25/01/2014

Câu đối viếng anh Lê Hiếu Đằng

Kính gửi BBT Bauxite Việt Nam,

Tôi chưa từng gặp mặt anh Lê Hiếu Đằng, nhưng đã được đọc các bài viết tâm huyết của anh. Nay nghe tin anh mất, tôi có câu đối viếng anh như sau:

Hiếu đễ trung trinh: Với ai? Cuối đời còn dằn vặt!

Đằng giang tự cổ: Vì đâu? Về cõi vẫn khôn nguôi!

                                       Giáp Văn Dương kính viếng

Xin nhờ BBT chuyển đến gia đình anh Lê Hiếu Đằng và đăng lên trang nhà.

Trân trọng,

Giáp Văn Dương