06/01/2011

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đề nghị trang thông tin điện tử Dân luận tham gia tố tụng

Hai văn bản sau đây do bà Cù Thị Xuân Bích, em gái Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, trực tiếp gửi cho Bauxite Việt Nam để nhờ đăng.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

clip_image004clip_image006clip_image008