25/08/2011

Mãi mãi là Anh

 

Kính tặng Anh Văn

-Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP-

 

Anh đã là Anh, mãi mãi Anh

Người Anh của lớp lớp hùng binh

Song toàn văn võ, thông kim cổ

Vững chí, bền gan đạp thác ghềnh !

HOÀNG GIA CƯƠNG

Nhà thơ, Cựu chiến binh

(Đồng hương Quảng Bình của Đại tướng)
image