26/12/2011

Việt Nam tỉnh!!!!

Hồ Trung Tú

Trên một trang mạng Trung Quốc thấy có lá cờ này:

http://www.tianya.cn/publicforum/content/worldlook/1/421344.shtml

clip_image002

Tên các ngôi sao được dịch như sau:

1. Triều Tiên tỉnh (chắc là nó tính Bắc Hàn ???)

2. Lưu Cầu tỉnh (Okinawa)

3. Đài Loan tỉnh

4. Hương Cảng đặc khu

5. Áo Môn đặc khu (Ma Cao)

6. Việt Nam tỉnh

7. Tân Gia Ba đặc khu

Vòng ngoài khoáng sản, dầu khí và quân sự, hải quân cơ địa

1. Tây Bá Lợi Á tỉnh

2. Alaska

3. Hawaii

4. Bắc Úc

5. Sumatra

6. Miến Điện đa dân tộc tự trị khu

7. Maldives

8. Seychelles

9. Sudan

Bình: Cái này rồi cũng giống như đường lưỡi bò, ban đầu vẽ chơi, nói chơi thôi nhưng rồi thành ý chí của 1,4 tỉ người !

H. T. T.

Nguồn: hotrungtu.blogspot.com