17/11/2013

Bảo vệ ngư dân miền Trung Việt Nam trước sự gây hấn quân sự của Trung Quốc. Nói không với chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh!

(Thư của André Menras – Hồ Cương Quyết)

Thưa các bạn,

Tôi xin báo cáo cho các bạn về tình hình tạm thời của kiến nghị «Bảo vệ ngư dân miền Trung Việt Nam trước sự gây hấn quân sự của Trung Quốc. Nói không với chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh!»

Hồi sáng nay (15/11/2013), lúc 8 giờ (Pháp, tức 14 giờ VN), số người đã ký là 394. Trong đó có 150 người đã ký từ VN; 109 từ Pháp; 40 từ Mỹ; 16 từ CHLB Đức... Tất cả gồm 23 quốc gia.

Xin nhắc lại dưới đây cái link và cách hướng dẫn để bạn có thể ký :

http://www.diendan.org/viet-nam/kien-nghi-cong-dan

Xin cảm ơn nhiều.

A.M H.C.Q.

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN