12/03/2012

Cải chính

Sau khi Bauxite Việt Nam đăng lại bài Ngắm biệt thự mới xây của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, vốn được phổ biến trên trang mạng http://bietthuviet.vn (nhưng khoảng 20 giờ ngày 11/3/2012, bài này đã được trang mạng http://bietthuviet.vn gỡ bỏ), một độc giả gửi thư cho biết đó không phải là biệt thự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà thật ra là của bà Benazir Bhutto ở Dubai (xin xem ở đây hay ở đây). Chúng tôi đã kiểm tra và thấy quả đúng như vậy, do đó thấy cần phải nói lại với độc giả.

Chính chúng tôi ban đầu cũng không chắc chắn vào tính xác thực của bài viết, nên đã có một lời dè dặt: “Thực hư thế nào thì không biết, nhưng chúng tôi tán thành lời bình của Giáo sư Trần Hữu Dũng trên trang mạng viet-studies hôm qua: “Save ngay!  Nay mai là nó sẽ bị rút xuống! (Có thể những "thế lực thù địch" giả mạo những bức ảnh này để bôi nhọ thủ tướng trong kế hoạch "diễn biến hoà bình" của chúng? Nếu thế thì xin thủ tướng cải chính ngay và cho xem ảnh của tư gia thật của ngài!)”. Hẳn là sau khi kiểm tra, Giáo sư Trần Hữu Dũng cũng thấy như chúng tôi, nên đã rút đường link đến bài trên trang mạng http://bietthuviet.vn và tất nhiên cả lời bình của mình.

Mấy lời vĩ thanh này cũng là để nhận sự sơ suất trước bạn đọc.

Bauxite Việt Nam