THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (LETTER CALLING FOR URGENT HELP from the family of Dr Cu Huy Ha Vu)

Hà Nội, ngày 4/6/2013

THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP

Của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Kính gửi: - Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước;

- Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước có lương tri;

- Các nhân sĩ, trí thức, các tín đồ, tôn giáo và mọi tầng lớp

nhân dân yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình;

- Các tổ chức trong và ngoài nước.

Tôi là Nguyễn Thị Dương Hà,

Ở tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội,

Cùng đại gia đình xin gửi tới quý vị lời kêu cứu khẩn cấp sau đây:

Chồng tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đã bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng phiên tòa “công khai xử kín” tại Hà Nội.

Những ai theo dõi và biết đến các hoạt động làm trong sạch đất nước của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đều thấy bản án này là vết nhơ khó rửa sạch của cái gọi là “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Bởi những điều ông đã nói, đã viết, đã làm đang dần dần được thực tế chứng minh là đúng đắn và xã hội chấp nhận là con đường tiến bộ đưa đất nước đi lên. Song điều đáng chú ý là: con người Cù Huy Hà Vũ yêu nước, thương nhân dân và thao thức đóng góp vì vận mệnh quê hương và tiền đồ dân tộc lại đang bị hành hạ tại nơi giam giữ là Trại giam số 5 – Bộ Công an ở Yên Định, Thanh Hóa.

Đội ngũ quản tù của Trại giam này đã cố tình không hành xử đúng những quy định của luật pháp đối với các tù nhân ở đây và đối với riêng Ts Vũ. Sau lần tố cáo gần đây nhất, mà đơn bị ỉm 180 ngày (Một Trăm Tám Mươi Ngày) không hồi đáp, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ không còn cách nào khác đã phải tuyệt thực để phản đối.

Đến hôm nay 4 tháng 6 năm 2013, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 9, tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm. Tính mạng của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng vì ông bị bệnh tim bẩm sinh và nhiều căn bệnh khác phát sinh khi bị giam tù.

Thưa các ông bà, thưa các anh chị em,

Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn tố cáo khẩn cấp đến các vị lãnh đạo, các cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước, đề nghị trả tự do và trước mắt có chủ trương cải thiện tình trạng giam giữ Ts Cù Huy Hà Vũ. Nhưng cho đến nay, vẫn không có hồi âm nào.

Xin hãy hiệp thông với gia đình chúng tôi trong tình trạng này mà lên tiếng bằng lương tâm mình và khả năng có thể của quý vị nhằm cứu lấy Ts Cù Huy Hà Vũ.

Chúng tôi khẩn thiết gửi lá thư kêu cứu này đến đồng bào, đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, xin hãy cứu lấy chồng tôi, một công dân lương thiện, có học thức, yêu nước, thương dân.

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Kính thưclip_image002

 

Nguyễn Thị Dương Hà

Hanoi, 4 June 2013

LETTER CALLING FOR URGENT HELP

From the family of Dr Cu Huy Ha Vu

Concerning :

- The international Vietnamese population

- The Members of Parliament

- All concerned international organisations

My name is Nguyen Thi Duong Ha

Residing at 24 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Hanoi

On behalf of all members of my family, this is an urgent appeal for help.

My husband, Dr Cu Huy Ha Vu, was sentenced to 7 years imprisonment and 3 years parole by the Socialist Republic of Vietnam. His crime: “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam”, judged through a “public hearing but secret trial” in Hanoi.

Those aware of the efforts of Dr Cu - to purge his country of corruption and disregard for human and environmental rights - view this sentence as an atrocity committed by the “National Jurisdiction of the Socialist Republic of Vietnam”. All that Dr Cu has said, published, and done has been validated; the Vietnamese community support his scrutiny as a sign of progression in the country. Cu Huy Ha Vu has always served his country and his compatriots; determined to shape the future of his nation and its people for the better. However, he is being severely maltreated through his detainment at Prison No. 5 – Department of Police in Yên Định, Thanh Hoá.

The staff at this prison are intentionally disregarding the articles of the law applicable to their prisoners, particularly to Dr Cu. His most recent letter of denunciation has been suppressed for 180 days without reply, and so in protest Dr Cu Huy Ha Vu has had no other option but to go on a hunger strike.

On 4 June 2013, Dr Cu Huy Ha Vu reached his 9th day of hunger strike, his health rapidly deteriorating. His life is highly threatened as he has a congenital heart disease, along with multiple illnesses acquired throughout his imprisonment.

Ladies and gentlemen, sisters and brothers,

We have sent several urgent letters of denunciation to the relevant leaders of the Party the Nation. We request the liberation of Dr Cu Huy Ha Vu; or at the very least an improvement in the conditions of his imprisonment.

However, to date, we have not received any reply.

Please view with compassion the situation of our family at this critical time. Please raise your voices and use all means possible to rescue Dr Cu Huy Ha Vu.

We sincerely and humbly seek help from the individuals, the organisations and international political authorities - asking you to come to the rescue of my husband, an honest citizen, an intellectual who loves his country and his compatriots.

Very truly yours,

clip_image002[1]

Nguyen Thi Duong Ha

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn