02/01/2017

Mười phát ngôn ấn tượng nhất Việt Nam trong năm 2016 do Bauxite Việt Nam chọn

1- Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được thế này không?” (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhin-tong-quat-dat-nuoc-co-bao-gio-duoc-the-nay-khong-339469.html)

2- Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn” (http://www.vnmedia.vn/dan-sinh/201601/dan-chu-the-nay-la-cung-khong-the-dan-chu-hon-520278/)

3- Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta” (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-ta-tu-danh-ta-334382.html)

4- Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng: “Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như: tiểu vùng Mê Kông, Ác Mét, Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ…” (https://www.youtube.com/watch?v=o2NwkqGHCvE)

5- Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng: “Chúc các đồng chí kỳ này sẽ nghỉ chính sách và tôi cũng chúc cho cả tôi nữa ráng giữ gìn sức khỏe, bởi sức khỏe là quan trọng nhất, đồng thời làm một công dân tốt, đảng viên tốt. Làm sao ráng làm được theo tên chương trình như anh Trần Bình Minh (Tổng giám đốc Đài THVN) nói là “Người tử tế”. Sống tử tế. Mỗi đồng chí chúng ta tuỳ hoàn cảnh mà đóng góp sức mình cho Đảng, cho dân” (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160326/thu-tuong-nguyen-tan-dung-ve-nghi-lam-mot-cong-dan-tot/1074274.html)

6- Cao Đức Phát, cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Đa số thực phẩm của chúng ta an toàn nhưng nhân dân không biết” (http://dantri.com.vn/chinh-tri/da-so-thuc-pham-cua-chung-ta-an-toan-nhung-nhan-dan-khong-biet-20160401174718022.htm)

7- Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Quảng Ngãi: “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, 5 năm tới đất nước sẽ phát triển thịnh vượng, nhân dân được ấm no […]” – (http://www.vtc.vn/bi-thu-quang-ngai-hoan-toan-tin-tuong-5-nam-toi-nuoc-ta-se-phat-trien-thinh-vuong-nhan-dan-am-no-d241401.html)

8- Nguyễn Văn Phúc, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội: “Có nhiều địa phương không lo lắng gì cả, cứ bình tĩnh mà nghèo thôi” (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160325/mot-so-dia-phuong-cu-binh-tinh-ma-ngheo-thoi/1073500.html)

9- Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương: “Chúng tôi đang xây dựng “cái lồng” để nhốt quyền lực. Lồng này là do ta thiết kế, do ta làm” (http://vtv.vn/trong-nuoc/chung-toi-dang-xay-dung-cai-long-de-nhot-quyen-luc-20161030112135431.htm)

10- Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng cục Chống tham nhũng – Thanh tra chính phủ: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước!” (http://dantri.com.vn/dien-dan/chong-lai-co-khi-chung-toi-chet-truoc-20160305173938621.htm)