06/05/2011

Thư bạn đọc – Công ty khai thác khoáng sản nước ngoài thuê người Việt làm Giám đốc để làm gì?

Chào Các anh,

imageEm là Tuân, ở TP Hồ Chí Minh, là độc giả thường xuyên của Bauxite Việt Nam. Cách đây mấy ngày, em có đọc mục gì không nhớ nữa nhưng có liên quan đến các Cty khai thác khoáng sản VN (“Dân Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đấu tranh chống khai thác titan” 27-4-2011? - BVN). Nhân chuyện này, em phát hiện ra một điều, song không biết trang mạng mình có thể có biện pháp nào khai thác thông tin chi tiết được không?

Trước đây em có nộp đơn xin việc tại Cty khoáng sản K.H, ở Q10, TP HCM, là Cty khai thác khoáng sản Titan ở Bình Định. Trong quá trình phỏng vấn em mới phát hiện ra một điều, Cty này do người Trung Quốc thành lập nhưng thuê Giám đốc người VN đứng tên. Nghe tin này em rất buồn và bực, vì đây chỉ là cách lập bình phong nhằm lợi dụng sự tham nhũng của chính quyền địa phương hoặc cung cách quản lý lỏng lẻo, để Trung Quốc sang đây tận thu tất cả khoáng sản của ta. Em phát hiện ra chuyện này chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng thử hỏi không biết là cả nước Việt Nam chúng ta có bao nhiêu Cty đang giả dạng như vậy để vét hết tài nguyên vốn đã cạn của đất nước đem về Tàu, mà các quan trên thì nhắm mắt vì lợi, hoặc chỉ chú ý những chuyện đâu đâu (mua cái bằng, chạy cái ghế cao hơn, dự đại hội này đại hội nọ...) chứ chuyện thiết cốt của quốc gia lại lớ ngớ chẳng biết, hoặc coi như là chuyện vặt chẳng cần quan tâm đến?

Thật buồn

Kính

Tuân Pham

Tác giả bức thư gửi trực tiếp cho BVN