17/07/2011

Ngày 24 tháng 8 năm 1970

Gửi tất cả các bạn sinh viên đã tòng quân chống Mỹ, chống Tàu

Thái Kế Toại

Trước đó

Ngày 24 tháng 8 năm 1970 *

Và sau đó

Chúng ta đã lần lượt ra đi

Về phía chiến trường

Bỏ lại tất cả sau lưng

Tiền đồ danh vọng

Những trang giáo trình học dở

Mẹ cha

Người yêu, mối tình đầu

Tất cả

Vì một tiếng thiêng liêng

Đất nước!

 

Hàng ngàn bạn đã không về

Trong ngày chiến thắng

Trong mỗi người chúng ta còn sống

Có một cái gì sống thay cho các bạn

Lẽ ra sẽ là tinh hoa của thế hệ chúng ta

Những gương mặt ngời ngời

Đã vùi thây trong hầm pháo, trong thành cổ

Đã chết cháy trong xe tăng, trong máy bay, trong xe tên lửa...

Đã chết vì bệnh tật, vết thương

Trong tay cha mẹ...

Hàng ngàn cuốn vở

Không bao giờ viết tiếp.

 

Hôm nay

Sau 42 năm

Đã hiến một phần tuổi trẻ

Một phần máu thịt cho Độc lập Tự do

Chúng ta không còn trẻ nữa

Mà cứ nghe nhức nhối lương tâm

Về số phận nhân dân

Về sinh tồn đất nước

Tim quặn đau về những kẻ bán nước

Những kẻ ươn hèn trước quân xâm lược

Cứ thương từng tấc đất rừng biển núi sông

Bị xâm chiếm từng ngày bởi lũ giặc ngoại xâm.

 

Tôi sẽ cho các con tôi ra đi

Tôi sẽ ra đi

Dù làm bất cứ việc gì

Cho các em, các con tôi đánh giặc.

Miễn đất nước giữ được nền độc lập

Miễn nhân dân được sống tự do.

 

Tuổi sáu mươi đã nhiều lần bước qua cái chết

Không còn sợ chết

Không bao giờ chịu sống trong ô nhục

Không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù

Dám làm như Phùng Quán năm xưa

Chết còn ôm mìn giết thêm quân giặc.

 

Hỡi các bạn còn sống

Những Nguyễn Quốc Triệu

Dương Xuân Nam

Hoàng Nhuận Cầm

Phạm Xuân Nguyên

Bùi Văn Trọng Cường

Nguyễn Bá Thành

Ma Mạnh Lân

Trịnh Tất Đạt

Hùng Voi

Từ Văn Dần **

...

Hỡi những bạn đã chết

Những linh hồn

Vũ Đình Văn

Đặng Luận

Phan Văn Bá

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Hồng

Vũ Dũng

Những Trại, Oánh, Xuân, Tân **

...

Hãy cùng nhau lên đường

Khi Tổ quốc lâm nguy.

Hà Nội 16-7-2011

T.K.T.

 

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Chú thích:

* Ngày hàng ngàn sinh viên nhập ngũ, đợt sinh viên nhập ngũ chuẩn bị cho chiến dịch Đường 9 Nam Lào.

** Những người còn sống và những người đã hy sinh trong cùng một khoá Văn ĐH Tổng hợp Hà Nội với tác giả.