19/06/2010

Thư bạn đọc: Tôi đồng tình với 192 đại biểu

Thưa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi,

Tôi xin gửi đến trang mạng Bauxite Việt Nam ý kiến của tôi với tư cách là cử tri, về Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một ý kiến nhỏ của cá nhân tôi, không bị tác động và ảnh hưởng của bất cứ ai. Có chăng là sự trăn trở của một công dân (và là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nữa):

Theo dõi kỳ họp Quốc hội lần này, tôi có cảm nhận tính dân chủ ở cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước đã được khơi dậy. Nhiều vấn đề được đưa ra, đặc biệt là vấn đề xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Tôi đồng tình với 192 đại biểu Quốc hội đã đánh dấu vào phiếu thăm dò là không thông qua chủ trương xây dựng ĐSCT trong kỳ họp này.

Có thể tôi nằm trong số người có chỉ số IQ thấp nên không đồng tình với dự án ĐSCT. Thôi thì đành là người kém thông minh để góp một tiếng nói ngăn chặn việc làm nghèo đất nước. Tôi có hai người bạn học là đại biểu Quốc hội, một người là Phó chủ tịch Quốc hội, một người là Phó một Ban của Quốc hội. Rất mong hai bạn cũng sẽ có chỉ số IQ thấp như tôi để ngăn chặn cái dự án viển vông này. Mong lắm hai bạn ạ!

LS Ths. Lê Minh Trinh

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập