03/07/2010

Trách nhiệm công dân và tinh thần Phan Châu Trinh

http://www.cinet.gov.vn/html/QUAMIENVANHOA/quangnam/images/phanchutrinh.jpgHà Huy Sơn

Điều 51, HP 1992:

“Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định.”

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:

  • Khai dân trí: bỏ lối học tầm chương trích cú, mở trường dạy chữ Quốc ngữ, kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa.

  • Chấn dân khí: thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường, mọi người giác ngộ được quyền lợi của mình, giải thoát được nọc độc chuyên chế.

  • Hậu dân sinh: phát triển kinh tế, cho dân khai hoang làm vườn, lập hội buôn, sản xuất hàng nội hóa...
Căn cứ Hiến pháp và tư tưởng của chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, tôi một độc giả gắn bó với Bauxite Việt Nam muốn nhắn gửi các quí vị độc giả đôi lời.

Thời gian qua, những người chân chính quan tâm đến sự tình của đất nước đã mang ơn Bauxite Việt Nam nhiều. Vì độc giả đã được đọc, được biết nhiều nhờ Bauxite Việt Nam. Nay chúng ta phải nghĩ đến nghĩa vụ của mình là viết cho chính mình và sau đó là viết cho người khác; không lẽ cứ đọc của người khác viết mãi sao.

Căn cứ vào Hiến pháp, Luật pháp để thực hiện quyền công dân. Công dân ở mỗi địa phương chưa thể lập ra 01 blog như Bauxite Việt Nam, thì ít ra miền Trung, miền Nam, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ… nên có 01 blog như Bauxite Việt Nam. Như vậy có làm cho chúng ta nhỏ đi, yếu đi không? câu trả lời là Không. Thế giới ngày nay là thế giới phẳng, mọi người kết nối theo mô hình mạng (net); cứ 01 máy điện thoại mới sẽ làm tăng giá trị của cho các máy điện thoại khác.

Blog địa phương sẽ có sức mạnh riêng, bởi nó gần gũi, kịp thời phản ánh những tích cực, những bức xúc tại chỗ mà vẫn kết nối được với cả nước. Tạo cho nhiều người có điều kiện được tham gia, đóng góp nhiều hơn, tích cực hơn… Một Bauxite Việt Nam không thể truyền tải hết, truyền tải đủ nhu cầu của xã hội ở mọi nơi dễ làm mọi người dù nhận được thông tin phong phú đến bao nhiêu cũng thấy như chưa đủ, và cũng là để “giảm tải” cho các bác BVN. Hơn nữa, sự nghiệp này không phải trách nhiệm của riêng ai.

Mọi người hãy nhận chia sẻ phần việc chung. Với nguyên tắc tự nguyện, làm những việc từ dễ đến khó, thường xuyên và tự nhiên như hít thở hàng ngày. Ai cũng có thể tham gia, không căng thẳng, không mệt mỏi, không giấu diếm. Hạn chế ảnh hưởng đến kế sinh nhai, ảnh hưởng đến gia đình. Nhất cử, nhất động tuân theo pháp luật.

Lấy tinh thần Phan Châu Trinh làm tôn chỉ, có khác là thực hiện đồng thời Khai dân trí, Hưng dân trí, Chấn dân sinh.

Hà Nội, 30-6-2010

HHS


HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập