06/04/2010

Cáo lỗi

Bauxite Việt Nam

Bạn đọc yêu quý,
Do sơ ý khi nhận thông tin từ cộng tác viên, trong bài viết Hãy hết sức tỉnh táo + Thư gửi Lạng Sơn đăng trên BVN hôm qua 5/4/2010, chúng tôi đã ghi tên tác giả là Dương Danh Dy trong khi thực tế đó là bài viết của vị chủ nhân trang blog Gốc Sậy. Cũng trong bài này, chúng tôi còn có một sai sót đáng tiếc khác: đề nhầm xuất xứ ở cuối bài là Blog Gốc sậy ra Blog Cây Sậy. Được nhà nghiên cứu Dương Danh Dy và nhiều bạn đọc gửi e-mail cho biết, chúng tôi xin thành thực cáo lỗi với tác giả bài viết, với trang blog Gốc Sậy, với ông Dương Danh Dy và với toàn thể bạn đọc. Và kính mong bạn đọc cho phép BVN được trực tiếp chỉnh sửa các sai sót ngay trên chính bài viết này.
Bauxite Việt Nam