Tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam

Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc.

Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình.

Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo.

Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.

Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn.

Trước tình cảnh kéo dài và nay đã trở nên cấp bách đó, chúng tôi, những người cầm bút ký tên dưới đây, quyết định vận động thành lập một tổ chức độc lập của các nhà văn viết bằng tiếng Việt ở trong nước và ngoài nước, lấy tên là Văn đoàn độc lập Việt Nam, với mong muốn góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đang đòi hỏi.

Hoạt động của Văn đoàn độc lập Việt Nam nhằm vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước;

- Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ;

- Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người.

Văn đoàn độc lập Việt Nam là một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước.

Điều lệ và Chương trình hành động cụ thể của Văn đoàn sẽ được hình thành và công bố trong quá trình vận động. Mọi liên lạc xin gửi về email: nhavandoclap@gmail.com

Hà Nội ngày 3 tháng 3 năm 2014

TM Ban vận động

Nguyên Ngọc

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĐĐLVN

    

 1. Nguyên Ngọc – nhà văn (Trưởng ban)

 2. Bùi Chát – nhà thơ

 3. Bùi Minh Quốc – nhà thơ

 4. Bùi Ngọc Tấn – nhà văn

 5. Chân Phương – nhà thơ, dịch giả (Hoa Kỳ)

 6. Châu Diên – nhà văn, dịch giả

 7. Dạ Ngân – nhà văn

 8. Dư Thị Hoàn – nhà thơ

 9. Dương Thuấn – nhà thơ

 10. Dương Tường – nhà thơ, dịch giả

 11. Đặng Tiến – nhà nghiên cứu phê bình (Pháp)

 12. Đặng Văn Sinh – nhà văn

 13. Đoàn Lê – nhà văn

 14. Đoàn Thị Tảo – nhà thơ

 15. Đỗ Lai Thúy – nhà nghiên cứu phê bình văn học

 16. Đỗ Trung Quân – nhà thơ

 17. Giáng Vân – nhà thơ

 18. Hà Sĩ Phu – nhà văn

 19. Hiền Phương – nhà văn

 20. Hoàng Dũng – nhà nghiên cứu ngôn ngữ

 21. Hoàng Hưng – nhà thơ, dịch giả

 22. Hoàng Minh Tường – nhà văn

 23. Lê Hoài Nguyên – nhà thơ

 24. Lê Minh Hà – nhà văn (CHLB Đức)

 25. Lê Phú Khải – nhà văn

 26. Lưu Trọng Văn – nhà văn

 27. Mai Sơn – nhà văn, dịch giả

 28. Mai Thái Lĩnh – nhà nghiên cứu triết học, văn hóa

 29. Nam Dao – nhà văn (Canada)

 30. Ngô Thị Kim Cúc – nhà văn

 31. Nguyễn Bá Chung – nhà thơ (Hoa Kỳ)

 32. Nguyễn Duy – nhà thơ

 33. Nguyễn Đức Dương – nhà nghiên cứu ngôn ngữ

 34. Nguyễn Đức Tùng – nhà thơ, nhà phê bình văn học (Canada)

 35. Nguyễn Huệ Chi – nhà nghiên cứu văn học

 36. Nguyễn Quang Lập – nhà văn

 37. Nguyễn Quang Thân – nhà văn

 38. Nguyễn Quốc Thái – nhà thơ

 39. Nguyễn Thị Hoàng Bắc – nhà thơ (Hoa Kỳ)

 40. Nguyễn Thị Thanh Bình – nhà văn (Hoa Kỳ)

 41. Phạm Đình Trọng – nhà văn

 42. Phạm Nguyên Trường – dịch giả

 43. Phạm Vĩnh Cư – nhà nghiên cứu văn học, dịch giả

 44. Phạm Xuân Nguyên – nhà phê bình văn học, dịch giả

 45. Phan Đắc Lữ – nhà thơ

 46. Phan Tấn Hải – nhà văn (Hoa Kỳ)

 47. Quốc Trọng – tác giả kịch bản điện ảnh

 48. Thùy Linh – nhà văn

 49. Tiêu Dao Bảo Cự – nhà văn

 50. Trang Hạ – nhà văn, dịch giả

 51. Trần Đồng Minh – nhà nghiên cứu văn học

 52. Trần Huy Quang – nhà văn

 53. Trần Kỳ Trung – nhà văn

 54. Trần Thùy Mai – nhà văn

 55. Trịnh Hoài Giang – nhà thơ

 56. Trương Anh Thụy – nhà văn (Hoa Kỳ)

 57. Võ Thị Hảo – nhà văn

 58. Vũ Biện Điền – nhà văn (Nhật Bản)

 59. Vũ Thế Khôi – nhà nghiên cứu văn học, dịch giả

 60. Vũ Thư Hiên – nhà văn (Pháp)

 61. Ý Nhi – nhà thơ

    

  Proclamation

  of the Committee to Promote the Founding of the

  League of Independent Vietnamese Writers

  After 1975, the end of a hundred-year history of war, our country was in need of a substantial cultural renaissance. Unluckily, this grave and urgent rebirth did not happen as expected. On the contrary, Vietnamese culture has evolved from bad to worse, and appears to be in danger of losing the most basic humanistic values. This shortcoming threatens the survival of our nation.

  Vietnamese writers must admit that they are partly responsible for this state of affairs. Among literature’s many important functions is to awaken the conscience and to raise the morale of the nation. At this great turning point of history, Vietnamese literature is not realising its true role.

  The weakness of Vietnamese literature is rooted in the indifference of its writers to their social responsibilities, their insensitivity concerning daily events, and, most importantly, their lack of independent thinking, which has also limited their creative capabilities.

  In a society like ours, where basic freedoms have been severely limited, it is difficult for writers to speak clearly and forcefully about the conditions of life in society. This limitation blurs and confuses expression; ultimately, it extinguishes art entirely. The freedom to create and publish literary works is a life-or-death necessity, not only for writers as individuals but also for the health of Vietnamese literature. Without minimal rights to free expression, our literary lives will never be adequate.

  Literary institutions ruled by bureaucracy and mendacity suffocate the literature they presume to support. They also suppress healthy communication between writers and their ability of offer mutual assistance, both in their private lives and their artistic production.

  In response to this longstanding but urgent situation, we, the undersigned writers, resolve to organise a committee for the founding of an independent institution of Vietnamese writers, both inside and outside the country. To be called The League of Independent Vietnamese Writers, this new institution seeks to promote a true, humanistic, and democratic literature, modern and responsive to globalisation. As demanded by history, we must act as pioneers in the creation of a national cultural renaissance.

  Activities of The League of Independent Vietnamese Writers will focus on following:

  - To improve solidarity and assistance among writers inside and outside the country;

  - To bring forth conditions for professional amelioration, to advance and promote individual creation, and to encourage innovation in creative writing as well as literary criticism and linguistic studies;

  - To defend all legitimate materialistic and spiritual interests of its members, especially the freedom to write and publish, as well as the promotions of easy and complete access to literature by the reading public.

  - The League of Independent Vietnamese Writers is an organisation belonging to civil society. Dedicated to professional solidarity, it is completely independent of any other organisations existing inside and outside the country.

  The detailed statutes and programme of the League will be set up and made public in the process of establishing of the league. Our email is: nhavandoclap@gmail.com

  Hà Nội, March 3rd, 2014

  On behalf of the Promotion Committee

  Nguyên Ngọc

  The Committee to Promote

  THE LEAGUE OF INDEPENDENT VIETNAMESE WRITERS

    

 1. Nguyên Ngọc – writer (Chief of the Committee)

 2. Bùi Chát – poet

 3. Bùi Minh Quốc – poet

 4. Bùi Ngọc Tấn – writer

 5. Chân Phương – poet, translator (USA)

 6. Châu Diên – writer, translator

 7. Dạ Ngân – writer

 8. Dư Thị Hoàn – poet

 9. Dương Thuấn – poet

 10. Dương Tường – poet, translator

 11. Đặng Tiến – literary critic and researcher (France)

 12. Đặng Văn Sinh – writer

 13. Đoàn Lê – writer

 14. Đoàn Thị Tảo – poet

 15. Đỗ Lai Thúy – literary critic and researcher

 16. Đỗ Trung Quân – poet

 17. Giáng Vân – poet

 18. Hà Sĩ Phu – writer

 19. Hiền Phương – writer

 20. Hoàng Dũng – linguist

 21. Hoàng Hưng – poet, translator

 22. Hoàng Minh Tường – writer

 23. Lê Hoài Nguyên – poet

 24. Lê Minh Hà – writer (Germany)

 25. Lê Phú Khải – writer

 26. Lưu Trọng Văn – writer

 27. Mai Sơn – writer, translator

 28. Mai Thái Lĩnh – philosophy and culture researcher

 29. Nam Dao – writer (Canada)

 30. Ngô Thị Kim Cúc – writer

 31. Nguyễn Bá Chung – poet (USA)

 32. Nguyễn Duy – poet

 33. Nguyễn Đức Dương – linguist

 34. Nguyễn Đức Tùng – poet, literary critic (Canada)

 35. Nguyễn Huệ Chi – literature researcher

 36. Nguyễn Quang Lập – writer

 37. Nguyễn Quang Thân – writer

 38. Nguyễn Quốc Thái – poet

 39. Nguyễn Thị Hoàng Bắc – poet (USA)

 40. Nguyễn Thị Thanh Bình – writer (USA)

 41. Phạm Đình Trọng – writer

 42. Phạm Nguyên Trường – translator

 43. Phạm Vĩnh Cư – literature researcher, translator

 44. Phạm Xuân Nguyên – literary critic and translator

 45. Phan Đắc Lữ – poet

 46. Phan Tấn Hải – writer (USA)

 47. Quốc Trọng – screenplay writer

 48. Thùy Linh – writer

 49. Tiêu Dao Bảo Cự – writer

 50. Trang Hạ – writer, translator

 51. Trần Đồng Minh – literature researcher

 52. Trần Huy Quang – writer

 53. Trần Kỳ Trung – writer

 54. Trần Thùy Mai – writer

 55. Trịnh Hoài Giang – poet

 56. Trương Anh Thụy – writer (USA)

 57. Võ Thị Hảo – writer

 58. Vũ Biện Điền – writer (Japan)

 59. Vũ Thế Khôi – literature researcher, translator

 60. Vũ Thư Hiên – writer (France)

 61. Ý Nhi – poet

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn