01/09/2011

Thư độc giả

Thưa các bác các cô các chú,

Những lần biểu tình phản đối sự bành trướng tại biển Đông của Trung Quốc cùng mọi người vào những sáng Chủ nhật qua là một niềm vinh dự đối với bản thân cháu.

Cháu nghĩ rằng chúng ta xuống đường đi biểu tình phản đối Trung Quốc và yêu cầu chính quyền Trung Quốc tôn trọng Luật pháp Quốc tế, tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Cháu cũng nghĩ rằng chúng ta xuống đường đi biểu tình là không vi phạm pháp luật.

Trong những ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng Nhà nước có những bài viết không đúng về những người đi biểu tình. Họ quy chụp vội vàng, gọi những người đi biểu tình là những người bị các thế lực phản động xúi dục, những người đi biểu tình là những người phản động.

Cá nhân cháu nhận thấy họ có thể không thấy được mục đích, động cơ xuống đường biểu tình của chúng ta hoặc họ nắm được ít thông tin (vì báo chí Nhà nước không đăng tin). Do vậy cháu nghĩ các bác, các cô các chú và các anh chị cần gửi thông điệp rõ ràng: Chính quyền Trung Quốc hãy tôn trọng Luật pháp Quốc tế, tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), không được gây khó dễ đối với ngư dân Việt Nam trong vùng biển thuộc lãnh hải thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về chủ quyền của Tổ Quốc Việt Nam. Chúng ta không chống đối Nhà nước, không có khẩu hiệu hay biểu ngữ nào hô hào chống đối Nhà nước.

Nếu có thể chúng ta gửi ngay một văn bản nêu rõ mục đích, động cơ xuống đường biểu tình của chúng ta đến các cơ quan báo chí đã có bài viết về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của chúng ta thời gian qua là tốt nhất. Nếu có thể chúng ta gửi thông báo tới các cơ quan báo chí có uy tín như THVN, báo Nhân Dân…

Và cá nhân cháu cũng bày tỏ mong muốn Nhà nước hãy công khai những cuộc đàm phán về biển Đông cho nhân dân được biết. Cháu nghĩ Nhà nước luôn nêu câu khẩu hiệu “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra” thì có gì ngần ngại mà không công bố nội dung các cuộc đàm phán về biển Đông cho nhân dân biết.

Một lần nữa xin được bày tỏ niềm vinh dự khi được xuống đường tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc cùng các bác, các cô các chú và các anh chị.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

Triệu Văn Dũng