Chồng tôi có phạm tội không?

Lê Thị Minh Hà

Chính phủ Việt Nam đã huy động hacker tấn công trang mạng Anh Ba Sàm, vì nó không được Nhà nước cho phép, nghĩa là bị xem là bất hợp pháp. Ngay từ năm 2007, trang mạng này đã liên tục bị đánh phá và làm tê liệt bằng những cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Từ năm 2010 đến năm 2013, nó bị tin tặc cướp ba lần và đã có lúc chủ nhân của nó bị mất quyền sở hữu. Trong thời gian này, 6 trang mạng và trang blog sao chép lại nội dung của Anh Ba Sàm cũng bị tin tặc cướp và xóa.

Bảy năm qua, trong quá trình điều hành trang mạng Anh Ba Sàm, chồng tôi cũng đã nhiều lần bị cơ quan an ninh nhắc nhở, đe dọa, ép buộc ông phải chấm dứt hoạt động làm blog, nhưng ông đều khéo léo và kiên quyết từ chối. Luôn chọn cách tiếp cận mềm dẻo, ôn hòa, ông chưa bao giờ tự coi mình là kẻ thù của chế độ, càng không chủ trương chống chính quyền bằng bạo lực – cho dù chỉ bằng ngôn từ. Tuy rất kiên trì trong mục đích cho người dân được tiếp cận rộng rãi với các nguồn thông tin khác nhau, nhưng ông không chọn cách đối đầu trực tiếp với các cơ quan chính quyền.

Tôi tin rằng, những gì ông làm đã vừa góp phần “khai dân trí” như ông mong muốn, vừa giúp “khai quan trí” và giảm bớt mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân, điều hòa căng thẳng trong xã hội. Ông là người góp phần rất lớn cho một sự chuyển đổi ôn hòa ở Việt Nam theo hướng dân chủ hóa. Bản thân chồng tôi cho rằng trang mạng của mình đã thúc đẩy tự do báo chí.

Trong một diễn đàn thảo luận, ông đã lấy thí dụ rằng cùng một bài đăng, trên trang mạng của một tờ báo nhà nước thì nó chỉ nhận được một phản hồi, trong khi trang mạng của ông đã nhận được những 600 lời bình luận đối với chính bài báo ấy. Như thế, ở Việt Nam, trong bối cảnh truyền thông-báo chí bị Nhà nước kiểm soát chặt, đã hình thành những diễn đàn cho phản biện xã hội, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Chồng tôi mong ước: Một ngày nào đó báo chí tư nhân chuyên nghiệp sẽ được cho phép hoạt động ở Việt Nam. Và ông đã cố gắng hết sức để ngày đó sớm đến.

Từ những điều trên, với tình cảm của một người vợ đối với chồng mình và những hiểu biết về ông, tôi khẳng định: Chồng tôi – Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh – nếu có phạm tội gì, thì chỉ là tội yêu nước, yêu tự do, và mong muốn đất nước Việt Nam dân chủ hóa, người dân Việt Nam có quyền tự do.

Nguyễn Hữu Vinh là một người bảo vệ nhân quyền, đã nỗ lực tranh đấu ôn hòa cho quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt là quyền tự do thông tin và báo chí. Việc bắt bớ ông là tùy tiện, vi hiến, trái pháp luật trong nước và vi phạm các tiêu chuẩn và điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Tôi xin đề nghị các độc giả của trang mạng Anh Ba Sàm, đề nghị các cơ quan Chính phủ và Quốc hội các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế , Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) lên tiếng và gây sức ép đòi hỏi chính quyền Việt Nam:

1. Trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho chồng tôi, nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh tức blogger Anh Ba Sàm, và cộng sự của ông là Nguyễn Thị Minh Thúy;

2. Hủy bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam về “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”;

3. Tôn trọng quyền tự do thông tin và báo chí của người dân Việt Nam. Hủy bỏ ngay lập tức Nghị định số 72/2013/ND-CP về “Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet” và các văn bản luật tương tự có mục đích hạn chế quyền tự do thông tin và báo chí ở Việt Nam.

L.T.M.H.

****

Bản tiếng Anh

Is my husband guilty?

The Vietnam government keeps mobilizing hackers to attack blog Anh Ba Sam. The blog is deemed illegal because registration was not granted. In 2007, the blog was attacked continuously with waves of DDoS (Denial of Services attack). From 2010 to 2013, hackers had taken over the blog three times and there were incidents in which ownership was permanently lost. At the same time, 6 websites and blog sites with backed-up contents were also hacked with all information wiped clean.

In the past seven years, as editor of Anh Ba Sam blog, my husband was often threatened by security officials, forced by them to stop blogging; however, he was able to peacefully refuse their demands. He always opted for a flexible and peaceful approach. He has never viewed himself as an enemy of the regime nor tried to oppose the government with forces, even if it is just forceful words. Though he insisted with his goal to provide his readers with a broad range of information from different sources, Anh Ba Sam chose not to directly oppose any government entities. I believe what he did helped the people to be “enlightened” as he hoped for as well as helped the authorities, reduced the conflicts between government and the people, and regulated social tensions. Anh Ba Sam is probably the one who contributed a large part toward a peaceful transition toward democracy in Vietnam.My husband believes that his blog has promoted freedom of the press.

In a discussion forum, he uses an article as an example and commented that it received only 1 comment when posted on a government page while that same article when posted on his blog received 600 comments. Therefore in Vietnam, in the midst of state-controlled media context, forums with social criticism have formed and have extensive influences among the people.My husband wishes that one day professional and independent press is allowed to operate in Vietnam. And he tried his best to make that day comes faster.

With the above interpretations, along with the love of a wife toward a husband, I insist that: My husband, Anh Ba Sam Nguyen Huu Vinh, is innocent. If he were ever guilty of any charge, that would be the charge for loving his country, for loving freedom, for longing for a democratic Vietnam, for the people of Vietnam to have their rights.Nguyen Huu Vinh is a defender of human rights who has struggle peacefully for the people’s rights in Vietnam, especially the right of information and the press. His arrest is arbitrary, unconstitutional, and unlawful. It violates Vietnam laws and other international standards and human rights treaties Vietnam has signed.

I respectfully requests Readers of Anh Ba Sam blog, international governments and congresses, and international human rights organizations to speak out about my husband's case, and put pressure on the Vietnamese government to:

1) immediately and unconditionally release my husband, human rights defender Nguyen Huu Vinh, a.k.a blogger Anh Ba Sam, and his assistant Ms. Nguyen Thi Minh Thuy.

2) abolish Article 258 of the Vietnam Penal Code on “the abuse of democratic freedoms”.

3) respect the people’s freedom of information of the press in Vietnam. Immediately remove Decree No. 72/2013/ND-CP on “the management, provision, and usage of Internet services.” Immediately remove other legislations similar to Decree No. 72/2013/ND-CP which aims to restrict freedom of information and of the press in Vietnam.

Nguồn: https://www.facebook.com/thiminhha.le.1/posts/518224008358283:0

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn