam cực điện long bình

Bài thơ Cự ngao đới sơn (Bạch vân am thi tập) Theo Lời dạy của Người xưa, Chúng tôi đã hình thành “Chương trình Minh triết làm chủ Biển Đông” tập hợp những nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những bậc lão thành, những bạn trẻ… cùng mọi tầng lớp, mọi người dân yêu nước quan tâm đến những vấn đề hệ trọng của Quốc gia. Chương trình này nhằm cổ vũ những hoạt động nghiên cứu, những ý tưởng và hành động trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế biển, phát triển khoa học và văn hóa biển.

Chúng tôi khẳng định giá trị Minh triết của Dân tộc: cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, ra sức phát triển kinh tế biển, phát triển khoa học và văn hóa biển, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng những quyền lợi hợp pháp, hợp đạo lý đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trước tình hình Trung Quốc ỷ thế nước lớn ngày càng leo thang bá quyền xâm phậm chủ quyền, lợi ích hợp pháp hợp đạo nghĩa của Việt Nam và những nước ven Biển Đông, chúng tôi khẳng định:

1. Trung Quốc đang ngày càng chứng tỏ những mưu đồ thâm độc, nguy hiểm, đang đi theo vết xe đổ của những chính sách đế quốc đã phá sản. Một đường lối bá quyền ở vào ngưỡng cửa Thế kỷ 21 là vô đạo, không thức thời và sẽ bại vong. Nó ngày càng bộc lộ sự mâu thuẫn, nghịch lý giữa đường lối bá quyền hiện nay với những đạo lý mà dân tộc Trung Hoa từng đề xướng.

Sự nham hiểm xảo quyệt vẫn thường xảy ra khi vừa cử người đại diện cao cấp của mình sang nói những lời đường mật thì đồng thời lại cho tàu thuyền sang gây hấn phá hoại công việc làm ăn bình thường của chúng ta trên vùng biển của Việt Nam! Họ vẫn rêu rao nào là 4 tốt, nào là 16 chữ vàng, TBT Đảng cộng sản TQ Tập Cận Bình tuyên bố “Trung Quốc không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ hay bành trướng”, nhưng những hành động của họ trên Biển Đông và trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam càng tố cáo sự dối trá của họ. Gần đây Trung quốc đã công bố phát hành bản đồ “Trung Quốc Địa Hình”bao gộp các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam và những nước trong khu vực. Hành động ngang ngược này của Trung Quốc càng làm cho dư luận quốc tế bất bình, phản đối, càng bộc lộ sự dối trá về cái gọi là “Sự trỗi dậy hòa bình” mà những người lãnh đạo nước này từng tuyên bố.

Để tỏ rõ một chính sách phát triển hòa bình, để thực hiện chính sách chữ Hòa mà họ công bố, Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành động bá quyền nước lớn ở Biển Đông, giữ gìn tình hữu nghị với các dân tộc, tôn trọng pháp luật quốc tế về biển đảo, giữ gìn uy tín và quốc thể của một Dân tộc vốn có nền văn minh lâu đời.

2. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những việc làm cần thiết của Chính phủ, của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phản đối việc Trung Quốc in đường lưỡi bò trên hộ chiếu, cắt cáp của tàu Bình Minh đang hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, cướp bóc và khám xét phi pháp, vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam đang làm ăn trên biển của mình. Chúng tôi lên án việc cho in bản đồ Trung Quốc Địa hình, yêu cầu họ phải hủy bỏ tấm bản đồ sai trái đó.

3. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ các tầng lớp nhân dân ta ở trong nước và ở nước ngoài đang thể hiện lòng yêu nước cao cả trong những hoạt đông kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, anh dũng tiếp tục làm ăn sinh sống trên biển, ủng hộ Hải quân và các lực luợng bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ nhân dân, lên án và phản đối những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc.

4. Chúng tôi kêu gọi các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, giới trẻ và các tầng lớp nhân dân ở trong nước và ở nước ngoài hãy tiếp sức cùng chúng tôi trong chương trình Minh triết làm chủ biển Đông đễ cổ vũ, tôn vinh những hoạt động bảo vệ chủ quyền Biển Đảo, phát triển kinh tế biển và nghiên cứu khoa hoc, văn hóa biển.

Chúng tôi trân trọng mời gọi các nhà trí thức của Đông Nam Á và thế giới, các nhà trí thức chân chính của Trung Quốc hợp tác với chúng tôi cùng nhau nghiên cứu và đưa ra dư luận tiến bộ của quốc tế những vấn đề về lịch sử, về pháp lý chung quanh vấn đề chủ quyền và sự hợp tác ỏ Biển Đông, đánh thức lương tri của nhân loại và cảnh báo một mối đe dọa hòa bình ổn định và sự hợp tác khu vực và thế giới.

5. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Chính phủ, Quốc hội, Tổng bí thư của Đảng, Chủ tịch nước hãy thực thi những chính sách an dân tăng cường hợp tác với tất cả các Dân tộc trên thế giới, thực hiện chính sách hòa giải, hòa hợp, thực hiện Đại đoàn kết Dân tộc. Chỉ có tăng cường sức mạnh nội lực của dân tộc và liên minh liên kết với các Dân tộc yêu hòa bình, chính nghĩa, biết tôn trọng luật pháp quốc tế, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để đối phó với những âm mưu và hành động bá quyền nước lớn của Trung Quốc, giữ vững chủ quyền và độc lập của dân tộc, giữ gìn hòa bình khu vực và trên thế giới, đồng thời chấn hưng Đất Nước, đưa nhân dân tới tự do giàu mạnh và hạnh phúc.

Hà Nội, 13-1-2013

Thay mặt Những thành viên của Nhóm nghiên cứu Chủ quyền Biển Đảo thuộc Chương trình Minh triết Làm chủ Biển Đông:

- TS Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm vấn đề chủ quyền biển thuộc Chương trình Minh triết Làm chủ Biển Đông.

- NNC Nguyễn khắc Mai, GĐ Trung tâm Minh triết.

- TS Nguyễn Vi Khải, nguyên Viện trưởng Viện CNXH khoa học.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn