Vĩnh biệt anh Đằng – người đồng chí thân thương!

Đào Văn Tùng (Thiện Tùng)

Tôi biết sẽ có ngày này, chỉ bất ngờ sao nó đến hơi sớm. “Sống ở thác về , trần gian là cõi tạm”. Về đâu chắc không ai biết? Hơn nửa thế kỷ ở cõi tạm là quá đủ, khi có “trát” đòi sẵn sàng lên đường về cõi chính. Thôi thì Anh đi trước, sớm muộn gì tôi… cũng nối bước theo Anh. Anh cứ thư thả ra đi như người nông dân cày xong thửa ruộng, còn việc cày bừa, gieo cấy giao lại cho chúng tôi và thế hệ kế tiếp lo toan.

Không khách xáo đâu, tôi gọi Anh là người đồng chí thân thương nằm trong nghĩa: Tôi và Anh trụ lại Miền Nam (B trụ), cùng tham gia làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ”. Tôi hoạt động ở Trung đô (Mỹ Tho) còn anh hoạt động ở Đông đô (Sài Gòn). Sau chiến tranh tôi và anh… đều chống độc tài đòi dân chủ. Năm 1980 tôi từ bỏ Đảng thì năm 2013 Anh cũng ly khai Đảng – giống nhau in khuôn, là đồng chí đúng nghĩa.

Được tin Anh “ra đi”, lòng tôi nao nao, ngồi lặng người, hút liên tục ba điếu thuốc. Theo khói thuốc lượn quanh, tôi hình dung lại đường đi nước bước của người bạn có tên Lê Hiếu Đằng, một người suốt đời trung với nước, hiếu với dân, xứng đáng với tên của mình.

Tôi nguyện làm bạn với Anh “kiếp sau” nếu có.

Vĩnh biệt Anh.

23/01/2014

Đ. T. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn