Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google về bản đồ TP Lào Cai trên mạng http://ditu.google.com.cn vẫn giữ đường biên giới cắt ngang thành phố của Việt Nam

24 tháng 10 năm 2011

image Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Lưu ý:

Dr Eric E. Schmidt, Chairman

Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Đề mục: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang web www.googlemaps.comwww.ditu.google.com

Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke,

Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan đến việc Trung Quốc đang tranh đoạt gần như toàn bộ biển Nam Hoa, anh chị cộng sự viên vào trang mạng www.googlemaps.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng www.ditu.google.com (Lưu ý: đính kèm bức thư chúng tôi email đến ông ngày 20/10/2011).

Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kết của googlemaps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều cho cùng khu vực. Bản đồ vùng Biển Đông trong www.googlemaps.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “lưỡi bò” (một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong www.ditu.googlr.com xuất phát từ Trung Quốc lại có nó.

Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào ngày 02 tháng Tám năm 2011, Giám đốc giao tế Quốc tế của Google đã báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa. Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự, đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai trong khi đó trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng.

Chúng tôi trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất về các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong www.ditu.google.com rõ ràng được chỉnh sửa có thiên vị về phía Trung Quốc, mà có thể xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm đau đớn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của ông và yêu cầu ông tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ trong một thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.

Xin cám ơn ông rất nhiều.

Trân trọng,

Thay mặt người Việt quan tâm

Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com

Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com

Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES

1

Trinh Khanh Tuoc

Ph.D., New Zealand

Tran Ngoc Bich

Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA

Nguyen Thuong Son

Ph.D., Australia

Tran Mai

Ph.D., Australia

Tara T. Van Toai

Ph.D., USA

Norman N. VanToai

Ph.D., USA

Tran Minh Phuong

M. Tech, Australia

Nguyen The Hung

Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam

Ngo The Hoanh

M.Eng.Sc., P.Eng., Canada

Tran Ba Tuoc

M. Com., Vietnam

11

Bui Viet Long

B.E. Mech, Vietnam

Nguyen Van Xa

M.E. Civil, USA

Nguyen Van Tu

M.Com. (Econ.), New Zealand

Nguyen Quoc Lap

Ph.D.,USA

Huynh Huu Han

B.S. Tech (Food), USA

Duong Van Tuyet

M.Com. (Econ.), USA

Bien Cong Danh

M.E. Elect, New Zealand

Ngo Minh Triet

P.E. Civil, USA

Nguyen Huu Kho

Ph.D., M.B.A., P.E., USA

Truong Nham

Ph.D, Australia

21

Truong Kim Ngoc

B.E. Chem, USA

Le Ba Hong

M.Sc, Australia

Ngo Tung Huynh

B, Agr.Sc, Australia

Vu The Hung

B.S. Comp., USA

Nguyen Danh Ngon

P.E. Civil, USA

Nguyen Thi Mai Chi

B.Com., USA

Nguyen Bich Lien

B.A. Edu., USA

Dinh Mui

B.A. Edu., Australia

Bui Sy Tuan

Ph.D, MBA, MSCIS, USA

Tran Quang Duong

B Technology (Food), M.A., New Zealand

31

Bui Thi Bich Chau

M.A., USA

Nguyen Thien Nga

B.S. Comp., New Zealand

Do Thi Nhung

B.A. Edu., USA

Nguyen Do Khanh

Ph.D., Australia

Vuong Ngoc Diep

M.Com.,Economics, USA

Vuong Thanh Truc

B.A.Edu, USA

Pham Phan Long

P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA

Vu Quyet

M.A.Edu., USA

Marie Dung Burns

M.A. Edu., New Zealand

Le Thu Lieu

B.E. Chem, New Zealand

41

Ngoc Bich Baecker

MTA. CANDMED, Germany

Nguyen Van Hao

M.E. Civil, Australia

Le Thi Tinh Tien

M.Com, Economics, Australia

Nguyen Thi Mong Trinh

B.A, New Zealand

Dang Ngoc Hung

M.B.A, CPEng, Australia

Nguyen Huu The

M.E. Mech., USA

Le Cong Hoai Vong

M.Sc. Environment service, USA

Do Gia Tuyen

B.E. Elect, Saudi Arabia

Le Quang Long

B.E. Mech, New Zealand

Ngo Khoa Ba

M.B.A., USA

51

Nguyen Hung

B.E. Chem, Australia

La Le Cam Tu

MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

Nguyên văn:

From: Hung Nguyen <hungthuoc@yahoo.com>

Subject: The discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on www.googlemaps.com and www.ditu.google.com

To: eschmidt@google.com, jhanke@google.com, khurowitz@google.com

Received: Monday, 24 October, 2011, 4:23 PM

October 24, 2011

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Attn:

Dr Eric E. Schmidt, Chairman

Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs   

Re:  the discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on http://maps.google.com  and http://ditu.google.com

Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:

During our drafting of a letter concerning China's current territorial claim of a very large swath of the South China Sea, our colleagues checked to see whether maps in http://maps.google.com   would show the same details as those shown by http://ditu.google.com . (Attn: our letter emailed to you on 20 October, 201, attached).

To our astonishment, the maps in the Google-affiliated websites from China are not the same although they cover the same areas.  The map in the http://maps.google.com  does not have the so-called "cow tongue" (China's terminology) dotted line in the South China Sea whereas that in the http://ditu.google.com   does.

We then rechecked the Vietnam-China land border along Lao Cai City which you informed us back in August 2010 that the error had been fixed. Again, the maps show the same discrepancy, that is the map of the Lao Cai City in http://ditu.google.com  still shows the border line cuts through the city while that in http://maps.google.com  does not.

Please review the two maps below to see their distinct differences about the border lines.

We would like to call your attention to the discrepancies of the maps involved. The maps in http://ditu.google.com  clearly favor China, which can be viewed as a serious breach of the principle of neutrality embraced by Google, and a grievous violation to the sovereignty of Vietnam.

We would appreciate it if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.

We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.

Thank you very much for your consideration. 

Yours sincerely,

On behalf of concerned Vietnamese

Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com, savevietnam09@gmail.com ,  

Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com

Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

Phụ lục 1: Bản đồ TP Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố

clip_image002

Phụ lục 2: Bản đồ TP Lào Cai trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng

clip_image004

Phụ lục 3: Lá thư gửi Dr Schmidt và Mr. Hanke ngày 20-10-2011

October 20, 2011

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Attn:

Dr Eric E. Schmidt, Chairman

Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:

It has come to our attention that Google maps when accessed from China shows a map of China having the hand drawn dotted line wrongfully claiming almost all of the South China Sea.

http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx

http://ditu.google.cn/?hl=cn

http://ditu.google.com/

clip_image006This incorrect and premeditated claim by China has been strenuously objected to by all Southeast Asian countries, especially Vietnam and the Philippines, the two countries which are most affected by this aggressive act of Chinese authority. This fabricated map of China with the hand drawn sea territory line, which is dubbed “the cow tongue shape” line, is the subject of on-going protests by not only all the countries in Southeast Asia but also the majority of countries in the world .

As concerned Vietnamese, in concert with the letter we sent to you on September 5, 2011 alerting the inclusion of the “U shape” boundary line by Chinese authority in their national map, we request that you act quickly to have the hand drawn dotted line on South China Sea removed. The longer this falsified dotted border line is shown in your Google maps-China website, the more injurious it is to the integrity of the territory of Vietnam, the Philippines and the other countries in the South China Sea.

Thank you for your prompt consideration.

Yours Sincerely,

On behalf of concerned Vietnamese,

Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com

Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com

Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES

1

Trinh Khanh Tuoc

Ph.D., New Zealand

Tran Ngoc Bich

Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA

Nguyen Thuong Son

Ph.D., Australia

Tran Mai

Ph.D., Australia

Tara T. Van Toai

Ph.D., USA

Norman N. VanToai

Ph.D., USA

Tran Minh Phuong

M. Tech, Australia

Nguyen The Hung

Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam

Ngo The Hoanh

M.Eng.Sc., P.Eng., Canada

Tran Ba Tuoc

M. Com., Vietnam

11

Bui Viet Long

B.E. Mech, Vietnam

Nguyen Van Xa

M.E. Civil, USA

Nguyen Van Tu

M.Com. (Econ.), New Zealand

Nguyen Quoc Lap

Ph.D.,USA

Huynh Huu Han

B.S. Tech (Food), USA

Duong Van Tuyet

M.Com. (Econ.), USA

Bien Cong Danh

M.E. Elect, New Zealand

Ngo Minh Triet

P.E. Civil, USA

Nguyen Huu Kho

Ph.D., M.B.A., P.E., USA

Truong Nham

Ph.D, Australia

21

Truong Kim Ngoc

B.E. Chem, USA

Le Ba Hong

M.Sc, Australia

Ngo Tung Huynh

B, Agr.Sc, Australia

Vu The Hung

B.S. Comp., USA

Nguyen Danh Ngon

P.E. Civil, USA

Nguyen Thi Mai Chi

B.Com., USA

Nguyen Bich Lien

B.A. Edu., USA

Dinh Mui

B.A. Edu., Australia

Bui Sy Tuan

Ph.D, MBA, MSCIS, USA

Tran Quang Duong

B Technology (Food), M.A., New Zealand

31

Bui Thi Bich Chau

M.A., USA

Nguyen Thien Nga

B.S. Comp., New Zealand

Do Thi Nhung

B.A. Edu., USA

Nguyen Do Khanh

Ph.D., Australia

Vuong Ngoc Diep

M.Com.,Economics, USA

Vuong Thanh Truc

B.A.Edu, USA

Pham Phan Long

P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA

Vu Quyet

M.A.Edu., USA

Marie Dung Burns

M.A. Edu., New Zealand

Le Thu Lieu

B.E. Chem, New Zealand

41

Ngoc Bich Baecker

MTA. CANDMED, Germany

Nguyen Van Hao

M.E. Civil, Australia

Le Thi Tinh Tien

M.Com, Economics, Australia

Nguyen Thi Mong Trinh

B.A, New Zealand

Dang Ngoc Hung

M.B.A, CPEng, Australia

Nguyen Huu The

M.E. Mech., USA

Le Cong Hoai Vong

M.Sc. Environment service, USA

Do Gia Tuyen

B.E. Elect, Saudi Arabia

Le Quang Long

B.E. Mech, New Zealand

Ngo Khoa Ba

M.B.A., USA

51

Nguyen Hung

B.E. Chem, Australia

La Le Cam Tu

MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn