07/08/2011

Lỗi phần mềm?

Người già chuyện

SGTT.VN - Nhận thấy trên mạng có quá nhiều từ độc hại đối với thiếu nhi, kỹ sư phần mềm X cày cục viết một phần mềm có thể tự động biến tất cả những tiếng chửi thề thành từ viết tắt.

Bản thử nghiệm đầu tiên nhằm lọc từ Đ.M, sau khi áp dụng cho một truyện loài vật, cho kết quả: “Có một chú gà trống choai nghèo mà ĐM, lân la làm quen với nàng mái tơ của một nhà giàu có, mong lọt vào nhà này để ĐM. Nhờ ĐM nên chàng được nàng mái tơ đồng ý hẹn gặp vào một ĐM. Đêm đó ĐM rộng mở, chàng đang hào hứng ĐM trong ĐM thì bố mái tơ xuất hiện! Thấy con mình đang bị một trống lạ cỡi trên lưng, bố mái tơ nổi điên ĐM lia lịa rồi cho chàng choai một cú ĐM đau điếng!”.

Biết phần mềm chưa đủ thông minh để phân biệt địch – ta nên cứ thấy từ có phụ âm đầu đ và m là dịch bừa thành... ĐM, kỹ sư X cày cục bỏ thêm ba ngày nữa, kết quả lần hai như sau: “Có một chú gà trống choai nghèo mà đa mưu, lân la làm quen với nàng mái tơ của một nhà giàu có, mong lọt vào nhà này để đào mỏ. Nhờ đẹp mã nên chàng được nàng mái tơ hẹn gặp vào một đêm mưa. Đêm đó đường mây rộng mở, chàng đang hào hứng đạp mái trong đê mê thì bố mái tơ xuất hiện! Thấy con mình đang bị một trống lạ cỡi trên lưng, bố mái tơ nổi điên ĐM lia lịa rồi cho chàng choai một cú ĐM đau điếng!”.

Thấy vẫn còn lỗi, kỹ sư X bỏ thêm ba ngày đêm nữa để viết lại phần mềm nhưng dịch cả chục lần mà hai chữ Đ.M cuối cùng vẫn còn nguyên! Tức quá, anh ta cầm búa vừa phang cái máy vi tính vừa mắng: “Trong hai cái Đ.M cuối chỉ một cái mày dịch đúng, còn cái kia là cái giống gì sao mày không nói ra?”.

Máy vi tính hết hồn, la lớn: “Nói ra cũng chết mà không nói cũng chết, thôi thì em nói rồi chết: cái từ Đ.M ấy nó có nghĩa là “đạp... mặt” đấy ạ!”.

N.G.C.

Nguồn: sgtt.vn