06/08/2010

Giá đất nên chăng như giá thị trường

Nguyễn Hồng Khoái

image Thị trường Bất động sản hầu như chẳng có anh nào “chết” cả. Tất cả đều giàu có và phát tài nhanh chóng. Phải chăng họ có tài? Tài làm được dư án, tài duyệt được dự án, khéo đầu tư…

Không đâu! Cả một lũ ăn cắp: ăn cắp tài nguyên đất đai; lấy cớ “Quốc gia công thổ” chúng làm dự án đền bù giá đất như ăn cướp, bán nhà trên đất như cắt cổ dân lành. Nếu tính theo “Giá cộng tới”:

Giá bán căn hộ = Giá đền bù đất + Chi phí xây dựng + Lợi nhuân Bình quân

thì cán bộ, nhân dân “ai cũng có nhà ở, ai cũng được học hành, ai cũng có cơm ăn, áo mặc”.

Nhưng cái giá căn hộ trời đánh kia nó cao ngất ngưởng, mọi người cứ thử làm phép tính trừ ngược thì nó là cái gì?

Chính là cái chênh lệch giá đất chết tiệt kia!

Chênh lệch ấy nó đi đâu? Sau đây là một vài chỗ nó đi:

- Một phần rất nhỏ vào Ngân sách Nhà nước

- Một phần vào người ký duyệt dự án

- Một phần vào túi các cá nhân có chức có quyền

Làm công nhân suốt đời khổ

Vậy giải pháp tốt nhất là gì:

Xin thưa: Đưa giá đất vào đúng giá thị trường đền bù đất theo giá thỏa thuận. Cơ chế thị trường sẽ tự nó điều chỉnh. Người bán đất phải nộp thuế thu nhập. khỏi hỗ trợ, khỏi đền bù sinh ra kiện tụng triền miên. Làm được như vậy thì số nhà 110 Cầu Giấy chẳng ma nào đến, lại giữ được cán bộ. Đối với đất khu công nghiệp đó là tài sản sẽ khấu hao dần giữ được nhà đầu tư. Đối với đường sá cầu cống và các công trình phúc lợi ngân sách nhà nước sẽ chi trả.

Nhiều năm qua chính sách đất đai của Nhà nước quá nhiều sai lầm, đã thế lại không chịu sửa. Hơn nữa việc công hữu hóa đất đai đã làm lãng phí một tài sản khổng lồ của đất nước, nó trở thành thứ “vốn chết”, trong lúc xã hội đang cần vốn để kinh doanh.

Hãy để cho đất có chủ sở hữu nhất định, thực hiện thuận mua vừa bán và chính sách thuế năng động để cho đất nước có nền kinh tế thị trường đích thực. Nhà nước thực hiện chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, hải đảo, tài nguyên trong lòng đất. Đất đai là quyền sở hữu được xác định. Quyền sở hữu cho các định chế là Nhà nước, các cơ sở kinh tế, các doanh nghiệp và nhân dân. Nhà nước cần quy hoạch phải bỏ tiền ra mua sòng phẳng theo cơ chế giá thị trường, người có đất bán phải nộp thuế.

Động đến tư hữu đất đai là động đến những nhà lãnh đạo chính trị. Đó là trở ngại chính trong quá trình thực hiện quyền tư hữu đất đai.

Hà Nội, tháng 8 năm 2010

NHK

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập