Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Phải song hành cải cách chính trị và cải cách kinh tế

Trần Quang Thành thực hiện

clip_image002Theo chương trình hội thảo mùa hè năm 2014, vào hai ngày 31/7 và 1/8 sắp tới sẽ có một cuộc hội thảo quy tụ nhiều nhà trí thức tên tuổi ở trong và ngoài nước tại thành phố Toulouse của nước Pháp để thảo luận về chủ đề "Sự trỗi dậy của Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam và thế giới". Nhiều diễn giả trong tham luận của mình sẽ nêu những vấn đề bức thiết của Việt Nam hiện nay, trong đó có vấn đề cải cách song hành cả thể chế chính trị lẫn kinh tế, đặc biệt là cải cách chính trị là điều đã được giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cam kết nhiều lần nhưng gần như chưa làm gì cả.

Thể chế chính trị là nhân tố chi phối mọi lãnh vực sinh hoạt của đất nước. Do đó, chậm trễ cải cách chính trị đã là nguyên nhân tạo nên khó khăn trùng điệp cản trở bước tiến của đất nước. Những vấn đề vừa kể sẽ được Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trình bày trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành sau đây, mời quý vị cùng nghe:

(Audio PV Tiến sĩ Lê Đăng Doanh)

T.Q.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn