12/10/2010

KIẾN NGHỊ ĐẶT TÊN “THĂNG LONG – HÀ NỘI” CHO THỦ ĐÔ NƯỚC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Thăng Long - Hà Nội ngày 10/10/2010

KIẾN NGHỊ

ĐẶT TÊN “THĂNG LONG – HÀ NỘI” CHO THỦ ĐÔ NƯỚC VIỆT NAM

Kính gửi: Quốc Hội Việt Nam

Uỷ ban thường vụ Quốc Hội

Tôi là Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi tới Quốc hội lời chào trân trọng và kiến nghị với Quốc Hội như sau:

Nhân Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thủ đô Thăng Long – Hà Nội, có ý kiến cho rằng nên lấy lại tên “Thăng Long” cho Thủ đô Hà Nội vì “Thăng Long” có nghĩa “Rồng bay lên”, vừa khẳng định nền Độc lập - Tự chủ, vừa thể hiện được thế và lực phát triển của Việt Nam ở Thiên niên kỷ thứ III trong khi “Hà Nội” là “thành phố trong sông” mang nghĩa địa lý đơn thuần, chưa kể giống tên của một thị tứ ở tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc.

Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, “Hà Nội” đã thoát khỏi nghĩa “thành phố trong sông” để trở thành một tên riêng, một danh từ riêng đầy tự hào của toàn thể dân tộc Việt Nam: đó là nơi vào ngày 2/9/1945 nền Cộng hoà gắn liền với Dân chủ đã được khai sinh và hơn thế nữa, là Thủ đô của nước Việt Nam từ đó đến nay.

Để nói, lấy lại tên “Thăng Long” cho Thủ đô nước Việt Nam là rất nên làm nhưng vì thế mà bỏ tên “Hà Nội” là không thể bởi làm như vậy là gián tiếp phủ nhận chính thể Cộng hoà – Dân chủ, làm tổn thương lịch sử đương đại của dân tộc Việt Nam, làm tổn thương ngay chính nhân dân Việt Nam chừng nào chính thể này còn là sự lựa chọn của chúng ta.

Tóm lại, không thể hình dung “Hà Nội” mà không có “Thăng Long” nhưng lấy lại “Thăng Long” mà bỏ đi “Hà Nội” thì rất dễ phi chính trị.

Vả lại, “Thăng Long” và “Hà Nội” đồng hành với tư cách Thủ đô nước Việt Nam sẽ thể hiện hoàn hảo Độc lập - Tự chủ, Phát triển và Dân chủ là những định tính không thể tách rời nhau và có tính xuyên suốt từ Quá khứ đến Hiện tại và Tương lai của dân tộc Việt Nam ta!

Bởi những lẽ trên, nhân Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thủ đô Thăng Long – Hà Nội, tôi – Cù Huy Hà Vũ – long trọng kiến nghị Quốc Hội đặt tên “Thăng Long – Hà Nội” cho Thủ đô nước Việt Nam.

Trân trọng,

NGƯỜI KIẾN NGHỊ

ĐT: 0904350187

Mail: havulaw@yahoo.com TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ

clip_image002

clip_image004