17/02/2014

Thư của Nguyễn Khắc Viện yêu cầu được “ra đi nhẹ nhàng”

clip_image002

clip_image004

clip_image006