20/09/2010

Góp ý cho bản dịch

Dương Danh Dy

Kính gửi ông Phạm Viết Đào,

Qua mạng Phạm Viết Đào, tôi đọc được bài dịch nói về bộ phim Lý Công Uẩn do người Trung Quốc viết, ghi nguồn của người sưu tầm là: http://nhkien61.wordpress.com/2010/09/18/phim-ly-cong-u%E1%BA%A9n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tq-noi-gi/
Trước tiên xin hoan nghênh vị độc giả đã lấy được bài viết đó và nhờ người dịch ra tiếng Việt để đông đảo người đọc Việt Nam thấy được một phần bộ mặt thật của mấy kẻ bá quyền, đại Hán hiện đại.
Về phần dịch thuật, tôi thấy cơ bản là được nhưng có một số chỗ hơi trúc trắc, và một vài chỗ sai hẳn nghĩa. Xin nêu cụ thể một vài trong số đó.- Đoạn viết về nghi thức bấm máy: "... Lý Công Uẩn đổi thành Nguyên Thuận Thiên..." đúng ra phải là "Lý Công Uẩn đổi niên hiệu thành Thuận Thiên", tiếng Trung là: 改元 (cải nguyên) tức đổi niên hiệu.

- Tư liệu bối cảnh Lý Công Uẩn: "... Lý Công Uẩn thấy con trai... không hề kém cạnh..." đúng ra phải là: " Lý Công Uẩn thấy con trai... ươn hèn...", tiếng Trung là 不争气 (bất tranh khí) trong đó "tranh khí" có nghĩa là không chịu thua kém, do vậy "bất tranh khí" có nghĩa là ươn hèn.
Vì quý mến người dịch và người sưu tầm nên tôi mạnh dạn gửi góp ý nhỏ này, nếu có gì không phải xin thứ lỗi.

D. D. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN