Việt Nam tình hình như đang bị vỡ trận

Phạm Thanh Sơn

Liệu lúc đó các vua quan có bỏ tiền cá nhân của mình đã gửi ở ngân hàng thế giới về cứu chế độ này không nhỉ? (Tiền này đã tham nhũng rất nhiều trong nhân dân từ trước tói nay). Hay là chạy luôn theo số tiền đó – điều này khả năng là chắc chắn 100%.

Trang Thư

Tình hình kinh tế thực sự bi đát do nợ công đã ở mức báo động. Nợ công mỗi người đã khoảng 30 triệu VNĐ. Nhà nước thu ngân sách vào không đủ chi tiêu, bội chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2016 đã khoảng 4,5 tỷ đô la. Việt Nam phải đi vay tiền nước ngoài về đảo nợ. Nước ngoài không muốn cho Việt Nam vay, dẫn đến nhà nước muốn huy động 500 tấn vàng và 14 tỷ đô la trong dân.

Ngân hàng vỡ trận do nợ xấu nợ công lãi dự thu. Lãi suất gửi ngân hàng không giảm mà tăng lên khoảng 8% một năm, gây khó khăn cho DN, và người dân đi vay làm ăn.

Tinh hình xã hội cũng vỡ trận nốt, chính quyền không kiểm soát nổi tình hình xã hội ví dụ như vụ Fomosa, biểu tình liên tục của người dân cả nước trong suốt thời gian qua. Hay vụ hack vào sân bay Tân Sơn Nhất [và Nội Bài] làm rối loạn lòng dân. Người dân đặt vấn đề cách quản lý xã hội của ĐCS rất yếu kém, gây ra thảm họa an ninh, và môi trường cho người dân.

Tình hình quân đội cảnh sát biển bảo vệ đất nước cũng vỡ trận nốt, nhiều người dân đặt câu hỏi nếu bây giờ có chiến tranh quân đội nhân dân việt Nam và cảnh sát biển có bảo vệ Tổ quốc được không? Nhất là khi 2 máy bay Su và Casa rơi. Nhiều người nói QĐND và CS biển bây giờ chỉ lo làm kinh tế, lo ăn lo chơi, [chứ] lo gì cho đất nước.

Tình hình chính trị cũng vỡ trận nốt, không những người dân không tin tưởng vào đảng và Quốc hội, mà chính trong nội bộ đảng không tin vào con đường XHCN mà đảng CS đã lựa chọn, Như TBT Nguyễn Phú Trọng: cho đến thế kỷ này có xây dựng được CNXH ở VN hay không?

ĐCS không kiểm soát được lòng dân, họ căm ghét các bất công chế độ như thu thuế và phí rất cao. VN thu đến 432 loại thuế và phí, tham nhũng thất thoát của cán bộ ĐCS VV, và lật thuyền cùng là lòng dân thay đổi .

Vỡ trận, vỡ trận, không kiểm soát được tình hình đến nơi rồi.

P.T.S.

Nguồn: https://www.facebook.com/quocbao3547/posts/1097804513601081?pnref=story

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn