Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

(Danh sách từ đợt 1 đến đợt 9)

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (trích điều 19[1]); “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận” (trích điều 21); “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình” (trích điều 22). Những quy định tương tự cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 10/12/1948 mà mọi quốc gia thành viên đếu phải tôn trọng [2].

Căn cứ vào những quy định đó, các ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi Hiến pháp khác với quan điểm của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội lập, đặc biệt là về những điều cơ bản của thể chế chính trị (như Kiến nghị do 72 người ký trực tiếp ngày 19-1-2013, thường được gọi tắt là Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp, và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước trên các trang thông tin điện tử) là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (dưới đây gọi tắt là Công ước quốc tế). Điều đó cũng đúng với nhiều tiếng nói đòi dân chủ và thực hiện các quyền tự do đã được quy định trong Hiến pháp, gắn liền với yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa nhịp với các hình thức đấu tranh của nông dân bị mất đất, của công nhân đòi việc làm và cải thiện đời sống. Những tiếng nói đó của các tổ chức và nhóm như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, v.v., hoặc của nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước mang tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ, đều được bày tỏ một cách ôn hòa, hợp pháp.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.

Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền.

Việc sửa đổi Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi dự định trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm tuy có một số điều chỉnh chi tiết nhưng về cơ bản vẫn duy trì thể chế toàn trị của giới cầm quyền nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Thực tế ở nước ta cho thấy rõ: thể chế này đã tạo nên một bộ máy cầm quyền có nhiều quyết sách sai trái và quan liêu, tham nhũng nặng; một “bộ phận không nhỏ” trong bộ máy lợi dụng quyền lực (cả quyền cai trị và quyền sử dụng, định đoạt đất đai, tài nguyên, tài sản công) cấu kết với một số nhà kinh doanh làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bất minh (cả trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân), hình thành các nhóm lợi ích bất chính, xâm phạm quyền lợi của nhân dân, dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo quá bất công ở nước ta. Không ít người trong giới cầm quyền các cấp cùng với các nhóm lợi ích và sự hậu thuẫn của thế lực bên ngoài đang dựa vào bạo lực cùng nhiều thủ đoạn không chính đáng để duy trì quyền thống trị đất nước theo thể chế toàn trị, có phần do tư duy giáo điều, bảo thủ, nhưng phần quan trọng hơn, phổ biến hơn là do muốn bảo vệ và giành thêm lợi ích riêng bất chấp lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Đó là nguyên nhân gốc rễ khiến nước ta lâm vào khủng hoảng trên nhiều mặt: kinh tế suy giảm nặng và không ổn định, văn hóa giáo dục suy đồi, đạo đức băng hoại, môi sinh bị tàn phá, trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh thua kém nhiều nước trong khu vực, dân mất lòng tin đối với bộ máy cầm quyền; trong khi đó, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị thế lực bành trướng Trung Quốc gia tăng các hành động xâm phạm.

Để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là phương án tối ưu cho sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa ở nước ta.

Nếu Hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị được thông qua và ban hành chính thức thì các thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của nước ta trong quan hệ quốc tế càng giảm sút. Đó thật sự là tai họa cho đất nước mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền.

Vì vậy, Diễn đàn xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp và thật lòng tổ chức nghiên cứu, tranh luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và công khai về những điều cơ bản của thể chế chính trị đang còn ý kiến khác nhau.

Tuyên bố này được gửi tới các thành viên cơ quan lãnh đạo ĐCS và Nhà nước; đồng thời được công bố trên mạng xã hội để phổ biến rộng rãi, mong đồng bào trong và ngoài nước biểu thị sự đồng tình, hưởng ứng.

Ngày 23 tháng 9 năm 2013

Những người khởi xướng Diễn đàn xã hội dân sự

Ghi chú:

- Ý kiến hưởng ứng Tuyên bố này

xin gửi về địa chỉ e-mail: diendanxahoidansu@gmail.com

- Cách thức tham gia Diễn đàn sẽ được thông báo sau.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN TUYÊN BỐ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 23-9-2013

STT

Họ và tên, chức danh (nghề nghiệp, nơi làm việc), thành phố/ nước

1.

Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, nhà toán học, Hà Nội

2.

Phạm XuânYêm, GS Vật lý, Paris, Pháp

3.

Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hoá Huế, Huế

4.

Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

5.

Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội

6.

JB Nguyễn Hữu Vinh, blogger, Hà Nội

7.

Nguyễn Hữu Vinh, cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội

8.

Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên cấp cao của Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ

9.

Phan Thế Vấn, bác sĩ, TP HCM

10.

Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

11.

Lưu Trọng Văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa, TP HCM

12.

Hà Dương Tường, nguyên giáo sư Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp

13.

Trần Thị Tươi, cộng tác viên báo chí, TP. HCM

14.

Hoàng Tụy, GS Toán học, nguyên Chủ tịch IDS, Hà Nội

15.

Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội

16.

Phạm Quang Tuấn, PGS, Đại học New South Wales, Sydney, Australia

17.

Nguyễn Thế Trường, đại tá, cựu chiến binh, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân, nguyên Tổng biên tập báo Quân giải phóng Trung Trung Bộ, Hà Nội

18.

Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội

19.

Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM

20.

Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, TP HCM

21.

Nguyễn Thị Ngọc Trai, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội

22.

Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, bác sĩ, đại tá cựu chiến binh, TP HCM

23.

Phạm Gia Toàn, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

24.

Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

25.

Nguyễn Tường Thụy, blogger, cựu chiến binh, Hà Nội

26.

Nguyễn Thị Thục, nhà báo, nguyên phóng viên đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đà Lạt

27.

Phan Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phú An Định, TP HCM

28.

Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM

29.

Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM

30.

Trần Văn Thọ, GS Kinh tế, Tokyo, Nhật Bản

31.

Đào Tiến Thi, thạc sĩ Ngữ văn, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

32.

Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo trước 1975, nguyên Tổng Thư ký Lực lượng Nhân dân Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt (1966), TP HCM

33.

Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

34.

Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

35.

Nguyễn Văn Thạch, kỹ sư, TP Đà Nẵng

36.

Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM

37.

Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng

38.

Lê Văn Tâm, TS Hóa học, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Nhật Bản, TP HCM

39.

Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội

40.

Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội

41.

Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM

42.

Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, Hà Nội

43.

André Menras - Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù trước 1975, Pháp

44.

Trần Thị Quyên, nghề nghiệp tự do, TP HCM

45.

Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt

46.

Đỗ Trung Quân, nhà thơ, TP HCM

47.

Nguyễn Đăng Quang, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội

48.

Đặng Bích Phượng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

49.

Phạm Xuân Phương, đại tá, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị, cựu chiến binh, Hà Nội

50.

Đoàn Văn Phương, nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương Cục Miền Nam, TP HCM

51.

Nguyễn Thị Hoài Phương, làm nghề tự do, Hà Nội

52.

Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An

53.

Nguyễn Hữu Phước, nhà báo, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, TP HCM

54.

Hoàng Xuân Phú, GS TSKH Toán học, Hà Nội

55.

Phan Thị Hoàng Oanh, TS, giảng viên đại học, TP HCM

56.

Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Giám đốc chính trị, Chủ bút nhật báo Tin sáng Sài Gòn TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, TP HCM

57.

Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt

58.

Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội

59.

Nguyễn Thái Nguyên, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội

60.

Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

61.

Phạm Đức Nguyên, PGS, giảng viên cao cấp Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội

62.

Hạ Đình Nguyên, cử nhân giáo khoa Triết Đại học Sài Gòn, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

63.

Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên IDS, Hội An

64.

Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM

65.

Trần Tố Nga, nữ cựu tù chính trị, cán bộ hưu trí, TP HCM, Paris

66.

Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội

67.

Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

68.

Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

69.

Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội

70.

Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, TP HCM

71.

Trần Lương, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội

72.

Ngô Vĩnh Long, GS Sử học, University of Maine, Hoa Kỳ

73.

Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Tổng Thư ký Uỷ ban cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam trước 1975, TP HCM

74.

Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

75.

Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM

76.

Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, TP HCM

77.

Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện phó Viện IDS, Hà Nội

78.

Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

79.

Nguyễn Khuê, cán bộ hưu trí, TP HCM

80.

Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư thỉnh giảng, Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, Washington, DC, Hoa Kỳ

81.

Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội

82.

Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TPHCM

83.

Phạm Khiêm Ích, PGS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hà Nội

84.

Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng viên đại học, TP HCM

85.

Nguyễn Thị Hoài Hương, làm nghề tự do, Hà Nội

86.

Hoàng Hưng, làm thơ - dịch sách - làm báo, TP HCM

87.

Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, GS Đại học Liège, Bỉ, đã hồi hương, TP HCM

88.

Nguyễn Thế Hùng, GS Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng

89.

Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), nguyên GS Kinh tế, Đại học Laval, Quebec, Canada

90.

Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Nghệ An

91.

Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TPHCM

92.

Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP HCM, TP HCM

93.

Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội

94.

Phạm Duy Hiển, kỹ sư, Vũng Tàu

95.

Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội

96.

Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Văn học Cổ cận đại, Viện Văn học, Hà Nội

97.

Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội

98.

Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên IDS, Hà Nội

99.

Trần Hải Hạc, TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Paris, Pháp

100.

Hoàng Thị Hà, giáo viên về hưu, Hà Nội

101.

Ngô Thanh Hà, cán bộ hưu trí, TP HCM

102.

Lê Công Giàu, nguyên Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1966-1967), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM (1975-1980), nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), TP HCM

103.

Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, Chủ biên tạp chí Diễn Đàn, Paris

104.

Trần Tiến Đức, nhà báo, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục - Truyền thông, Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội

105.

Huy Đức, nhà báo, TP HCM

106.

Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí, TP HCM

107.

Phạm Văn Đỉnh, TSKH, Toulouse, Pháp

108.

Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

109.

Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 4, khóa 5, TP HCM

110.

Nguyễn Duy, nhà thơ, TP HCM

111.

Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, TP Huế

112.

Trần Hữu Dũng, GS, nhà giáo nghỉ hưu, Dayton, Hoa Kỳ

113.

Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM

114.

Phạm Chí Dũng, nhà báo, TP HCM

115.

Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo, cựu chiến binh, Hà Nội

116.

Lê Đăng Doanh, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành viên IDS, Hà Nội

117.

Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hán Nôm, Hà Nội

118.

Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCM

119.

Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TP HCM

120.

Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

121.

Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM

122.

Ngô Bảo Châu, GS Toán học, Hà Nội, Chicago

123.

Bùi Chát, Nhà Xuất bản Giấy vụn, TP HCM

124.

Thái Văn Cầu, chuyên gia về không gian, Hoa Kỳ

125.

Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học tại chức Hải Phòng, TP HCM

126.

Nguyễn Nguyên Bình, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội

127.

Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM, TP HCM

128.

Đặng Thị Nguyệt Ánh, TS, Hà Nội

129.

Bùi Tiến An, cựu tù chính trị chuồng cọp Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM

130.

Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

[1] Điều 19 của Công ước này còn có khoản kế tiếp như sau: 3-Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a-Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b-Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.

2 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền quy định tại điều 19: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới” và điều 20: “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn hòa. Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể”.

Danh sách ký tên Đợt 2 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng đợt 1 và 2: 258 người)

131. Doãn Kiều Anh, kỹ sư, TP HCM

132. Lã Việt Dũng, kỹ sư tin học, Hà Nội

133. Nguyễn Việt Hà, kỹ sư, TP HCM

134. Chientrantien, Nürnberg, CHLB Đức

135. Lê Quốc Chơn, nghiên cứu sinh TS Hóa vật liệu, Pháp

136. Nguyễn Thị Hải Yến, TS, CHLB Đức

137. Lê Nguyên Long, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

138. Nguyên Thi Thanh Van, phóng viên, Paris, Pháp

139. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Genève, Thuỵ Sĩ

140. Nguyễn Quyền, công nhân, München, CHLB Đức

141. Gerardo Nguyễn Nam Việt, linh mục Giáo phận Vinh, Hoa Kỳ

142. Trần Kim Thập, giáo chức, Perth, Australia

143. Nguyễn Công Hệ, thuyền trưởng viễn dương, TP HCM

144. Đặng Lợi Minh, giáo viên hưu trí, Hải Phòng

145. Trịnh Trọng Thủy, đảng viên đã bỏ sinh hoạt 3 năm, Hà Nội

146. Nguyễn Bá Dũng, kỹ sư, Hà Nội

147. Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức

148. Joseph Le, CPA, Sydney, Australia

149. Tô Oanh, giáo viên THPT, đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang, Bắc Giang

150. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa

151. Trương Long Điền, công chức hưu trí, Long Xuyên, An Giang

152. Ngô Khiết, công dân tự do, TP HCM

153. Nguyễn Hòa, Cao-học hành-chánh Sài-Gòn, đã nghỉ hưu, Hoa Kỳ

154. Le Mai Linh, thi sĩ/nhà văn, Hoa Kỳ

155. Phạm Đỗ Chí, nguyên chuyên viên cấp cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Washington DC, Hoa Kỳ

156. Hà Văn Thùy, nhà văn, thành phố Hồ Chí Minh

157. Hà Văn Chiến, cựu chiến binh, Thái Bình

158. Vu Huy Do, công nhân, Seattle, Hoa Kỳ

159. Nguyễn Thái Hùng, kỹ sư xây dựng, Vinh

160. Nguyễn Trung Thành, kỹ sư giao thông vận tải, Phú Thọ

161. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, Hà Nội

162. Chu Sơn, làm thơ viết văn tự do, TP HCM

163. Nguyễn Thị Kim Thoa, bác sĩ, TP HCM

164. Hồ Quang Huy, kỹ sư, Nha Trang

165. Dao Minh Chau, Hà Nội

166. Nguyễn Thượng Long, viết báo tự do, Hà Nội

167. Lê Anh Hùng, blogger, Hà Nội

168. Bùi Ngọc Mai, nội trợ, TP HCM

169. Lê Văn Xuân, Đắk Lắk

170. Nguyễn Văn Pháp, kỹ sư công nghệ sinh học, Thanh Hoá

171. Lê Văn Sinh, cựu giảng viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội

172. Nguyễn Văn Trì, TP Biên Hòa, Đồng Nai

173. Nguyễn Chương, nhà báo tự do, TP HCM

174. Hoàng Bá Long, kinh doanh, Hải Phòng

175. Nguyễn Hồng Khoái, sĩ quan quân đội về hưu, Hà Nội

176. Nguyen Phuc Nguyen, kĩ sư, đã nghỉ hưu, Hà Nội

177. Đinh Hoàng Giang, doanh nhân, Hải Phòng

178. Bùi Phan Thiên Giang, chuyên viên mạng máy tính, TP HCM

179. Nguyễn Anh Tuấn, nhà làm phim độc lập, Hà Nội

180. Hà Huy Sơn, luật sư, Công ty Luật TNHH Hà Sơn, Hà Nội

181. Nguyễn Ngọc Cúc, kỹ sư, Thủ Dầu Một, Bình Dương

182. Lê Đoàn Thể, Hà Nội

183. Ngô Thanh Tú, blogger, Cam Ranh, Khánh Hòa

184. Nguyễn Hùng Sơn, họa sĩ, Hà Đông, Hà Nội

185. Hoang Nguyen Thuy Khe, nhân viên văn phòng, TP HCM

186. Phạm Ngọc Cảnh Nam, nhà văn, Đà Nẵng

187. Lương Đình Dzụ, TS, chuyên gia tại Hoa Kỳ, cựu du học sinh tại Nhật Bản, Hoa Kỳ

188. Nguyễn Quang Vinh, cán bộ Bộ Quốc phòng, Hà Nội

189. Trần Công Khánh, hưu trí, Hải Phòng

190. Lê Công Định, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, TP HCM

191. Đỗ Toàn Quyền, kỹ sư, TP HCM

192. Trương Công Minh, kỹ sư, TP HCM

193. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, TP HCM

194. Trần Việt Thắng, thạc sĩ, Hà Nội

195. Nguyễn Khánh Dương, kỹ sư, Bình Thuận

196. Nguyễn Kim Thái, cử nhân, doanh nhân, Bà Rịa-Vũng Tàu

197. Đào Nguyên Ngọc, cựu chiến binh, CHLB Đức

198. Ngô Thúy, họa sĩ tự do, Hà Nội

199. Trần Rạng, giáo viên, TP HCM

200. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội

201. Thân Hải Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Benthanhtourist, TP HCM

202. Trần Quốc Lộc, kỹ sư đã nghỉ hưu TP HCM

203. Nguyễn Kim Bình, TS Y Khoa, đã nghỉ hưu, Brisbane, Australia

204. Chu Mạnh Chi, nguyên giảng viên đại học, Đà Lạt

205. Đặng Lê Hoàng, chuyên viên công nghệ thông tin, TP HCM

206. Nguyễn Tấn Lạc, California, Hoa Kỳ, phụ trách websites: diendancuachungta.comtudotongiao.wordpress.com

207. Nguyễn Quốc Thản, kỹ sư, Tokyo, Nhật Bản

208. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức

209. Đỗ Thành Nhân, MBA, quản lý doanh nghiệp, TP Quảng Ngãi

210. Nguyễn Vũ, kỹ sư, hành nghề tự do, TP HCM

211. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM

212. Đặng Minh Điệp, thạc sĩ, giảng viên đại học, TP HCM

213. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, TP HCM

214. Nguyễn Văn Viên, nhân viên IT, Hà Nội

215. Vũ Văn Vân, kỹ sư, Hà Nội

216. Nguyễn Văn Nhượng, kỹ sư, đang nghỉ hưu, Lausanne, Thụy Sĩ

217. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia công nghệ thông tin, Pháp

218. Phạm Vương Ánh, kỹ sư kinh tế, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vinh

219. Vũ Quốc Ngữ, thạc sĩ, Hà Nội

220. Trần Anh Đức, sinh viên Luật, Hà Nội

221. Nguyễn Trung Hiếu, cử nhân Xã hội học, du học sinh tại Tokyo, Nhật Bản

222. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

223. Việt Ông, kinh doanh, TP HCM

224. Hoàng Dương Tuấn, GS Đại học Công nghệ Sydney, Australia

225. Nguyễn Xuân Bách, kỹ sư, CHLB Đức

226. Tạ Thị Vân, kinh doanh, CHLB Đức

227. Nguyễn Hữu Chuyên, giáo viên, Thái Bình

228. Trần Ngọc Tuấn, nhà báo, CH Czech

229. Tran Ke Dung, đảng viên Đảng Lao động Australia, Australia

230. Đoàn Lâm Tất Linh, Kiên Giang

231. Nguyễn Đức Việt, chuyên viên công nghệ thông tin, Sydney, Australia

232. Khúc Thị Tình (Blog thơ Tiếng Sóng Biển), doanh nhân, CHLB Đức

233. Vũ Thị Nhuận, TS/nội trợ, TP Cần Thơ

234. Trần Ngọc Báu, hưu trí, Fribourg, Thuỵ Sĩ

235. Phan Văn Tráng, kỹ sư xây dựng, TP HCM

236. Cao Thiện Phước, kỹ sư, Pháp

237. Trần Tuấn Dũng, hưu trí, Quebec, Canada

238. Đào Duy Chữ, TS Khoa học tự nhiên, TP HCM

239. Nguyễn Duy, TP HCM

240. Lê Minh Hằng, TS, Hà Nội

241. Lê Hữu Minh Tuấn, cử nhân Sử, Quảng Nam

242. Nguyễn Trường Toản, Thanh tra Công trường Xây dựng, Houston, Hoa Kỳ

243. Phạm Hữu Uyển, IT, CH Czech

244. Trịnh Hồng Kỳ, cựu chiến binh, An Giang

245. Nguyễn Quốc Vũ, IT, CH Czech

246. Dang Ngoc Quang, nghề tự do, Hà Nội

247. Dương Tùng, Bình Dương

248. Nguyễn Anh Phú, biên tập viên, Hà Nội

249. Nguyễn Văn Lịch, làm nghề tự do, TP HCM

250. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM

251. Nguyễn Văn Duyên, kỹ sư, Hà Nam

252. Phạm Đưc Quý, chuyên viên nghỉ hưu, Hà Nội

253. Le Hung Dung, kinh doanh, CH Czech

254. Vũ Trung Đồng, kỹ sư, TP HCM

255. Nguyễn Công Huân, biên tập viên trang Dân Luận, PGS Đại học Aaborg, Đan Mạch

256. Vũ Mạnh Hùng, Warszawa, Ba Lan

257. Hồ Trọng Đễ, kỹ sư cơ khí, TP HCM

258. Nguyen Hong Duc, kỹ sư, Hà Nội

Danh sách ký tên Đợt 3 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng đợt 1, 2 và 3: 375 người) (đã xoá 7 người trùng tên)

259. Trần Đức Hào, cựu tù nhân, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, TP Đà Nẵng

260. Trịnh Xuân Thuỷ, kinh doanh, TP HCM

261. Đàm Quốc Khánh, kỹ sư Hàng hải, TP HCM

262. Chu Trọng Thu, cựu giảng viên Đại học Sư phạm, cựu chiến binh, TP HCM

263. Vũ Ngọc Thăng, dịch giả, Canada

264. Nguyễn Minh Khanh, kỹ sư Tin học, Paris, Pháp

265. Ngô Văn Hòa, thợ may, Hòa Vang, Đà Nẵng

266. Nguyễn Văn Phúc, kỹ sư, Bình Định

267. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội

268. Lê Mạnh Quang, thạc sĩ, nguyên là giảng viên Đại học Tây Bắc

269. Hoàng Quý Thân, PGS TS, Hà Nội

270. Bùi Trần Đăng Khoa, luật sư, TP HCM

271. Nguyễn Khánh Trung, TS, Pháp

272. Phan Bích Hoàng Thu, kỹ sư, TP HCM

273. Nguyễn Hồng Kiên, TS Sử học, Viện Khảo cổ học, Hà Nội

274. Đinh Huyền Hương, nhà giáo, đã nghỉ hưu, TP HCM

275. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TP HCM

276. Bùi Quang Thắng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Hà Nội

277. Huỳnh Thục Vy, blogger bất đồng chính kiến, Quảng Nam

278. Vũ Sỹ Hoàng, phóng viên tự do, blogger Hành Nhân

279. Lưu Văn Minh, sinh viên, Hà Nội

280. Nguyễn Ngọc Sẵng, TS giáo dục, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ

281. Mai Nhật Đăng, học sinh, Tokyo, Nhật Bản

282. Nguyễn Quốc Quân, TS Toán, cựu tù nhân lương tâm, California, Hoa Kỳ

283. Đào Thanh Thủy, cán bộ hưu trí, Hà Nội

284. Đặng Đình Cung, kỹ sư tư vấn, Pháp

285. Phạm P Long, kỹ sư, Hoa Kỳ

286. Tho Lê, nghỉ hưu, Victoria, Australia

287. Hoàng Quốc Hùng, doanh nhân, Praha, CH Czech

288. Quang Tran, IT, Hoa Kỳ

289. Nguyen Quang Tuyen, nghệ sĩ thị giác, San Francisco, California, Hoa Kỳ

290. Bùi Văn Phú, GS Đại học Cộng đồng California, nhà báo tự do

291. Trương Lợi, kỹ sư, TP HCM

292. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, TP HCM

293. Lê An Vi, cử nhân Luật, Hà Nội

294. Lê Dũng, blogger, Hà Nội

295. Trần Thị Thanh Tâm, nội trợ, Warzsawa, Ba Lan

296. Trần Xuân Sơn, Hà Nội

297. Nguyễn Khánh Hưng, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Sacramento, California

298. Châu Kỳ, Chemical Engineer, Hoa Kỳ

299. Hồ Văn Tích, kỹ sư, TP HCM

300. Dinh Khac Luong, kỹ sư cơ khí, Hà Nội

301. Nguyễn Phúc Thọ, kỹ sư Tin học, Colombes, Pháp

302. Nguyễn Hồng Phi, họa sĩ, Bangkok, Thái Lan

303. Lê Văn Sinh, MBA, Vương Quốc Anh

304. Đỗ Minh Tuấn, nhà thơ, đạo diễn, Hà Nội

305. Phạm Thanh Lâm, kỹ sư điện tử, Copenhagen, Đan Mạch

306. Phạm Văn Điệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người Việt mong muốn Việt Nam hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, Liên Bang Nga

307. Âu Dương Thệ, TS, Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam, Dortmund, Đức

308. Ngô Trừng Bình, An Giang

309. Nhâm Thiếu Bảo, kỹ sư cơ khí, Hà Nội

310. Vũ Tiến Nga, kỹ sư cơ khí, TP HCM

311. Nguyễn Trung Luân, Trưởng phòng, Sở Công Thương TP HCM

312. Ngọc Nam Phương, Cao Bằng

313. Châu Xuân Nguyễn, blogger, kỹ sư cơ khí, Melbourne, Australia

314. Phan Như Hiển, Núi Thành, Quảng Nam

315. Đỗ Đăng Liêu, Australia

316. Mai Khắc Khuê, cựu chiến binh, nguyên Đại tá, thuyền trưởng Hải quân, Hà Đông, Hà Nội

317. Huỳnh Bảo Đức, TP HCM

318. Nguyễn Văn Hưng, nghề tự do, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, California, Hoa Kỳ

319. Cao Tan-Lôc, Paris, Pháp

320. Pham Van Thanh, Hoa Kỳ

321. Nguyễn Thành Chiến, nghiên cứu sinh, Zweibrueken, CHLB Đức

322. Huỳnh Công Thuận, blogger, TP HCM

323. Đỗ Hữu Tuyến, học sinh, Vũ Thư, Thái Bình

324. Nguyễn Quốc Hưng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, hiện làm việc tại Roma, Italia

325. Mike Nguyễn, Engineering Manager, Michigan, Hoa Kỳ

326. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, dịch thuật, hành nghề tự do, Berlin, CHLB Đức

327. Trần Công Thắng, bác sĩ, Kristiansand, Na Uy

328. Đỗ Như Phương, kỹ sư, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản, Hungary

329. Quan Vinh, chuyên viên tin học, Rome, Italia

330. Vũ Tuấn, TS điện tử, CHLB Đức

331. Bùi Tín, nhà báo tự do, Pháp

332. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ y khoa, Paris, Pháp

333. Trần Trung Sơn, TS, giảng viên trường Sĩ quan Không quân

334. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư điện tử, CHLB Đức

335. Nguyễn Văn Hóa, Insurance Broker (California State), San Jose, California, Hoa Kỳ

336. Tran Mai Sinh, CHLB Đức

337. Le Thanh Hong, CPA, Melbourne, Australia

338. Lê Đặng Thụy, Na Uy

339. Hoàng Lan, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM

340. Lê Cường, Graphic Designer, Hoa Kỳ

341. Đại Nghĩa, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ

342. Nguyễn Văn Cung, nhạc sĩ, thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội

343. Trần Đức Thạch, nhà thơ, Nghệ An

344. Nguyễn Lân Thắng, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

345. Phan Văn Song, nguyên Quyền Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Australia

346. Hoàng Minh Giám, linh mục, Nam Định

347. Vũ Minh Trí, kĩ sư cơ khí, Cầu Giấy, Hà Nội

348. Tung Nguyen, Oklahoma City, Oklahoma, Hoa Kỳ

349. Ngô Đức Đoàn, kế toán, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu

350. Trần Đức Cung, TS, hưu trí, TP HCM

351. Nghiệp Nguyễn Duy, doanh nhân, Thừa Thiên Huế

352. Đinh Tấn Lực, blogger, BKK/VTE/PNH/KUL/MNL - SouthEast Asia

353. Le Xuan Quang, cựu chiến binh, TP HCM

354. Nguyễn Văn Sang, nông dân, Bắc Giang

355. Ngô Đức Thọ, PGS TS Ngữ văn, nghỉ hưu, Hà Nội

356. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, TP HCM

357. Trần Thọ Hưng, kỹ sư cầu đường, TP HCM

358. Nguyễn Minh Mẫn, kỹ sư Hoá học, Misissauga, Ontario, Canada

359. Vũ Thị Phương Anh, PhD, giảng viên, nghiên cứu giáo dục, TP HCM

360. Lê Văn, TS Vật lý, TP HCM

361. Nguyễn Anh Tuấn, GS TS, Hà Nội

362. Nguyễn Hữu Tế, TP HCM

363. Bùi Quang Lộc, giáo viên, TP HCM

364. Dương Sanh, cựu giáo viên, Khánh Hòa

365. Nguyễn Ánh Tuyết, cán bộ viễn thông, Hà Nội

366. Phi Vũ, công nhân, blogger, California, Hoa Kỳ

367. Nguyễn Phương Chi, nguyên biên tập viên chính Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học (đã nghỉ hưu), Hà Nội

368. Nhật Tuấn, nhà văn, TP HCM

369. Vũ Hải Long, TSKH, cán bộ Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, đã nghỉ hưu, TP HCM

370. Trần Quốc Hùng, cựu giáo viên, TP HCM

371. Nguyễn Steve, ngành IT, Sydney, Australia

372. Dao Kim Son, kinh doanh tự do, TP HCM

373. Phan Lê Tuấn, TP HCM

374. Phạm Kỳ Thụy, kỹ sư xây dựng, Cầu Giấy, Hà Nội

375. Lê Ngọc Xuân, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 4 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 4: 497 người)

376. Nguyễn Trần Dũng, công ty cổ phần, Hà Nội

377. Đoàn Thanh Liêm, Costa Mesa, California, Hoa Kỳ

378. Đào Thu Huệ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

379. Lê Hà, công nhân, Nuremberg, CHLB Đức

380. Tony Bùi, Pháp

381. Trương Văn Lợi, nghị viên Hội đồng thành phố Dandenong, tiểu bang Victoria, Australia

382. Nguyễn Ngọc Sơn, kinh doanh, cựu chiến binh, TP HCM

383. Nguyễn An Liên, công nhân, TP Đà Nẵng

384. Lê Tân, blogger, TP HCM

385. Ngô Thị Hồng Lâm, nhân viên nghiên cứu lịch sử Đảng, đã nghỉ hưu, TP Vũng Tàu

386. Đinh Thái Trung, Giám đốc Trung tâm Khai Trí (trường tư thục Việt- Mỹ), Houston,Texas, Hoa Kỳ

387. Trần Đình Thắng, cựu giảng viên, TP HCM

388. Nguyên Ân, nhà báo / nhà thơ, California, Hoa Kỳ

389. Nguyễn Đức Giang, cựu chiến binh, Hà Nội

390. Nguyễn Tường Tâm, luật gia, San Jose, Hoa Kỳ

391. Trần Tư Bình, giáo chức, Sydney, Australia

392. Nguyễn Văn Cường, kỹ sư xây dựng cầu đường, Hải Dương

393. Lê Văn Tuynh, blogger, Phan Thiết

394. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Trưởng ban Việt ngữ Đài RFI, Pháp

395. Dương Văn Nam, công nhân viễn thông, Nam Định

396. Nguyễn Thanh Bình, Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hà Nội

397. Dương Hồng Lam, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn miền Nam, hưu trí, TP HCM

398. Rick Phan, kỹ sư, Canada

399. Nguyễn Đức Phổ, nông dân, Lâm Đồng

400. Nguyễn Thanh Xuân, công nghệ thông tin, TP HCM

401. Nguyễn Minh Nhựt, programer & designer, TP HCM

402. Trịnh Lê Thanh, kỹ sư vô tuyến điện, quận Lê Chân, Hải Phòng

403. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, cựu giảng viên đại học, An Giang

404. Lê Hồng Quang, kinh doanh, TP HCM

405. Lê Văn Oanh, kỹ sư, Hà Nội

406. Phạm Thị Lâm, cán bộ hưu trí, Hà Nội

407. Ngô Điều, sĩ quan nghỉ hưu, đảng viên lớp 6-1-1960, Hà Nội

408. Lê Anh Dũng, lao động tự do, Hải Phòng

409. Lương Văn Liệt, nguyên là cán bộ lực lượng Thanh niên Xung phong, cán bộ Chi cục Thuế TP HCM

410. Nguyễn Thành Nhân, kỹ sư, TP HCM

411. Nguyễn Đăng Lập, kỹ sư kinh tế, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu

412. Lương Đỗ Long, công nhân, Mỹ Đình, Hà Nội

413. Trần Phúc Thông, cựu chiến binh, Hà Nội

414. Huỳnh Trung Hiếu, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh

415. Bùi Kim Nhung, hưu trí, TP HCM

416. Phan văn Phong, kinh doanh tự do, Hoàn Kiếm, Hà Nội

417. Phạm Xuân Hưng, trình dược viên, Hà Nội

418. Nguyễn Minh Khang, nhân viên vi tính, TP HCM

419. Nguyễn Ngọc Hoài Ân, kỹ sư tin học, TP HCM

420. Lê Xuân Diệu, cử nhân Kinh tế, kinh doanh tự do, Đắk Lắk

421. Lưu Quý Định, kỹ sư, Munich, CHLB Đức

422. Trương Vĩnh Phúc, cử nhân, cựu chiến binh, Hà Nội

423. Bùi Thanh Thám, kế toán, TP HCM

424. Xà Quế Châu, đầu bếp, TP HCM

425. Trần Quang Thành, nhà báo, cựu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Slovakia

426. Phạm Văn Giang, hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội

427. Trần Văn Khoản, nguyên cựu chiến binh, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (vào Đảng năm 1974, từ bỏ năm 1989), nghề tự do, TP Vũng Tàu

428. Trần Văn Terry, công nhân, Irvine CA, Hoa Kỳ

429. Hoang Dinh, System Engineer, Odense, Đan Mạch

430. Nguyen Van Trien, San Diego, California, Hoa Kỳ

431. Nguyễn Hoành Hùng, kỹ sư, Vũng Tàu

432. Hà Nguyễn, Đà Lạt, Lâm Đồng

433. Trọng Nghĩa, kỹ sư máy tàu biển, Hải Phòng

434. Nguyễn Quốc Lân, giáo viên, nghỉ hưu

435. Nguyễn Hữu Trường, công dân tự do, Bình Dương

436. Nguyễn Anh Tuấn, kiến trúc sư, Hà Nội

437. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

438. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

439. Võ Quang Luân, hưu trí, Hà Nội

440. Hoàng Lê Nam, kỹ sư Tin học, Hà Nội

441. Bui Quang Trung, kỹ sư xây dựng, Pháp

442. Nguyễn Kiến Phước, nhà báo, TP HCM

443. Hoàng Mười, cán bộ nghỉ hưu, Cầu Giấy, Hà Nội

444. Trần Văn Vinh, cử nhân luật, hướng dẫn du lịch, Hà Nội

445. Dao Quang Huy, doanh nhân, Praha, CH Czech

446. Khoa Nguyễn, COS, Virginia, Hoa Kỳ

447. Lanney Trần, Phụ tá Pháp lý/Giáo dục, California, Hoa Kỳ

448. Mai Văn Tuất, tức Facebooker Văn Ngọc Trà, kỹ sư, TP HCM

449. Trần Văn Tuyến, sinh viên, TP HCM

450. Nguyễn Sĩ Đáng, kiến trúc sư, Australia

451. Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên phụ trách nhà cửa, London, Anh Quốc

452. Vũ Văn Thịnh, bác sĩ, đã nghỉ hưu, Thái Nguyên

453. Đặng Vũ Giang, TS, cán bộ nghiên cứu, Hà Nội

454. Hồng Sa Ngạn, giáo viên, Lai Châu

455. Nguyễn Trung Tôn, mục sư, Quảng Xương, Thanh Hóa

456. Nguyen Anh Tam, kỹ sư công trình, giám đốc công trình chuyên ngành về tự động hoá, Canada

457. Dương Văn Vinh, nguyên sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TP HCM

458. Võ Thanh Hà, giáo viên, Hà Nội

459. Đặng Nguyễn Hoài Mơ, TP HCM

460. Nguyễn Phương Quân, Xây dựng - Nội thất, Hà Nội

461. Lương Đình Cường, Tổng Biên tập Báo điện tử NguoiViet

462. Peter Nguyen Duc Hung, nhân viên bưu điện, Oslo, Na Uy

463. Nguyễn Zion, hưu trí, Philadelphia, Hoa Kỳ

464. Nguyễn Văn Nghiêm, lao động tự do, TP Hòa Bình, Hòa Bình

465. Phạm Thông, nghề tự do, Hà Nội

466. Nguyễn Kim Huân, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

467. Nguyễn Duy Hải, giáo viên, Long An

468. Phan Đức Vinh, vi tính, Sydney, Australia

469. Nguyễn Mê Linh, TS, TP HCM

470. Lê Khánh Hùng, TS công nghệ thông tin, Hà Nội

471. Đặng Trường Lưu, hoạ sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật, Hà Nội

472. Trần Quốc Túy, kỹ sư Hóa, hưu trí, Hà Nội

473. Bùi Chí Tâm, nghề tự do, Quảng Ngãi

474. Võ Văn Rân, hưu trí, Hoa Kỳ

475. Thùy Linh, nhà văn, Hà Nội

476. Đông Xuyến, Dr. Tâm lý Trị liệu, California, Hoa Kỳ

477. Hà Văn Thịnh, nhà giáo, Huế

478. Phạm Trung Kiên, thạc sĩ sử học, dạy học, Hà Nội

479. Trần Nhật Phương, công nhân, Nghệ An

480. Lê Thanh Quang, nguyên là cơ sở cách mạng Biệt Động Thành Đà Nẵng 1973 – 1975, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia 1977 – 1981, làm nông, Đà Nẵng

481. Nguyễn Trọng Quyết, luật sư, Hải Dương

482. Bùi Như Giang, sinh viên y khoa, TP HCM

483. Ngô Thanh Nhã, Canada

484. Nguyễn Thành Trung, công nhân, Bình Dương

485. Nguyễn Mạnh Hùng, nhà giáo, cựu chiến binh, TP HCM

486. Ngô Văn Hiếu, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Đòi Nhân quyền cho Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Hoa Kỳ

487. Tô Hoà, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM

488. Nguyễn Công Minh, linh mục, TP HCM

489. Phero Nguyễn Văn Khải, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Hà Nội

490. Huỳnh Minh Tú, kinh doanh tự do, blogger, Berlin, CHLB Đức

491. Vũ Ngọc Tuyến, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Hà Nội

492. Nguyễn Quang Huy đã nghỉ hưu, Bắc Ninh

493. Nguyễn Huy Hoàng, kinh doanh, Hà Nội

494. Andy Vu, công nhân, Sydney, Australia

495. Nguyễn Việt Bách (bút danh Phan Thành Đạt), hướng dẫn viên du lịch, luật gia, Pháp

496. Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa TP HCM

497. Ngô Văn Phương, nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 5 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 5: 623 người)

498. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Giám đốc Chi nhánh Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, TP HCM

499. Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ - nhạc sĩ - nhà báo, Hà Nội

500. Huy Trần, Đại học Viên, Áo

501. Hoàng Xuân Sơn, luật sư, TP HCM

502. Võ Đăng Khoa, thạc sĩ công nghệ thông tin, Houston, Texas, Hoa Kỳ

503. Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh, CH Czech

504. Đạt Nguyễn, PhD, Virginia Commonwealth University, Hoa Kỳ

505. Phạm Duy Lương (Trí Dân), Aš, CH Czech

506. Nguyễn Nguyên Khôi, Perth, Australia

507. Vũ Đức Khanh, luật sư, Ottawa, Canada

508. Nguyễn Trọng Thành, công dân Việt Nam, Vilnius, Lithuania

509. Trần Văn Tiến, kinh doanh, CH Czech

510. Nguyễn Ánh Tuyết, cử nhân kinh tế, London, Vương quốc Anh

511. Nguyễn Quế Hương, kiến trúc sư, HCM

512. Trần Văn Thiện, kỹ sư, Hà Nội

513. Nguyễn Hồng Quân, kỹ sư kết cấu, Hoa Kỳ

514. Toàn Khanh Hoàng, kỹ sư tin học, Frankfurt, CHLB Đức

515. Nguyen Dinh Thang, TS, kỹ sư cơ khí, Tổng Giám đốc, Hoa Kỳ

516. Ngô Trí, đã về hưu, Port Coquitlam, Canada

517. Ngo Bao Vinh, kỹ sư xây dựng, Australia

518. Hoàng Đức Vương, kỹ sư, TP HCM

519. Lê Quang, thạc sĩ giáo dục, Hà Nội

520. Đặng Lâm, nhân viên xã hội, Vancouver, Canada

521. Nguyễn Ái Chi, nguyên cán bộ phòng Tuyên huấn trường Đại học Thương Mại, TP HCM

522. Hoang Tam Tam, kỹ sư, nghề tự do, Australia

523. Lê Hồng Phong, cử nhân kinh tế, Hà Nội

524. Huỳnh Thị Thu, kế toán, FDI, Trảng Bom, Đồng Nai

525. Đỗ Thái Bình, kỹ sư đóng tàu, TP HCM

526. Đức Long, TS, bác sĩ, TP HCM

527. Đoàn Văn Cánh, nguyên giảng viên cao cấp trường đại học, Hà Nội

528. Đỗ Đình Oai, giáo viên Toán, Quảng Ngãi

529. Nguyễn Thanh Cường, kinh doanh, TP HCM

530. Pham Nguyen, kỹ sư tin học, Washington DC, Hoa Kỳ

531. Ta Thanh, công nhân, Hoa Kỳ

532. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ

533. Phung Thi Ly, cử nhân, TP HCM

534. Lê Bách Phong, kinh doanh, Bà Rịa-Vũng Tàu

535. Bùi Kiến Quốc, kiến trúc sư, thạc sĩ khoa học về Đô thị học, doanh nhân, Hà Nội

536. Dương N Ánh, kỹ sư dầu khí, chuyên viên dầu cát & khí đá, Houston, Hoa Kỳ

537. Đinh Quang Minh, cử nhân kinh tế, Hà Nội

538. Hàn Quang Vinh, kỹ sư tin học, Hà Nội

539. Trần Ngọc Thạch, cán bộ lâm nghiệp, Bình Định

540. Vũ Duy Thắng, kinh doanh tự do, Đông Anh, Hà Nội

541. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư điện, Khánh Hòa

542. Nguyễn Quốc Minh, nhà thơ, Hà Nội

543. Ngô Đình Thục, nghỉ hưu, Hoa Kỳ

544. Nguyễn Đức Tùng, M.D., Vancouver, Canada

545. Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, Hà Nội

546. Vũ Trí Đức, nghề tự do, Hà Nội

547. Vũ Bất Khuất, người làm thơ, TP Rạch Giá

548. Mai Sơn, viết văn, dịch thuật, TP HCM

549. Lê T Hong Hạnh, hưu trí, Hà Nội

550. Trần Thanh Trác, giảng viên, TP HCM

551. Nguyễn Vi Khải, TS, Hà Nội

552. Trần Tuấn Lộc, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, TP HCM

553. Nguyễn Thị May, giáo viên, Điện Biên

554. Lê Mạnh Đức, kỹ sư hưu trí TP HCM

555. Nguyễn Hữu Giải, linh mục Công giáo, Tổng Giáo phận Huế

556. Phan Văn Lợi, linh mục Công giáo, Giáo phận Bắc Ninh

557. Trần Nam, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu, Lâm Đồng

558. Nguyễn Văn Trường, kinh doanh, Đồng Nai

559. Lê Đăng Dung, kỹ sư thủy lợi, Hà Nội

560. Nguyễn Bá Toàn, kỹ sư, đã nghỉ hưu

561. Cao Vi Hiển, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Kon Tum

562. Hoàng Đức Doanh, nghỉ hưu, Hà Nam

563. Hoàng Cao Nhân, kỹ sư tin học, TP HCM

564. Nguyen Huu Hiep, tài xế, TP HCM

565. Nguyễn Hoàng Long, bác sĩ, cựu tù nhân chính trị, Đà Nẵng

566. Chu Quốc Khánh, kỹ sư điện tử, cử nhân kinh tế, Hà Nội

567. Nguyễn Văn Chinh, kỹ sư cơ khí, Hà Nội

568. Đặng Phương Bắc, nhà giáo, Thái Bình

569. Nguyễn Thị Xuân Phượng, nhà hoạt động văn hóa, TP HCM

570. Nguyễn Việt, doanh nhân, Vương quốc Anh

571. Phạm Hồng Thanh, cử nhân, Hà Nội

572. Lê Thăng Long, doanh nhân, kỹ sư viễn thông, cựu tù nhân lương tâm, TP HCM

573. Lại Đức Hưng Quốc, TS, Maryland, Hoa Kỳ

574. Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc doanh nghiệp, TP HCM

575. Vũ Văn Hiền, viên chức, Hà Nội

576. Hoàng Ngọc Cầm, TSKH, Hà Nội

577. Trần Quang Ngọc, kỹ sư điện, đã nghỉ hưu, Stuttgart, CHLB Đức

578. Phạm Minh Đức, bỏ việc, Quảng Ngãi

579. Nguyễn Chí Cường, thông dịch viên Việt Nhật, Kanagawa, Nhật Bản

580. Hoàng Quang Thái, chuyên viên điện toán hồi hưu, Hannover, CHLB Đức

581. Nguyễn Thạch Cương, TS nông nghiệp, Hà Tây

582. Nguyen Thien Công, kỹ sư cơ khí, buôn bán, hãng Mercedes, Werk Duesseldorf, CHLB Đức

583. Hoàng Nguyên, kỹ sư xây dựng, Quảng Ngãi

584. Nguyễn Kim Quang, cựu giáo viên, TP Cần Thơ

585. Vũ Thi Bích, hưu trí, Paris, Pháp

586. Nguyễn Đức Toàn, thạc sĩ kỹ thuật môi trường, TP HCM

587. Nguyễn Tiến Dũng, kinh doanh, TP Vinh

588. Trương Thế Kỷ, kỹ sư, CHLB Đức

589. Trần Đình Phan Tiến, thường dân, TP HCM

590. Ngô Thái Văn, kỹ sư, Missouri, Hoa Kỳ

591. Nguyễn Khuê Tú, sinh viên, Vancouver, Canada

592. Nguyễn Đức Nhuận, hưu trí, GS TSKH, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển SEDET CNRS/Université Paris 7, Pháp

593. Trương Minh Tịnh, Giám đốc Công ty Tithaco PTY LTD, Australia

594. Tuyet Ha, California, Hoa Kỳ

595. Minh Trinh Nguyen, cựu chiến binh, nguyên nghiên cứu viên Viện Mác-Lênin Hà Nội, Koblenz, CHLB Đức

596. Thi Bich Hang Nguyen, nội trợ, Koblenz, CHLB Đức

597. Phan Dang Khoi, LLB, J. D. Westminster, California, Hoa Kỳ

598. Nguyễn Văn Thân, kỹ sư điện toán, thành viên của "Tuyên bố của các Công dân Tự do", California, Hoa Kỳ

599. Vũ Thế Dũng, nhà văn, nhà thơ, Giám đốc NXB VIPEN, Berlin, CHLB Đức

600. Đào Tấn Anh Trúc, thợ điện, Pháp

601. Phạm Cường, đạo diễn, CHLB Đức

602. Hùng C Nguyễn, khoa học gia, Sydney, Australia

603. Lương Văn Điền, Graphic Designer, TP Huế

604. Lê Văn Hưng, kỹ sư lâm nghiệp, Đắk Lắk

605. Ky Dinh Pham, cựu thẩm phán Việt Nam Cộng Hoà, Australia

606. Lê Hữu Chính, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Toronto, Canada

607. Vũ Công Giao, giảng viên đại học, Hà Nội

608. Mai Tiến Dũng, doanh nhân, T PHCM

609. Nguyễn Huy Tưởng, luật sư, Bình Dương

610. Lê Vĩnh Trương, nghề nghiệp vận tải tổng hợp, TP HCM

611. Bùi Đình Sệnh, công dân Việt Nam, Từ Liêm, Hà Nội

612. Trần Văn Lương, nghề tự do, Chương Mỹ, Hà Nội

613. Đỗ Quang Tuyến, kỹ sư, Seattle, Washington, Hoa Kỳ

614. Nguyễn Tấn Thành, doanh nhân, Nha Trang

615. Randy Vu, Los Angeles, Hoa Kỳ

616. Ken Nguyễn, thầu khoán (contractor), San Jose, California, Hoa Kỳ

617. Nguyễn Long Giang, kỹ sư đô thị, TP Vinh, Nghệ An

618. Phan Văn Thanh, đã nghỉ hưu, Hà Nội

619. Hồ Sỹ Lâm, kỹ sư xây dựng, Nghệ An

620. Phung Truong, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ

621. Nguyễn Thanh Nga, MBA, Hà Nội

622. Lê Hà Phú, kỹ sư lâm nghiệp, Hà Đông, Hà Nội

623. Nguyễn Dương, công nhân, Orlando, Florida, Hoa Kỳ

Danh sách ký tên Đợt 6 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 6: 748 người)

624. Trần Khánh, Hà Nội

625. Vũ Hồng Khánh, MBA, TP HCM

626. Nguyen Ngoc Diep, cán bộ hưu trí, Hà Nội

627. Đào Tuấn Anh, kỹ sư cơ khí, Hải Phòng

628. Trần Hải, kỹ sư xây dựng, TP HCM

629. Lê Văn Ngọc, nghề tự do, Hoa Kỳ

630. Nguyễn Xuân Hoài, phiên dịch, hưu trí, TP HCM

631. Le Trung Ha, cựu chiến binh, Nuremberg, CHLB Đức

632. Nguyễn Thanh Ngọc, phóng viên, TP HCM

633. Nguyễn Thị Hà, doanh nhân, TP HCM

634. Nguyễn Anh Quốc, sinh viên, TP HCM

635. Ngọc Sơn, cựu chiến binh, Sơn Tây, Hà Nội

636. Ngô Khiết, công dân tự do, TP HCM

637. Trần Hoàng Lương, kỹ sư, Đồng Nai

638. Le Dinh Hong, kế toán, đã hưu trí, Canada

639. Le Thi Nhan, nội trợ, Canada

640. Nghiêm Ngọc Trai, kỹ sư xây dựng, hưu trí, Hà Nội

641. Lê Văn Oánh, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

642. David Thiên Ngọc, blogger, nhà báo Người Việt Hải ngoại, IL, Hoa Kỳ

643. Nguyễn Huy Văn, kỹ sư điện tử, TP HCM

644. Võ Thị Mỹ Linh, thành viên của “Tuyên bố của các Công dân Tự do”, Hoa Kỳ

645. Tran Thanh Duc, TS Luật, Hoa Kỳ

646. Phùng Hữu Thanh, cử nhân kinh tế, Hà Nội

647. Huỳnh Thái Học, kỹ sư, Khánh Hòa

648. Nguyễn Bình Khánh, nhà báo Tự Do, TP HCM

649. Kim Tinh, nhà báo hưu trí, Mỹ Tho, Tiền Giang

650. Mai Thanh Hung, làm nghề kỹ thuật auto + dự án, Paris, Pháp

651. Vinh Anh, cựu chiến binh, Hà Nội

652. Nguyen Thinh Le, lecturer, researcher, CHLB Đức

653. Bùi Kế Nhãn, nghề tự do, Vũng Tàu

654. Nguyễn Thu Nguyệt, giáo viên hưu trí, TP HCM

655. Dang Tran Hung, bác sĩ, Hà Nội

656. Đàm Minh, cựu chiến binh, Hải Phòng

657. Võ Hưng Thanh, nhà nghiên cứu, nhà thơ, luật sư, TS triết học, TP HCM

658. Le Van Phuc, hưu trí, Hà Nội

659. Văn Hoàng, kinh doanh, Hà Nội

660. Ngô Thanh Tuấn, thiết kế đồ họa, Bình Dương

661. Hoàng Mạnh, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

662. Nguyễn Văn Hòa, kỹ sư điện, CHLB Đức

663. Nguyễn Công Đức, kỹ sư điện tử, Hoa Kỳ

664. Nguyễn An Nam, kỹ sư máy tính, TP HCM

665. Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên giảng viên Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội

666. Ngô Tấn Mẫn, nông dân, Quảng Nam

667. Nguyen Dinh, cử nhân Luật Đại học Sài Gòn, Hoa Kỳ

668. Lê Kim Song, TS, Đại học Murdoch, Australia

669. Ha Vinh, doanh nhân, Bắc Giang

670. Trần Đình Bé, kỹ sư, Quảng Ngãi

671. Trần Mạnh Hưng, giảng viên hưu trí, TP HCM

672. Bùi Tường Anh, nguyên cán bộ vụ thẩm định Bộ Kế hoạch & Đầu tư, đã về hưu, Hà Nội

673. Nguyễn Thị Dương Hà, luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Hà Nội

674. Nguyễn Quốc Hưng, làm trong ngành xuất bản và in ấn, TP HCM

675. Nguyen Thị Huong, cán bộ nghiên cứu Xã hội học, đã nghỉ hưu, Hà Nội

676. Hong Nguyen, làm việc cho University of Florida, Hoa Kỳ

677. Vũ Quang Thông, công nhân, Đồng Nai

678. Duong Toi, kinh doanh, Hoa Kỳ

679. Francis Doan, TS nghiên cứu khoa học, Paris, Pháp

680. Lisa Doan, kỹ sư sản xuất dược phẩm, Paris, Pháp

681. Sarah Doan, học sinh, Paris, Pháp

682. Ambre Doan, sinh viên, Paris, Pháp

683. Jade Doan, sinh viên, Paris, Pháp

684. Delphine Doan, sinh viên, Paris, Pháp

685. Ta Son Nam, technician, Hoa Kỳ

686. Trần Thạch Linh, họa sĩ, Hà Nội

687. Đỗ Thế Kỷ, luật sư, Oslo, Na Uy

688. Veronica Đỗ Thùy Vân, giảng sư đại học Luật tại Singapore (SMU), Singapore

689. Nguyễn Hải Ninh, cử nhân Luật, Hà Nội

690. Dat Nguyen, engineer, San Jose, California, Hoa Kỳ

691. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Đại học & Giáo dục chuyên nghiệp, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội

692. Đặng Cứu Quốc, thạc sĩ khoa học, TP HCM

693. Quang Nguyen, giáo viên Trung học, Hoa Kỳ

694. Trần Văn Hà, tư vấn pháp luật, Hà Nội

695. Trần Khang Thụy, Đại học Kinh tế, TP HCM

696. Le Van Hiep, kỹ sư cơ khí, Kobe, Hyougo, Nhật Bản

697. Pham Dong, kỹ sư, Canada

698. Nguyen Kim Lanh, kinh doanh tự do, TP HCM

699. Hoàng Đức, phóng viên, Quảng Trị

700. Nguyễn Văn Đức, nghỉ hưu, TPHCM

701. Ngô Minh, nhà thơ, nhà báo, Huế

702. Trịnh Xuân Hùng, viên chức, Thanh Hóa

703. Hồ Văn Nhãn, nhà giáo hưu trí, TP HCM

704. Nguyễn Hữu Lộc, công nhân, TP HCM

705. Đỗ Anh Pháo, cử nhân kinh tế, đã nghỉ hưu, Hà Nội

706. Nguyễn Công Thanh, công nhân, đã nghỉ hưu, quận 10, TP HCM

707. Hoàng Minh Tuấn, kỹ sư cơ điện, cựu chiến binh, TP HCM

708. Trần Kim Trung, kỹ sư, TP HCM

709. Trần Trung Kiên, kỹ sư tin học, TP HCM

710. Lê Anh Tuấn, kinh doanh vận tải, Hải Phòng

711. Lê Văn Huê, cựu chiến binh, Tuyên Quang

712. Đặng Văn Lượng, nhân viên IT, Nam Định

713. Vũ Đình Quyền, thạc sĩ kinh tế, Hà Nội

714. Vũ Hùng Tân, kỹ sư động lực, Hà Nội

715. Lê Thành, TS nghiên cứu khoa học, Ohio State University, Hoa Kỳ

716. Tran Van Minh, nghỉ hưu, TP Đà Nẵng

717. Chu Việt Hùng, kỹ sư, Hà Nội

718. Hà Thủy Nguyên, nhà văn/biên kịch tự do, Hà Nội

719. Nguyễn Thị Phương Hoa, cử nhân vật lý, nhà giáo tự do, Gò Vấp, TP HCM

720. Đặng Chu Sơn, kỹ sư, TP HCM

721. Pham Gia Khanh, cán bộ hưu trí, TP HCM

722. Lê Trung Hiếu, công nhân, Đà Nẵng

723. Phan Bình Lâm, thạc sĩ công nghệ thông tin, Bà Rịa-Vũng Tàu

724. Vũ Sinh Hiên, nhà nghiên cứu, Tp, HCM,

725. Phạm Văn Hội, TS, giảng viên, Hà Nội

726. Đặng Minh Sơn, công nhân tự do, TP HCM

727. Le Phong, giáo viên Phổ thông trung học, đã nghỉ hưu, Lạng Sơn

728. Phạm Thanh Cao, sinh viên, TP HCM

729. Nguyễn Văn Toán, kỹ sư xây dựng, Quận 9, TP HCM

730. Nguyễn Thị Can, nông dân, Đồng Nai

731. Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng, Đống Đa, Hà Nội

732. Hoàng Hồng Minh, viết báo, Pháp

733. Trương Chí Tâm, cử nhân, TP HCM

734. Truong Dang, kỹ sư, TP HCM

735. Nguyễn Chí Trung, sĩ quan an ninh an toàn hàng hải, Hải Phòng

736. Trịnh Duy, hỗ trợ viên kỹ thuật, Philippines

737. Đình Vượng, biên dịch sách báo, TP HCM

738. Phạm Quang Hòa, TS khoa học về Xã hội học, Hà Nội

739. Phạm Văn Lễ, kỹ sư cầu đường, TP HCM

740. Lê Hồng Quang, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TP HCM

741. Nguyen Huu Nhien, kỹ sư điện - điện tử, TP HCM

742. Nguyễn Phúc Thành, dịch giả, TP HCM

743. Nguyễn Tiến Đạt, nhân viên phát triển cộng đồng, Hà Nội

744. Nguyễn Hải Hòa, tu nghiệp sinh, Nhật Bản

745. Nguyễn Duy Trường, thạc sĩ, Hà Nội

746. Lê Văn Điền, TS toán tối ưu, Ba Lan

747. Trần Xuân Quang, kinh doanh, TP Vinh, Nghệ An

748. Nguyen Hai Long, công nhân về hưu, CHLB Đức

Danh sách ký tên Đợt 7 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 7: 870 người)

749. Harry Nguyen, hành nghề luật, Vương Quốc Anh

750. Trịnh Đắc Tạo, cựu chiến binh, đã hưu trí, Hà Nội

751. Lê Thanh Tùng, cử nhân Kinh tế, quận 9, TP HCM

752. Van Dong, giáo viên cấp 3, Vương quốc Anh

753. Đỗ Quang Vinh, nguyên giảng viên đại học, Hà Nội

754. Phạm Chi Mai, nguyên giảng viên đại học, Hà Nội

755. Nguyễn Văn Trường, nguyên bộ đội Trường Sa, thợ điện tử, Hà Nội

756. Nguyễn Xuân Thịnh, giáo viên, TP HCM

757. Nguyễn Công Vượng, đạo diễn, biên kịch, Hà Nội

758. Lê Tiến Sỹ, sinh viên, Hà Nội,

759. Phạm Văn Toán, cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ

760. Thái Văn Đô, kỹ sư phần mềm tin học, Hoa Kỳ

761. Lê Quốc Quyết, doanh nhân, TP HCM

762. Trần Thị Hường, kinh doanh, CHLB Đức

763. Nguyen Van Phu, giảng dạy và nghiên cứu, CNRS, Pháp

764. Nguyễn Minh Tâm, nội trợ, CHLB Đức

765. Tan Ngo, sinh viên du hoc, Canada

766. Nguyễn Duy Châu, nguyên sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, Australia

767. Nguyễn Tiến Đức, kỹ sư, đã nghỉ hưu, quận 7, TP HCM

768. Đinh Công Ninh, kỹ sư công nghệ thông tin, TP HCM

769. Trần Hiếu Nghĩa, kỹ sư điện, Bình Dương

770. Đặng Văn Nghĩa, kỹ sư, Hà Nội

771. Lê Việt Quốc, chuyên viên công nghệ tin học, Hoa Kỳ

772. Lê Xuân Thiêm, kỹ sư xây dựng, TP HCM

773. Trương Chiến, doanh nhân, CHLB Đức

774. Đặng Hùng, kỹ sư máy tàu, TP HCM

775. Ngo Bong, hưu trí, Australia

776. Huỳnh Huy Hoàng, nhân viên quản lý rủi ro tài chính, Singapore

777. Lê Tấn Hùng, bác sĩ, TP HCM

778. Nguyễn Cao Phong, nông dân, Hà Nội

779. Nguyễn Đình Ánh, nhân viên văn phòng, Hà Nội

780. Tống Văn Linh, kỹ thủy lợi, Đồng Nai

781. Trần An Khánh, kỹ sư xây dựng, Bà Rịa-Vũng Tàu

782. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu Văn hóa Huế, Huế

783. Bùi Đức Hiệp, nhân viên vận tải, TP HCM

784. Võ Hữu Tước, kĩ sư CNR, Khánh Hòa

785. Hà Quốc Anh, kế toán viên, Hà Nội

786. Hoang Minh Xuan, nhà báo, TP HCM

787. Pham Van Ly, công nhân, Vancouver, Canada

788. Nguyễn Hùng, kỹ sư, Sydney, Australia

789. Đoàn Viết Hiệp, kỹ sư điện toán, Pháp

790. Dương Ca, nhà thơ, Hà Nội

791. Chu Văn Keng, cử nhân toán, Berlin, CHLB Đức

792. Đồng Quang Vinh, cán bộ hưu trí, Nha Trang, Khánh Hòa

793. Thái Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh viên, TP, HCM

794. Phạm Văn Thiết, doanh nhân, Vương quốc Anh

795. Đỗ Thị Hảo, sinh viên đại học, Thái Bình

796. Đinh Khắc Lượng, kỹ sư cơ khí, Hải Phòng

797. Nguyễn Hữu Trung, kỹ sư địa chất, Hà Nội

798. Do Minh Thanh, kinh doanh, Thụy Điển

799. Lê Quang Hưng, buôn bán, Gò Vấp, TP HCM

800. Vũ Công Hưng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo viên, Thái Bình

801. Vũ Quang Thông, công nhân, Hoa Kỳ

802. Trần Thị Hài, dân oan, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

803. Đỗ Thành Huấn, cựu đảng viên, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

804. Nguyễn Bá Lợi, giáo viên, cựu chiến binh, TP HCM

805. Tư Đồ Tuệ, Toronto, Canada

806. Phan-Bá Phi, chuyên viên Tin học cấp cao, Seattle, Hoa Kỳ

807. Nguyễn Đức Độ, lao động tự do, Bắc Ninh

808. Trinh Trung, chuyên viên phát triển nguồn nhân lực (Human Resource Specialist), Hoa Kỳ

809. Nguyễn Đức Hùng, cựu sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

810. Phạm Ngưng Hương, kỹ sư công nghệ thông tin, Thuỵ Sĩ

811. Việt Thương, nhà báo tự do, Nga

812. Vũ Tuấn, GS TS, đã nghỉ hưu, Hà Nội

813. Đỗ Ngọc Quỳnh, TS nông học, nhà giáo đã về hưu, TP, HCM

814. Dương Văn Minh, kỹ sư hóa, Đồng Nai

815. Lục Văn Nguyễn, nghiên cứu văn hóa, Hà Nội

816. Nguyen Van Sinh, đã nghỉ hưu, Ninh Thuận,

817. Lai Duc Hung, giảng viên đại học, Hà Nội

818. Ninh Tran, công nhân, Michigan, Hoa Kỳ

819. Nguyen Quoc Sy, thạc sĩ ngành chế tạo máy, Hà Nội

820. Lê Quang Huy, kinh doanh vận tải quốc tế, TP HCM

821. Duy Tan, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Hàn Quốc

822. Trần Quốc Tuấn, kinh doanh, Hà Nội

823. Lê Mạnh Năm, nghiên cứu viên, Hà Nội

824. Hoàng Mạnh Để, dạy toán, nguyên Phó Tổng thơ ký Hội Trí thức Yêu nước TH HCM

825. Nguyễn Quang Thắng, cơ khí chế tạo máy, CHLB Đức

826. Phạm Minh Trực, kinh doanh tư nhân, Châu Thành, Bến Tre

827. Nguyễn Thanh Linh, cử nhân kinh tế, Đắk Lắk

828. Trần Đức Tùng, thạc sĩ hệ thống thông tin, TP HCM

829. Lương Tống Thi, luật sư, An Giang

830. Phạm Văn Minh, đã nghỉ hưu, Hà Nội

831. Nguyen Xi, hưu trí, Pháp

832. Vũ Quang, PGS TS, Hà Nội

833. Lưu Hồng Thắng, công nhân cơ khí, Hoa Kỳ

834. Nguyễn Đức Vinh, 1960, kỹ sư, Hải Phòng

835. Nguyễn Thành Tương, giáo viên về hưu, TP HCM

836. Jane Trần Thị Mai Hạnh, nghỉ hưu, Hoa Kỳ

837. Trương Văn Tài, kinh doanh tự do, TP HCM

838. Lê Thị Thanh Bình, doanh nhân, CHLB Đức

839. Nguyễn Văn Lịch, kỹ sư cơ khí, Hà Nội

840. Lê Bảo, ngân hàng, TP HCM

841. Delan Tran, CPA, chuyên viên kế toán, Montreal, Canada

842. Đinh Như Vinh, cử nhân kế toán, Hà Nội

843. Mai Văn Tuệ, kỹ sư, Hà Nội

844. Thân Trọng Nhân, thạc sĩ, giảng viên đại học TP HCM

845. Hanh Tran, library technician, Australia,

846. To Minh Chi, đã nghỉ hưu, Burwood East, Australia,

847. Minh Tran, Bayswater, plumber, Australia

848. Thao Nguyen, Springvale, Victoria, Hoa Kỳ

849. Hoa Nguyen, student, Coolaroo, Victoria, Hoa Kỳ

850. Tallys Thu Tran, accountant, Colombes, Pháp

851. Phạm Trọng Chánh, TS Khoa học Giáo dục Viện Đại học Paris, Pháp

852. Đào Đình Bình, kỹ sư xây dựng cựu chiến binh, hưu trí, Hà Nội

853. Biện Xuân Bộ, kỹ sư, Bắc Ninh

854. Phạm Đ Dương, hưu trí, Fairfield, Sydney, Australia

855. Nguyễn Đức Quỳ, giáo chức về hưu, Hà Nội

856. Nguyễn Công Lý, Xuân Lộc, Đồng Nai

857. Hoàng Lại Giang, nhà văn, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nhà Xuất bản Văn học, TP HCM

858. Phương Huỳnh, health care worker, Canada

859. Hồ Nghĩa Quang, kỹ sư công nghệ thông tin, hành nghề tự do, Hà Nội

860. Hồng Trung Dũng, nghiên cứu sinh, Đại học Purdue, Hoa Kỳ

861. Nguyen Lai Giang, cử nhân kinh doanh, Bình Định

862. Le Hoang Anh, đang ăn lương thất nghiệp, Berlin, CHLB Đức

863. Lê Thanh Hải, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Đà Nẵng

864. Ngô Hoàng Hưng, kinh doanh, TP HCM

865. Đỗ Như Ly, kỹ sư, hưu trí, TP HCM

866. Vũ Hồng Phong, kỹ sư, TP HCM

867. Bui Duc Thai, cán bộ, TP HCM

868. Nguyễn Lương Thịnh, tư vấn đầu tư và quản trị doanh nghiệp, TP HCM

869. Nguyen Van Tam, cựu đảng viên, xã đội trưởng, An Giang

870. Nguyễn Minh, kỹ sư cơ khí, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 8 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 8: 928 người)

871. Bùi Đông Chanh, giáo viên, Hà Nội

872. Vũ Anh Tuấn, kỹ sư cầu đường, Hà Nội

873. Nguyên Đăng Khoa, thất nghiệp, Đắk Lắk

874. Nguyễn Thanh Hà, kỹ sư, Bình Dương

875. Lâm Hà, kỹ sư lâm nghiệp, Bình Dương

876. Lê Thị Phi, hưu trí, Hà Nội

877. Nguyen Duy Toan, kỹ sư, Hoa Kỳ

878. Nguyễn Hồng Kiệt, cựu tù cải tạo, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ

879. Bắc Phong, nhà thơ, Canada

880. Hoang Trong Luong, doanh nhân, Hoa Kỳ

881. Đỗ Hoàng Điệp, Hà Nội, kỹ sư xây dựng

882. Vũ Quý Khang, cử nhân Luật Việt Nam, công nhân, Virginia, Hoa Kỳ

883. Trần Thanh Bình, kỹ sư xây dựng, Nghệ An

884. Trịnh Dũng, kỹ sư, Hà Nội

885. Trần Anh Thái, luật gia, cựu chiến binh, Hà Nội

886. Vinh Sơn Viễn, giáo dân công giáo, kinh doanh, Hà Nội

887. Mai Thanh Quân, nghề tự do, TP HCM

888. Hoàng Đình Thành, kiến trúc sư, Hà Nội

889. Nguyễn Đức Thắng, kỹ sư, TP HCM

890. Nguyễn Phước Anh, kỹ sư, TP HCM

891. Lê Phóng, giáo viên nghỉ hưu, Lạng Sơn

892. Hồ Quang Tây, kỹ sư, TP HCM

893. Vo Thuan, công nhân, Sydney, Australia

894. Le Ngoc An, cựu giáo viên Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân, Đà Nẵng

895. Huỳnh Bá Lộc, giảng viên đại học, TP HCM

896. Trần Nguyên Các, Bộ Gia cư, Australia

897. Trần Đồng Điện, biên tập viên tạp chí, Hà Nội

898. Nguyễn Văn Thanh, cử nhân kinh tế, TP HCM

899. Hà Dương Dực, MBA, Hoa Kỳ

900. Hoàng Anh Tuấn, designer, Hà Nội

901. Nghiêm Sĩ Cường, cử nhân kinh tế, kinh doanh, Hà Nội

902. Tony BUI, cán bộ kỹ thuật, Pháp

903. Võ Kim Chương, cameraman, Bình Phước

904. Phú Nguyễn, kinh doanh, Hoa Kỳ

905. Phạm Hữu Danh, nhân viên thiết kế sản phẩm, TP HCM

906. Nguyễn Minh Đào, cựu chiến binh, An Giang

907. Tôn Thất Quỳnh, nhân viên xuất nhập khẩu, Tiền Giang

908. Nguyễn Văn Hùng, quản lý doanh nghiệp, Hà Nội

909. Phạm Kim Sơn, cán bộ Sở Nhà đất & Công trình công cộng, Đà Nẵng

910. Nguyễn Đình Hồng, công nhân, TP HCM

911. Vu H Nguyen, Programmer Analyst, Hoa Kỳ

912. Nguyễn Bá Chu Ân, luật sư tập sự, TP HCM

913. Nguyễn Đăng Nghiệp, nhà giáo, TP HCM

914. Lâm Cơ Xưởng, thợ cắt tóc, TP HCM

915. Lê Thế Hiệp, cán bộ đã nghỉ hưu, Thanh Hóa

916. Nguyen Van Can, cán bộ hưu trí, TP HCM

917. Nguyễn Thanh Dòng, doanh nhân, Quảng Trị

918. Nguyễn Hồng Tuyền, giáo viên, TP HCM

919. Hoàng Thanh Hải, nghiên cứu sinh, Hoa Kỳ

920. Phan Thành Khương, giáo viên, Ninh Thuận

921. Vũ Thị Ngọc Hân, thiết kế 3D, TP HCM

922. Trần Quý Huy, cán bộ hưu trí, Hà Nội

923. Nguyễn Trung Thành, kiểm toán viên, TP HCM

924. Chu Văn Khang, kỹ sư, đã nghỉ hưu, TP HCM

925. Hoàng Thúc Tấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội

926. Võ Nhân Trí, TS, nhà kinh tế, Paris, Pháp

927. Nguyễn Văn Kinh, nguyên Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nghỉ hưu, Hà Nội

928. Vo Hanh Lam, thợ điện, Bình Thuận

Danh sách ký tên Đợt 9 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 9: 985 người)

929. Hồ Sĩ Hải, kỹ sư, về hưu, Hà Nội

930. Nguyễn Văn Quyền, giáo viên hưu trí, TP HCM

931. Nguyễn Tuấn, kỹ sư ô tô, Hà Nội

932. Nguyễn Chi Chính, bác sĩ, Leipzig, CHLB Đức

933. Nguyễn Thái Minh, kinh doanh, TP Thái Nguyên

934. Phạm Văn Lộc, nhân viên kế toán - kiểm toán, TP HCM

935. Phùng Phương Liên, du học sinh, Anh Quốc

936. Do Van Ky, cử nhân,  Nam Định

937. Le Si Dai, nhân viên phi trường quốc tế Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ

938. Trần Xuân Sơn, design, in ấn, vẽ tranh, Hà Nội

939. Nguyễn Tiến Luận, nông dân, Xuân Lộc, Đồng Nai

940. Phạm Hải Hồ, TS, CHLB Đức

941. Trương Hữu Ngữ, luật sư, TP HCM

942. Ngô Sách Thân, nhà giáo nghỉ hưu, Bắc Giang

943. Đỗ Minh Trọng, kiến trúc sư, Cẩm Phả, Quảng Ninh

944. Đỗ Huỳnh Hiền, cử nhân Luật, An Giang

945. Việt Nguyễn, kinh doanh, Jihlava, Cộng hòa Czech

946. Nguyễn Quí Tân, kỹ sư, Thủ Đức, TP HCM

947. Nguyễn Chí Luận, từng là giảng viên đại học, đã nghỉ hưu, Hà Nội

948. Nguyễn Dân, trồng lúa, An Giang

949. Lê Thị Ngọc Cúc, buôn bán, Long An

950. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống Trung Quốc xâm lược (1982 -1985), Tân Bình, TP HCM

951. Ngô Đình Hùng, kỹ sư, TP HCM

952. Nguyễn Trang Chinh, kỹ sư cơ khí, Đồng Nai

953. Nguyễn Duy, kỹ sư giao thông, Đà Nẵng

954. Tân Thục Đức, công chức hồi hưu, Hoa Kỳ

955. Trần Tấn Thân, cán bộ tiền khởi nghĩa, Hà Nội

956. Lê Xuân Mười, chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, Sài Gòn

957. Nguyễn Bá Nghĩa, cử nhân, TP Vinh, Nghệ An

958. Nguyễn Mạnh Thành, cử nhân kinh tế, Thủ Đức, TP HCM

959. Nguyễn Duy An, linh mục giáo phận Vinh

960. Phạm Quốc Tuấn, kỹ sư, Đà Nẵng

961. Nguyễn Hùng Anh, kỹ sư y sinh học, Bỉ

962. Nguyễn Văn Trường, kỹ sư, TP HCM

963. Lê Thị Trang Ngọc, buôn bán mỹ phẩm, Long An

964. Huỳnh Thế Huy, doanh nhân, TP HCM

965. Hoàng Văn Tịnh Huệ, kỹ sư xây dựng, TP HCM

966. Hồ Thơm, cựu quân nhân hải quân Việt Nam Cộng Hoà, Bình Khê, Bình Định

967. Đoàn Trần Thành, thạc sĩ công nghệ thông tin, London, Anh Quốc

968. Lê Thanh Hiệp, kinh doanh, TP HCM

969. Nguyen Huu Dat, TS, Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tể học Trung ương, Hà Nội

970. Vũ Đức Tĩnh, công an nghỉ hưu, Hải Phòng

971. Nguyễn Thanh Hòa, kinh doanh, Đăk Lăk

972. Nguyễn Thế Luận, doanh nhân, TP Vĩnh Long

973. Đặng Thị Hường, công chức nghỉ hưu, An Thượng, Bình Lục, Hà Nam

974. Hoàng Xuân Cảnh, nghề nghiệp kế toán, Đông Hưng, Thái Bình

975. Hoàng Văn Vương, giảng viên, Hà Nội

976. Vũ Văn Khảm, cử nhân kinh tế, cán bộ đã nghỉ hưu, TP Hải phòng

977. Nguyễn Quốc Hùng, kinh doanh, Hà Nội

978. Nguyễn Thị Kim Hoa, giáo viên, TP HCM

979. Lê Chí Dũng, kỹ sư, Hà Nội

980. Nguyễn Hồng Kỳ, nghề tự do, Nghệ An

981. Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư máy tàu, An Dương, Hải Phòng

982. Nguyễn Văn Huy, cán bộ hưu trí, TP Vũng Tàu

983. Nhữ Xuân Thạo, cán bộ hưu trí, TP Vũng Tàu

984. Phan Văn Liên, giáo viên về hưu, Nghệ An

985. Ngô Hoàng Hải, kỹ sư, Hà Nội

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn