19/01/2016

Nhóm Vì Một Hà Nội Xanh một năm nhìn lại

Ngày 14.1.2016 vừa qua, nhóm xã hội dân sự có tên Vì Một Hà Nội Xanh đã tổ chức sự kiện "Gặp nhau cuối năm 2015" để tổng kết những hoạt động trong một năm vừa qua, từ khi được thành lập vào cuối tháng 3.2015.

Nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã cùng người dân thủ đô lên tiếng mạnh mẽ nhằm bảo vệ cây xanh, yêu cầu chính quyền thành phố thực hiện trách nhiệm giải trình về dự án "cải tạo, thay thế 6708 cây xanh đô thị".

Tuy trải qua nhiều khó khăn, thử thách do phía chính quyền, đặc biệt là ngành an ninh gây ra, nhưng nhóm vẫn duy trì, phát triển và tích cực hoạt động, dành được nhiều tình cảm của người dân và giới chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là đoạn phim ngắn tổng kết một năm vừa qua của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, do các thành viên nhóm thực hiện và cung cấp.

https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/10153917472914571/

Nguồn: https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/10153917472914571/