04/06/2017

Thư giãn Chủ nhật

Xung quanh phát ngôn “nổi tiếng” của bà Chủ tịch Ngân

1. Ước gì lãnh đạo nước ta có hiểu biết bằng nhân dân và nhân dân có nhiều mưu mẹo như lãnh đạo
clip_image0022. Thưa bà Chủ tịch Quốc hội...
Nếu năm 1931 Luật sư Loseby mà tố cáo thân chủ với Toàn quyền Đông Dương thì Nguyễn Ái Quốc có còn sống sót không?
3. Phát huy truyền thống con tố cha, vợ tố chồng, nay Luật sư tố thân chủ. Thời đại nào rực rỡ hơn thế.