18/02/2011

Kỷ niệm chiến tranh 1979 Trung Quốc thừa nhận gài 10 triệu quả mìn tại vùng biên giới Việt-Trung trước khi rút quân về nước

Vương Quốc Hiến (Trung Quốc)

Sau năm 1975, người Mỹ đã bỏ nhiều công của sang VN tháo gỡ số mìn họ đã rải trên đất liền và trên vùng biển VN trong cuộc chiến tranh họ tiến hành kéo dài cả chục năm (không rõ là ta yêu cầu hay họ chủ động, và đã gỡ hết 100% chưa?). Còn ông bạn phương Bắc thì nhẫn tâm viết những dòng lạnh tanh như dưới đây, gián tiếp thừa nhận họ sẵn sàng tiếp tục giết hại các thế hệ người VN bằng hàng triệu quả mìn họ để lại. Sao có thể gọi đó là cách hành xử nhân đạo, có trách nhiệm theo thông lệ quốc tế đối với các di họa chiến tranh?

Nguyên Hải

Cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc-Việt Nam năm 1979 vô cùng ác liệt và bi thảm. Hai bên đều thương vong nặng nề.

Quân đội Trung Quốc khi rút về nước còn sử dụng thủ đoạn phá hoại tàn khốc. Số lượng mìn chôn xuống dưới đất vùng biên giới Trung Quốc-Việt Nam lên tới cấp số lượng 10 mũ 7 (107, tức 10 triệu quả mìn), cho tới nay vẫn còn nhiều mìn chưa phá dỡ.

Loại vũ khí này nếu không lặng lẽ mọt gỉ thì sẽ lặng lẽ nổ, gây tai nạn trầm trọng cho người dân trong vùng. Nghe nói một xóm 87 người thì chỉ còn 78 chân, bình quân một người chỉ có 0,9 chân. Mìn còn có thể tác động tới vùng biên giới này trong 20 năm.

Nguồn:

Màn mở đầu cuộc chiến tranh với Việt Nam – ghi chép thực tế và suy nghĩ 对越战争的序幕-纪实与思索 王国宪 2009年1月 炎黄春秋网刊外稿

yhcqw.com

Lược dịch: Nguyên Hải