04/06/2017

Thư giãn Chủ nhật

Rủa xả cũng là một sức mạnh (*)

Nếu tục giết sâu bọ là thiêng thật, nếu việc giết sâu bọ là khả thi, thì e rằng từ chiều nay đến ngày mai (ngày tết Đoan ngọ mồng 5 tháng Năm, ngày giết sâu bọ cổ truyền) sẽ có vô khối cái chết đột tử và tuần tới sẽ là tuần tang lễ triền miên... A di đà Phật... Quán thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn!

Trần Ngọc Vương

(*) Đầu đề do BVN đặt.