02/09/2011

Tự dưng… phản động

Văn Công Hùng

clip_image002Chưa bao giờ mà mình thấy trở thành phản động ở nước ta dễ như bây giờ.

Là hôm nọ thấy một cái đài truyền hình chiếu oang oang bảo mấy ông Nguyên Ngọc, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Quang A... toàn những trí thức gạo cội quốc gia là... phản động.

Báo chí nước mình có cái giỏi là hay làm thay quan tòa. Nhiều khi tòa chưa có ý kiến gì báo chí đã xách mé gọi “y thị” hoặc trống không trong khi bố mẹ người ta đẻ ra đặt tên đàng hoàng.

Nhưng đấy là đối với dân đen, lần này đụng đến mấy ông cội, có ông đã qua cả mấy cuộc chiến tranh, vào sinh ra tử, viết sách cho mấy ông quy tội và cả con các ông quy tội học mãi về chủ nghĩa anh hùng cánh mạng, về tinh thần yêu nước, giờ chả biết nghe ai xui khôn xui dại, vác người ta lên ti vi, tuyên bố người ta là phản động.

Phản động mà dễ thế ư, mà muốn nói ai, ai muốn nói cũng được ư. Chao ơi chả lẽ vận nước lại nguy đến thế, lại cứ tự nhiên bảo ai là phản động thì người ấy phải là phản động, tất nhiên là phản động?

Ai được lợi trong việc này? Theo tôi không ai ngoài các "thế lực thù địch" của chúng ta. Dứt khoát chỉ duy nhất bọn chúng là được lợi, chúng đã kích cho dân ta oánh nhau, nghi kị nhau, vu oan giá họa cho nhau, làm tan rã khối đoàn kết mà hàng ngàn năm nay nhân dân ta đã tốn bao xương máu để dựng nên. Và theo tôi, có lẽ chẳng cần phải tìm đâu xa, "thế lực thù địch" chính là những người vu oan giá họa ấy, chính là những người thích cho ai là phản động thì lấy ngay phương tiện nhà nước để gắp lửa bỏ tay người ấy, huhu...

V.C.H.

Nguồn: vanconghung.blogspot.com