04/01/2011

Thư của bà Nguyễn Thị Trâm Oanh nhận lời đề nghị tham gia tố tụng vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Kính gởi Ban Biên tập Website Bauxitevn,
Trâm Oanh gởi tới quí vi lá thư này, đề nghị cho đăng.
Kính thư.
Trâm Oanh

clip_image002