Nói cũng cần… học

Nguyn Xuân Phúc: Phi có gng biến Vit Nam t mt cô gái đp thành con h mi ca kinh tế châu Á".
Ngày 11 tháng 1, khi góp ý cho d lut “Đơn v hành chính - kinh tế đc bit (gi tt là đc khu kinh tế), ông Phùng Quc Hin, Phó Ch tch Quc hi Vit Nam, ví von, Vit Nam là cô gái mà… ch nào cũng đp thành ra phi la chn bàn tay, không th đ xy ra tình trng ai cũng có th cho vào được!
Bn ngày sau, hôm 15 tháng 1, khi tham d hi ngh tng kết hot đng ca B Kế hoch - Đu tư, ti lượt ông Nguyn Xuân Phúc, Th tướng Vit Nam, dõng dc ch đo, “phi có gng biến Vit Nam t mt cô gái đp thành con h mi ca kinh tế châu Á”.
Chng hiu ti sao nhng viên chc lãnh đo Quc hi và Chính ph li chn cô gái đp như biu tượng ca Vit Nam?
Khái quát ca ông Hin v vic la chn gii đu tư ngai quc chng khác gì đt đnh tiêu chun đ xét duyt ý đnh chung đng. Nó to cho người ta cm giác, chính quyn Vit Nam chng khác gì ma cô, đang chăn dt cô gái đp, ép cô gái đp trao thân cho nhng ai mà chính quyn Vit Nam ưng ý! Vic thi nhau chn cô gái đp làm hình tượng đ ví von còn có th dn ti mt cm giác khác: Gii lãnh đo chính quyn Vit Nam b ám nh thái quá v tình dc, thường xuyên mơ tưởng v gái đp nên sy ming. Theo các chuyên gia y tế, ai cũng có th b tình dc ám nh nhưng suy nghĩ ch hướng vào, nhm ti gái đp đến mc không kim soát được suy nghĩ, phát ngôn, không lường được hu qu thì cn được tr liu v tâm lý.
Bi rt thích ví von thiếu suy xét, gii lãnh đo chính quyn Vit Nam thường mua v ming, t biến mình thành bia cho thiên h đàm tiếu. Cui tháng 7 năm ngoái, khi qung bá cho n lc chng tham nhũng ca Đng CSVN, ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư Đng CSVN, tuyên b: Lò nóng ri, ci tươi cũng phi cháy, ba ngày sau, ông Nguyn Xuân Phúc, khuyến cáo h thng hành pháp: “Chưa có la trong lòng thì phi nhóm!... Nhng tuyên b, yêu cu đó khiến người ta có cm giác gii lãnh đo chính quyn Vit Nam rt mê la, thích đt! Phi chăng n lc chng tham nhũng ch là biu din kh năng vn hành lò?
Ông Trng, ông Hin, ông Phúc, đu đã tng dùi mài kh năng lý lun chính tr mc cao cp ti Hc vin H Chí Minh. Không rõ h thng hc vin này đào to thế nào mà ngoài ông Trng, ông Hin, ông Phúc, rt nhiu ông, bà sau khi tt nghip liên tc đưa ra nhng tuyên b, yêu cu, nhn đnh làm dư lun dy lên thành bão? Hi đu tháng này, khi tham d hi ngh tng kết hot đng ca B Công Thương, ông Phúc nhn đnh: B Công Thương vp nhưng chưa ngã. Năm ngoái, chính quyn Vit Nam tng tha nhn, ch mi rà soát 12 “đi d án do B Công Thương t chc thc hin đã phát giác, sau khi ngn ca quc gia khong 64.000 t, 12 “đi d án này không nhng không sinh li mà còn to ra khon n khong 47.000 t. Cn phi lưu ý rng mc đ thua l chưa ngng đó. Theo ông H Đc Phc, Tng Kim toán Nhà nước, con s “đi d án mt vn, thua l hin không phi là 12 mà “đã hơn 40. Phi ch mt thi gian na mi có th biết tng s tin đã b biến thành rác và tng s n mà hơn 40 đi d án này đ li là bao nhiêu! C như nhn đnh ca ông Phúc, B Công Thương ch vp thì thua l ti mc nào mi b c Th tướng ln h thng công quyn ca Vit Nam xem là ngã”?

***
Cha ông người Vit vn răn hu sinh: Hc ăn, hc nói, hc gói, hc m. Quan sát hot đng ca h thng công quyn Vit Nam rt d thy, các viên chc lãnh đo h thng này chưa hc nói.
Ngày 15 tháng 1, ti cuc hp báo công b hot đng ca ngành công an năm 2017, Trung tướng Trn Đăng Yến, Tng cc phó Tng cc An ninh ca B Công an Vit Nam, tuyên b “đang điu tra v Giy chng nhn An ninh nhân dân ca ông Phan Văn Anh Vũ.
nh chp Giy chng nhn An ninh nhân dân ca ông Phan Văn Anh Vũ đã được nhiu người s dng Internet chuyn cho nhau xem t năm 2016. Tháng trước, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành y Đà Nng tng xác đnh ông Vũ là Thượng tá làm vic ti Tng cc Tình báo ca B Công an Vit Nam. Vy mà B Công an Vit Nam nơi có các cơ quan điu tra được ca ngi là gii nht thế gii vn chưa th minh đnh doanh nhân” Phan Văn Anh Vũ có phi là người trong ngành hay không? Thế mi l!
Hc nói bao hàm s tôn trng yêu cu thành tht, cũng như suy xét, lượng giá v cm giác ca người nghe mình nói. Dường như do vn có th vn hành theo kiu cũ nên các viên chc lãnh đo h thng công quyn ca Vit Nam không b thc tế thúc ép đ t thy nht thiết phi hc nói. Có th vì vy thành ra h va hn nhiên, va thn nhiên nói ly được!

T.V.

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-con-ho-chau-a-kinh-te/4211734.html


Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn