03/08/2017

TS Cù Huy Hà Vũ trả lời Đài tiếng nói Hoa Kỳ việc Việt Nam bắt ông Trịnh Xuân Thanh tại CHLB Đức bị phản ứng mạnh và những hệ lụy

Video: https://www.facebook.com/VOATiengViet/?hc_ref=ARQndDgi64QbZzMQikR7db5-TgMenigOl4hQRkhBcrH3XkogQd747dDgRJUlLzMmZpE

Tác giả gửi BVN