05/02/2010

LBT ngày 05/02/2010

LBT - Hôm nay, khi chỉ còn một ngày nữa là Táo quân sẽ phải đi báo cáo tình hình…

Thiết nghĩ, Táo quân nên dùng mấy bài đăng ở đây mà rút ra bài học, rằng khi một chính quyền (không còn) của dân, (chẳng còn) do dân, và (cũng chẳng còn) vì dân nữa, thì chính quyền đó chỉ còn nghĩ giữ ổn định cho bản thân nó.


Cách hành xử đó gọi bằng chính sách ba kết hợp.


Một là kết hợp quản lý về kỹ thuật các sự kiện bùng nổ với bắt cóc thủ tiêu những nhân tố không quản lý nổi.


Hai là kết hợp giữa đàn áp ở trong nước và cử đại sứ đi giải thích cho những lỗ tai thích nghe giọng điệu ấy.


Và ba là tiến hành mạnh mẽ một cuộc đại tiến công toàn diện về điện tử, kết hợp với giữ gìn cái "chính nghĩa" đào tường khoét ngạch nghe trộm tin tức điện tử.
 

Từ năm 1513, nhà văn Italia Machiaveli đã viết cuốn "Quân vương" để dạy dỗ việc cầm quyền. Những lời khuyên nổi tiếng trâng tráo đã khiến tên của Machiaveli trở thành hình dung từ chỉ thuộc tính của kẻ cầm quyền như ta vừa điểm.
 

Loại nhà cầm quyền kiểu Machiaveli trên con đường ổn định đại ổn định, thắng lợi đại thắng lợi!

Bauxite Việt Nam