07/07/2010

Bổ nhiệm ông Trương Chí Trung vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính là vi phạm Luật Công chức 2008 và Nghị định 35/2005NĐ-CP, Nghị định Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Phúc Lộc Thọ

clip_image001

Trường hợp ông Trương Chí Trung vi phạm kỷ luật lại được bổ nhiệm trước thời hạn án kỷ luật của ông kết thúc, trái với các luật và Nghị định đã ban, chứng tỏ một cách làm việc hết sức tắc trách, cũng chứng tỏ quan hệ giữa các cá nhân trong “bộ máy” giờ đây là quan hệ không theo đạo lý thông thường mà đã trở nên bất chấp quy luật, hậu quả là quanh đi quẩn lại rồi cũng chỉ có chừng ấy khuôn mặt, đụng đâu hỏng đấy, bới đâu cũng tòi ra tham nhũng. Một bộ máy như thế liệu sẽ đưa đất nước đến đâu?

Bauxite Việt Nam

- ÔNG TRƯƠNG CHÍ TRUNG MỚI BỊ KỶ LUẬT VỀ ĐẢNG TRÊN CƯƠNG VỊ ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ ĐẢNG; TRONG KHI ĐÓ ÔNG LẠI VI PHẠM KỶ LUẬT TRÊN CƯƠNG VỊ CHÍNH QUYỀN LÀ THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH. VỀ NGUYÊN TẮC KHI MỘT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÃ BỊ KỶ LUẬT VỀ ĐẢNG THÌ PHẢI BỊ KỶ LUẬT CHÍ ÍT TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ MẶT CHÍNH QUYỀN! KHÔNG RÕ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT NÀY CHƯA? NẾU CHƯA, CÓ VI PHẠM LUẬT CÔNG CHỨC KHÔNG? VÌ ĐIỀU LỆ ĐẢNG QUY ĐỊNH: ĐẢNG KHÔNG LÀM THAY NHÀ NƯỚC!

– Theo tin của Báo Điện tử Chính phủ, ngày 3/7/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn 5 Thứ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp và Y tế.

Ông Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Việc bổ nhiệm này, một dạng "ăn cơm trước kẻng " đã vi phạm Mục 2, Điều 82 của Luật Công chức và Mục 2, Mục 3 của Điều 27 - Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật của  Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý cán bộ công chức.

Mục 2 của Điều 27 quy định:"Cán bộ công chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khiển trách đến cách chức thì không được nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất là một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật".

Mục 3 của Điều 27 quy định:" Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể được bố trí công tác cũ hoặc chuyển công tác khác..."

Mục 2 của Điều 82 của Luật Công chức 2008 ban hành các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật: "Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực..."

Theo tin của Vietnamnet đưa ngày 1/9/2009: "Sáng nay (1/9/2009), lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn để công bố quyết định khiển trách Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Chí Trung.

Theo Quyết định số 1634 - QĐ/UBKTTW ngày 7/8/2009, từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2008, trên cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trương Chí Trung đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo áp mã hàng hóa đối với mặt hàng đầu thu truyền hình kỹ thuật số; cho hoàn thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, sau đó xuất vào khu chế xuất và xử lý kết quả thanh tra đối với Công ty cổ phần Tân Tạo.

Ông Trung cũng ký ban hành Công văn số 8842/BTC-TCT hướng dẫn đăng ký lại thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi miễn, giảm thế thu nhập doanh nghiệp; thiếu chỉ đạo, kiểm tra việc Tổng cục Thuế xóa nợ cho một số doanh nghiệp và đồng ý trong việc xóa nợ cho Nhà máy thuốc lá Cửu Long; chậm hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2004, dẫn đến một số doanh nghiệp lợi dụng làm trái, vi phạm pháp luật bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trong đó có cán bộ của Bộ Tài chính. 
Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên làm thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền lớn, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Tài chính..."

Như vậy, thời hiệu thụ lý ký luật của ông Trương Chí Trung từ 1/9/2009 đến nay chưa tới 1 năm nhưng đã được bổ nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính là vi phạm Nghị định 35/2005/NĐ-CP và Luật Công chức năm 2008 ?!

Bởi vì: Khi được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn ông Trương Chí Trung được hưởng phụ cấp chức vụ là 1,25; như vậy khi ông Trương Chí Trung được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính, hệ số phụ cấp trách nhiệm được nâng lên 1,3...

Thứ 2, việc bổ nhiệm  ông Trương Chí Trung vào chức vụ Thứ trưởng Bộ tài chính nơi mà ông Trương Chí Trung  đã vi phạm và bị kỷ luật; xét theo tính chất vi phạm là nghiêm trọng: "làm thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền lớn, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Tài chính" - lý ra ông Trương Chí Trung phải được điều chuyển sang công tác khác mới đúng với các quy định của Nghị định 35 và Luật Công chức.

P.L.T.

Nguồn: Phamvietdao Blog