16/12/2013

CHIA ĐAU CÙNG BÁC LÊ HIẾU ĐẰNG

Hà Sĩ Phu

– Bác biết chăng: Xã hội cũng ung thư, xương đã thấu xương, “ác bệnh” tung hoành đau một nước!

– Tôi nghĩ vậy: Giang sơn cần cấp cứu, máu nên truyền máu, “lương tri” hội chẩn cứu muôn nhà!

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.