23/05/2017

Này là “Đối thoại”*

KHÔNG THỂ KHÔNG KẾT LUẬN BỌN LỆNH CẢN MÌNH 18 GIỜ TỐI NAY LÀ BỌN PHẢN QUỐC!

A Nguyen Quang

Đấy là nội dung chính mình nhắc đi nhắc lại cho 5 cậu an ninh đã cướp điện thoại và bắt cóc mình để cản mình đến ăn cơm tối với đoàn đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt sẽ diễn ra ngày mai.

Mình nhận lời mời đến 15 Chân Cầm ăn tối với họ lúc 18:30 ngày 22-5-2017. Từ thứ Bảy, 20/5 đã có 4-5 an ninh canh suốt ngày. Hôm Chủ nhật tăng thêm nữa. Hôm nay gần 10 chú.

Gần 18 giời mình bật live stream trên Facebook và đi ra. Mấy cậu ngồi canh ở gần nhà chạy ra trước. Ra đến đầu ngõ thì 3 tên xông vào cướp điện thoại và mấy tên khác tống mình lên xe. Lên xe nhận ra ngay 1 cậu đã bắt mình đi Hưng Yên lúc cản mình đi gặp Obama khoảng 1 năm trước.

Đi được 10 mét, mình hỏi điện thoại đâu. Hóa ra 1 cậu đang cầm nhưng không lên xe, tổng cộng có 3-4 cậu như vậy. Mình kêu họ dừng xe và trả điện thoại. Cậu cầm điện thoại lên xe ngồi vào ghế trước (2 cậu ngồi 1 ghế). Như thế tổng cộng có 5 người, lái xe và 2 cậu ngồi ghế trên. Một cậu ngồi bên trái, cậu người quen đi Hưng Yên ngồi bên phải. Họ để điện thoại cho cậu ngồi bên phải mình cầm. Hai người này còn thò vào túi áo, túi quần mình lần xem có điện thoại khác, hay máy móc gì không. Mình kịch liệt phản đối thái độ láo xược ấy.

Tay an ninh quen mặt bảo khổ quá lại phải làm khổ nhau. Mình bảo họ: các cậu làm khổ các cậu và mình, chứ mình chả bao giờ làm vậy. Suốt hơn hai giờ rưỡi mình nói nhiều chuyện với họ, dưới đây chỉ nêu ý chính:

- Một tuần nữa ông Thủ tướng Phúc đi Mỹ và như thế An ninh bôi bẩn mặt ông Phúc trước khi đến Mỹ.

- Mai đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ và việc bắt cóc mình, cản mình là sự VI PHẠM NHÂN QUYỀN THÔ BẠO, và như thế là chính các bạn và kẻ chỉ huy các bạn đã đổ bùn lên mặt đoàn Việt Nam.

- Như thế hành động này của một số người bên an ninh là làm hại cho CHXHCN Việt Nam, hại cho Chính phủ CHXHCN Việt Nam, hại cho Thủ tướng VN, hại cho mối quan hệ quốc tế của Việt Nam và như thế phải KẾT LUẬN rằng những kẻ ra lệnh bắt cóc và cản trở mình đã làm một việc PHẢN QUỐC, PHẢN DÂN TỘC.

- Mình thấy thương hại mấy bạn này đã đồng lõa với mấy tên phản quốc đó, khuyên họ nên chọn nghề khác tử tế hơn hoặc nên nghe theo lý trí và không tuân lệnh mấy tên phản quốc.

Đại loại đó là nội dung chính mình trao đi đổi lại với họ suốt hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ nhưng e rằng nước đổ lá khoai thôi (mình bảo mình sẽ nói cả giờ, cả ngày, cả tháng cho đến khi họ võ vẽ nhận ra việc làm sai trái của họ).

Đến Hải Dương họ nài nỉ mời mình ăn tối, mình nhất quyết từ chối và khuyên họ rằng họ đã hoàn thành “xuất sắc” lệnh của mấy tên phản quốc vì lúc đó đã hơn 7:30 và bữa tối chắc đã xong rồi, cho nên hãy quay về sau đó về nhà ăn cơm với vợ con cho đỡ khổ.

Xe quay về, đến cầu Chui lại quay về phía Cầu Đuống, mình bảo xe quay lại. Gần đến nơi cậu an ninh quen mặt, chắc là chỉ huy, bảo mấy cậu trẻ ở lại canh cho đến 12h đêm. Thôi về đi chứ. Sao khổ vậy?

Xe quay về và mình lấy điện thoại đi về nhà ăn tối. Lúc đó là 20:48. Viết vài dòng, rồi ăn tối. Ăn tối xong lên phòng viết đoạn tường trình này cho bà con được rõ.

N.Q.A.

Nguồn: https://www.facebook.com/a.nguyenquang.16/posts/1989680317926667

* Tên bài do BVN đặt