26/09/2011

Câu đố khó giải

Vi Toàn Nghĩa

image Sắp đến 1/10 là ngày Quốc khánh nước "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa".

Ngày 2/9 Quốc khánh nước ta - họ không có điện mừng.

Đố bạn:

1- Phản ứng của Chính phủ ta vào ngày 1/10.

2- Cấp phản ứng (trung ương, Bộ, tỉnh, huyện, xã... cá nhân).

3 - Phỏng đoán của bạn - phản ứng của bạn nếu bạn là lãnh đạo - phân tích cho mọi người hiểu.

Còn 5 hôm để bạn giải câu đố này.

Kỹ sư

V.T.N.

0962412242.