THÔNG BÁO

Sau khi công bố Lời kêu gọi dừng việc thông qua dự thảo hiếp pháp 1992 (sửa đổi 2013) chúng tôi nhận được nhiều ý kiến, thư tham gia ký tên.

Chúng tôi thành thực xin lỗi đã bỏ sót tên một số quý vị đã ký trước ngày 15-11-2013.

Do Lời kêu gọi này chỉ lấy một lần chữ ký ban đầu nên chúng tôi cũng xin lỗi các quý vị đã bày tỏ ý muốn tham gia ký sau ngày 15-11-2013 vì việc chỉ lấy chữ ký lần đầu; chúng tôi rất cảm kích và biết ơn sự ủng hộ của quý vị.

Thay cho việc ký tên quý vị có thể ủng hộ Lời kêu gọi bằng cách vào Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự [ở đây] và bỏ phiếu ủng hộ.

Trân trọng kính báo.

Thay mặt cho những người soạn thảo,

Nguyễn Quang A

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn